Conflicten oplossen in JOSM

Bijgewerkt 27-09-2016

Soms werkt u in JOSM en wanneer u al uw prachtige bewerkingen uploadt, krijgt u een vervelend bericht dat klaagt over een conflict.
conflict detected
Wat er gebeurde is dat u een aantal gegevens downloadde, die een punt punt bevatte dat we knoop A zullen noemen. Terwijl u aan het bewerken was heeft iemand anders ook Knoop A gedownload, die gewijzigd, en de wijzigingen terug opgeslagen in OpenStreetMap. Wanneer u nu probeert uw versie van Knoop A te uploaden, verschilt die van die welke al is opgeslagen in OSM. Daarom weet JOSM niet welke versie van Knoop A zou moeten worden opgeslagen.

Conflicten

Soms is JOSM is in staat voor zichzelf uit te vogelen wat het met conflicten moet doen, en zal het u een bericht als het volgende geven:
resolved automatically
Dit betekent dat JOSM automatisch heeft besloten dat items in uw lokale gegevensset niet zullen worden geüpload naar de hoofdserver omdat zij al zijn verwijderd door een andere gebruiker. In sommige conflicten is er echter door JOSM geen gemakkelijke actie voor JOSM te ondernemen en laat het de beslissing over aan de gebruiker om te bepalen wat de beste te nemen actie is. Dit betekent dat het aan u is om de conflicten op te lossen.

Dit vertelt u te kijken naar al uw conflicten in Laag 1 in het vak Conflict:
warning unresolved

Dit venster verschaft u een waarschuwing dat het waarschijnlijk is dat u een conflict gaat tegenkomen met uw bewerkingen. Als het controleert op de server zult u in staat zijn de problemen bij het bewerken, die zouden kunnen optreden, op te lossen:
check on server

Deze waarschuwing vertelt u dat JOSM een knoop niet kon verwijderen omdat daarnaar nog steeds op één of andere manier naar wordt verwezen. De gebruiker moet, om dit op te kunnen lossen, teruggaan naar JOSM en het conflict oplossen vóórdat de gegevens worden geüpload:
still in use

Conflicten oplossen

Het proces van het oplossen van een conflict is vrij eenvoudig, hoewel het op het eerste gezicht verwarrend kan lijken in JOSM. In de basis zal JOSM u voor elk conflict twee keuzes geven - uw versie van een object en dat welke op de server staat. U dient te kiezen of u uw versie wilt behouden, of dat de nieuwe versie op de server zou moeten blijven bestaan.
U zou kunnen denken “natuurlijk zal mijn versie beter zijn!” En misschien heeft u wel gelijk. Maar denk even terug aan ons voorbeeld aan het begin van dit hoofdstuk. Misschien, terwijl u bezig was met bewerken, heeft een andere mapper heel veel informatie toegevo3egd aan een van de knopen in uw gegevensset. Als u uw versie verkiest boven hun versie, zult u alle waardevolle informatie die door hen werd toegevoegd, verliezen. Daarom zou u moeten verwegen om hun versie te behouden, of die samen te voegen met die van uzelf.
Wanneer u een pop-upvenster met een conflict krijgt, is het het beste om de knop “Alleen synchroniseren …” te kiezen. U moet dit misschien voor meer dan één object doen, maar het is het beste om conflicten één voor één op te lossen.
synchronize node
Als u eenmaal op deze knop hebt geklikt zult u een pop-upvenster krijgen met daarin de details voor uw conflict. Het foutenbericht zou er gecompliceerd uit kunnen zien, maar het is eigenlijk eenvoudig. U zult weten welke type conflict u heeft door het rode vierkant in de bovenste tab. Het conflict in het onderstaande voorbeeld verwijst naar de eigenschappen, zoals de locatie en het bestaan van het object. Dat is waarom de coördinaten en status Verwijderd zijn vermeld.

Type conflict:

  • Eigenschappen: Object is verplaatst (coördinaten) of verwijderd
  • Tags: Tags komen niet overeen
  • Knopen: Er bestaat een verschil in de knopen die zijn vermeld voor twee wegen
  • Leden: Er bestaat een verschil in de lijst met leden in een relatie
    properties with conflicts

Conflicten verschijnen alleen met twee verschillende bewerkingen per keer. Als er drie of meer conflicten zijns, dan zal een reeks conflicten tevoorschijn komen. Daarom moet u er voor kiezen of samen te voegen met slechts twee conflicten per keer. U kunt kiezen voor uw versie, de andere versie of, soms, de twee samenvoegen.

In het onderstaande voorbeeld heeft u geen optie om ze samen te voegen. Klik op de eerste kolom, of Mijn versie als u er van overtuigd bent dat uw bewerkingen de juiste zijn. Klik op Hun versie als u denkt dat de andere bewerkingen beter zijn.
conflicts resolved

Als u eenmaal hebt geselecteerd welke versie volgens u de beste is, klik dan op “Oplossing toepassen.” Er zullen nog enkele vensters verschijnen en u zult op weg zijn om uw bewerkingen te uploaden. Doe nog wat bewerkingen. Klik dan op ‘Uploaden’. U zult een pop-up krijgen die zegt:
command stack

In uw menu Vensters heeft u een venster Conflict. Dat venster geeft een lijst met conflicten weer. Het totale aantal nog niet opgeloste conflicten wordt in de kop weergegeven. U kunt een conflict selecteren of oplossen door er op te klikken. Dit is handig als u veel conflicten hebt om af te handelen.
one unresolved
U kunt geen wijzigingen uploaden totdat deze lijst leeg is.

Manieren om conflicten te vermijden

Regelmatig uploaden

Het is belangrijk uw bewerkingen regelmatig te uploaden om de kans op en het aantal conflicten te minimaliseren. Conflicten komen meer frequent voor bij hun die er naar neigen het gebied waaraan zij werken lokaal op te slaan en een tijdje te wachten met het uploaden ervan. Het is het beste om het gebied waaraan u werkt te downloaden, het te bewerken en daarna onmiddellijk te uploaden. Hoe meer tijd er zit tussen het downloaden van de gegevens en het uploaden van wijzigingen aan die gegevens, hoe groter de kans is dat iemand dat in de tussenliggende tijd bewerkt heeft. Wanneer u op een Mapathon bent en een object, zoals een weg, bewerkt waaraan ook nog door anderen kan worden gewerkt, upload dan heel frequent, misschien zelfs wel na elke 6 bewerkingen!

Het gebied dat u downloadde bewerken

Bewerken in het specifieke gebied dat u hebt gedownload minimaliseert het risico op conflicten. Zorg er voor dat u niet bewerkt buiten het gebied dat u hebt gedownload. U kunt in JOSM eenvoudig zien welke gebieden buiten het door u gedownloade gebied liggen, omdat de achtergrond bestaat uit diagonale lijnen in plaats van egaal zwart.

edit outside area

Samenvatting

Wanneer u bewerkt in JOSM, loopt u het risico tegen conflicten aan te lopen. Conflicten treden op wanneer een object door twee personen tegelijkertijd is bewerkt. Door te begrijpen wat een conflict is en hoe er mee om te gaan, zult u in staat zijn er voor te zorgen dat de beste mogelijke bewerkingen worden opgeslagen in OpenStreetMap.