Veldonderzoek met een GPS

Leren bewerken is een van de sleutelwaarden om in kaart te brengen - dat is hoe u informatie toevoegt aan de feitelijke kaart. Maar de andere taak is het verzamelen van de informatie zelf - dat is, naar buiten gaan en een gebied verkennen.

In dit hoofdstuk zullen we zien wat een GPS doet en hoe die werkt. U zult leren hoe u een GPS bedient, en hoe die te gebruiken om kaarten te maken.

Hier zullen we uitleggen hoe te werken met de Garmin eTrex Vista HCx, een veel gebruikte GPS voor het in kaart brengen. Er zijn heel veel andere modellen GPS die hetzelfde doen, dus als u met een andere werkt, geen zorgen – de principes blijven hetzelfde.

Wat is a GPS?

Een GPS lijkt op een mobiele telefoon, met het verschil dat het, in plaats van radiosignalen van telefoonbedrijven te ontvangen, het signalen van satellieten, die in een baan om de aarde draaien, ontvangt. Door deze signalen van de satellieten te ontvangen is een GPS in staat om uw exacte locatie op de planeet te berekenen. Het neemt deze locatie op in coördinaten, wat twee lange getallen zijn. Één getal vertelt u hoe ver Oost of West u bent – dit wordt de lengtegraad of longitude genoemd. Het tweede getal vertelt u hoe ver Noord of Zuid u bent – dit wordt de breedtegraad of latitude genoemd. Elke plaats op aarde heeft unieke geografische coördinaten.

Bijvoorbeeld: Latitude -8.639298 , Longitude 116.311607 is een locatie in Lombok, Indonesië.

Google Earth software, showing coordinates of Lombok, Indonesia

Garmin eTrex Vista HCx

De GPS aanzetten

Vóórdat u uw GPS aanzet, ga naar buiten waar u een vrij uitzicht op de lucht heeft. Omdat de GPS uw locatie bepaalt door het ontvangen van signalen van satellieten, werkt het binnenshuis niet.

Druk op en houdt de knop Power aan de rechterzijde van uw GPS ingedrukt. De GPS zal opstarten, en het zal u de pagina Satellites laten zien. U zou iets moeten zien zoals de afbeelding hieronder. Uw GPS zoekt naar signalen van satellieten. Wanneer hij is verbonden met drie of meer satellieten, zal het uw locatie hebben.

GPS determined location

Als uw locatie is bepaald zal het scherm Satellite verdwijnen en zult u het hoofdmenu zien.

GPS main menu

 • De GPS heeft verschillende schermen en menu’s, waarmee u verschillende dingen kunt doen. Druk, om te schakelen tussen de schermen, op de knop die is gemarkeerd met “X”, net boven de knop Power aan de rechterkant van het apparaat. Deze knop dient ook om terug te gaan. Als u per ongeluk op iets drukt en u wilt annuleren of teruggaan, druk dan op de knop “X”.
 • Door op de knop X te drukken zou u in staat moeten zijn door de verschillende schermen te gaan die er ongeveer zo uitzien:

GPS all

 • Als u teruggaat naar de pagina Satellites, zult u zien dat u bent verbonden met drie of meer satellieten. In de linker bovenhoek staan uw coördinaten, uw latitude en longitude.

 • Ga naar de pagina Map, en u zult een kaart zien van waar u bent. Als u kaarten OSM hebt toegevoegd aan uw GPS, zou u wegen en plaatsen kunnen zien. Anders zou de kaart er vrij blanco uit kunnen zien. Zoom in en uit door te drukken op de knoppen met pijlen naar boven en beneden aan de linkerzijde van de GPS.

 • Meer informatie over waar kaarten van OSM voor apparaten van Garmin zijn te krijgen en hoe ze te installeren kan worden gevonden op de wiki van OSM

Tracks en waypoints

Uw GPS neemt twee soorten informatie op die nuttig zijn voor het maken van kaarten of het opslaan van de coördinaten van een plaats. Als eerste stelt het u in staat uw locatie op te slaan in het geheugen van de GPS. Wanneer u een locatie opslaat, zullen de coördinaten met ene naam worden opgeslagen. Uw eerste opgeslagen punt zal, bijvoorbeeld, 001 zijn genaamd, het tweede 002, enzovoort..

