OpenStreetMap është një hartë e lirë e botës, e krijuar nga një komunitet në rritje i hatëzuesve.

Çdokush mund të editojë në OpenStreetMap. Këtu ju mund të mësoni se si LearnOSM mundëson guida hap pas hapi, lehtësisht të kuptueshme për ju që të filloni të kontribuoni dhe të përdorni OpenStreetMap dhe të përdorni të dhënat e OpenStreetMap. Nëse ju jeni i interesuar të zhvilloni një punëtori për OpenStreetMap, shikoni burimet trajnuese të LearnOSM.