အရောင်များ သို့မဟုတ် နောက်ခံကိုမြှင့်တင်ခြင်း - iD editor

နိဒါန်း

ဤသင်ခန်းစာတွင် ရိုးရှင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်သော ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံများ၏ အလင်းအမှောင် ပြောင်းလဲမှုလေ့လာခြင်းကိုခြုံငုံမိအောင်ရှင်းပြထားပါသည်။ ပြီးလျှင်၎င်းသည် အမျိုးမျိုးသောအရောင်များတပ်ဆင်ခြင်း(installation of different colour schemes) ကိုခွင့်ပြုပေးသော Firefox နှင့် Chrome တို့ကဲ့သို့ web browsers များအပေါ်တွင် Stylish extension တပ်ဆင်မှု (Installation of Stylish extension) လေ့လာခြင်းကိုလည်းပဲခြုံငုံမိအောင်ရှင်းပြထားပါသည်။

လိုက်ထပ်ရေးဆွဲထားသောအဆောက်အဦးများ၏အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် အခြားသောအနီရောင် နောက်ခံ သို့မဟုတ် အနီရောင်ခေါင်မိုးရှိသောအဆောက်အဦးများရှိသည့် ဧရိယာထဲတွင် အလုပ်လုပ်သောအခါ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။

အခြားသောကွဲပြားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းပဲရရှိနိုင်ပါသည်။

ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံ၏ အလင်းအမှောင်တောက်ပမှုကို ပြောင်းလဲခြင်း

background

Firefox တွင် Stylish extension အားတပ်ဆင်မှု

 1. Menu ပေါ်သို့ Click နှိပ်ပါ။
  Stylish-1

 2. “Add-ons”ကိုရွေးချယ်ပါ။
  Stylish-2

 3. စတိုင်ရှာရန် - ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ထားသော (screenshot) ထဲရှိ စာရင်းထဲမှ ပထမတစ်ခု
  Stylish-3

 4. တပ်ဆင်ခြင်း(Install)လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ပြန်လည်စတင်ခြင်း (Restart) ပြုလုပ်ပါ။
  Stylish-4

 5. http://www.openstreetmap.org/ သို့သွားလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် သင်၏ Menu bar ပေါ်တွင်ပြထားသော Stylish icon ပေါ်သို့ Click နှိပ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်လျှင် Stylish icon မှ Menu ကိုအသုံးပြု၍ အသုံးဝင်သော မည်သည့် extensions များကိုမဆို installation နှင့် activate ပြုလုပ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်ပါ။ Stylish-5

 6. လိုက်ထပ်ရေးဆွဲထားသော ခရမ်းရောင်နုအရောင်ဖြင့်ပြနေသောအဆောက်အဦးများ
  Stylish-6

Chrome တွင် Stylish extension အားတပ်ဆင်မှု

 1. Menu ကို Click နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Settings ကို Click နှိပ်ပါ။
  Stylish-chrome-1

 2. Extensions ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပြီးလျှင် extensions များကိုရယူပါ။
  Stylish-chrome-2

 3. စတိုင်ရှာရန် - ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ထားသော (screenshot) ထဲရှိ စာရင်းထဲမှ ပထမတစ်ခု
  Stylish-chrome-3

 4. Install ပြုလုပ်ပါ။
  Stylish-chrome-4

 5. http://www.openstreetmap.org/ သို့သွားလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် သင်၏ Menu bar ပေါ်တွင်ပြထားသော Stylish icon ပေါ်သို့ Click နှိပ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်လျှင် Stylish icon မှ Menu ကိုအသုံးပြု၍ အသုံးဝင်သော မည်သည့် extensions များကိုမဆို installation နှင့် activate ပြုလုပ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် ဤနေရာတွင် ရရှိနိုင်သော styles များအားလုံးရှာတွေ့နိုင်ရန်အတွက် Find more styles for this site ကိုရွေးချယ်ပေးရမည်။
  Stylish-chrome-5

 6. လိုက်ထပ်ရေးဆွဲထားသော ခရမ်းရောင်နုအရောင်ဖြင့်ပြနေသောအဆောက်အဦးများ သည် ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Styles များသည်ထပ်မံတိုးပွားနေသောကြောင့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးလျှင် styles များကို စစ်ဆေးခြင်းသည် တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
  Stylish-chrome-6

CC0
Official HOT OSM learning materials