Tăng cường màu sắc và nền - iD editor

Giới thiệu

Mô-đun này bao gồm việc thay đổi độ sáng của hình ảnh vệ tinh giúp đơn giản hoá việc tìm ra chi tiết, đồng thời bao gồm các cài đặt Tiện ích mở rộng Stylish trên trình duyệt web Firefox và Chrome, cho phép cài đặt các màu khác nhau.

Sự thay đổi màu sắc của các tòa nhà có thể có thể làm cho nó dễ dàng nhận dạng hơn khi làm việc trong một khu vực với các tòa nhà mái đỏ, hoặc một nền màu đỏ.

Các mở rộng khác cũng có sẵn.

Thay đổi độ sáng của ảnh vệ tinh

background

Cài đặt chương trình mở rộng Stylish trên Firefox

 1. Kích vào menu.
  Stylish-1

 2. Lựa chọn “Add-ons”
  Stylish-2

 3. Tìm kiếm stylish - đầu tiên trong danh sách trên màn hình,
  Stylish-3

 4. Cài đặt & khởi động lại.
  Stylish-4

 5. Truy cập http://www.openstreetmap.org/ và kích vào biểu tượng Stylish, nó sẽ xuất hiện trên thanh công cụ của bạn. Lựa chọn các cài đặt mở rộng khác và kích hoạt chúng. Stylish-5

 6. Các toà nhà được theo dõi màu tím
  Stylish-6

Cài đặt chương trình mở rộng Stylish trên Chrome

 1. Kích vào menu vào Cài đặt.
  Stylish-chrome-1

 2. Lựa chọn Mở rộngNhận các chương trình mở rộng
  Stylish-chrome-2

 3. Tìm kiếm stylish - đầu tiên trong danh sách trên màn hình,
  Stylish-chrome-3

 4. Cài đặt.
  Stylish-chrome-4

 5. Truy cập http://www.openstreetmap.org/ và kích vào biểu tượng Stylish, nó sẽ xuất hiện trên thanh công cụ của bạn. Lựa chọn các cài đặt mở rộng khác và kích hoạt chúng. Bạn có thể lựa chọn Find more styles for this site để tìm tất cả các styles có sẵn.
  Stylish-chrome-5

 6. Các toà nhà được theo dõi màu tím
  Stylish-chrome-6

CC0
Official HOT OSM learning materials