Als uw GPS niet begint met 001 en u zou de eerdere punten willen opschonen, ga dan naar het pictogram “Find” in het hoofdmenu. Druk op “waypoints” en dan op de knop voor het submenu aan de rechterkant om het submenu Waypoint weer te geven. Scroll naar beneden naar “Delete” klik op “all symbols” en dan “Yes”.

Wanneer u een punt opslaat kunt u het nummer op een stukje papier schrijven, samen met een notitie over wat het is, en een attribuut of indicatie die u zou willen weten. Opgeslagen locaties op uw GPS worden waypoints genoemd.

Als tweede kan uw GPS opslaan wat wij sporen noemen. Waar een waypoint (punt) slechts één enkele locatie opslaat, zal een spoor een reeks locaties opslaan van de route waarover u zich verplaatst. Het spoor zal, bijvoorbeeld, elke seconde uw locatie opslaan, of elke meter, en het resultaat zal ene reeks punten zijn die het pad weergeven waar u was. Sporen zijn nuttig voor het in kaart brengen van objecten die worden weergegeven door lijnen of vormen, zoals de koers van een weg, of de vorm van een veld.

GPS path

Uw locatie opslaan

 • klik, om uw huidige locatie als een punt op te slaan, op de knop “X” totdat u het hoofdmenu bereikt. Gebruik de joystick om zodanig te verplaatsen dat “Mark” is geaccentueerd op het scherm. Druk de knop van de joystick naar beneden om de pagina “Save Waypoint” te openen. Als alternatief zou u op elke pagina op de knop van de joystick kunnen drukken totdat de pagina “Save Waypoint” opent.

save location 1

 • U kunt op deze pagina enige informatie zien over het punt dat u gaat opslaan. Als eerste de naam. Als dit uw eerste punt is, is het waarschijnlijk “001”. Dit is het nummer dat u op papier zou koeten zetten samen met de informatie die u voor dit object zou willen verzamelen. De volgende keer zult u de tijd en datum zien waarop het punt is opgenomen. Daaronder staan de coördinaten, gevolgd door de hoogte.
 • Gebruik de joystick om te verplaatsen naar de knop “OK” aan de onderzijde van het scherm. Druk de knop van de joystick naar beneden om dit punt op te slaan. Zorg er voor het nummer van het punt op te schrijven in uw notitieboek, samen met wat die plaats is en elke andere informatie die u zou willen opnemen over de plaats.

save location 2

 • Druk op de knop “X” om naar de pagina met de kaart te gaan. U zou nu uw punt op de kaart moeten zien.

Log voor Track aanzetten

 • Nu we hebben geleerd hoe punten op te slaan, laten we leren hoe het log voor sporen aan en uit te zetten. Wanneer het log voor sporen is aangezet zal het automatisch uw pad opnemen. Het is goed gebruik om het log aan te zetten als u begint met in kaart brengen, en het uit te zetten als u gereed bent. U zult dan in staat zijn naar het spoor te kijken op een computer en het pad zien dat u in kaart hebt gebracht. Als u de koers van een weg zou willen opnemen is het een goed idee om een punt op te slaan aan het begin en einde van de weg, en in uw notitieboek de naam en het type weg , en alle andere belangrijke informatie over de weg, op te schrijven.
 • Klik, om het log voor het spoor aan te zetten, op de knop “X” totdat u de pagina Track Log bereikt.

turn on track

 • Als u het log voor sporen zou willen opschonen door eerdere opnamen te verwijderen, gebruik dan de joystick om “Clear” te selecteren, en druk de joystick naar beneden. De balk aan de bovenkant zou “0%” moeten weergeven.
 • Verplaats, om het log aan te zetten, de joystick om “On” te accentueren, en druk de joystick naar beneden. Het log voor sporen legt nu uw pad vast.
 • Onder de optie “Set up” kunt u ook intervallen voor tijd of afstand voor het spoor instellen. Tijdintervallen geven uw GPS de instructie om uw locatie met opgegeven intervallen op te slaan. Als u een geheugenkaart in uw GPS hebt, is het goed gebruik om deze in te stellen op 1 seconde, wat betekent dat uw locatie elke seconde zal worden toegevoegd aan het log voor het spoor. Dit zou nuttig kunnen zijn als gedetailleerd onderzoek nodig is.
 • Druk op de knop “X” om naar de pagina met de kaart te gaan. Als u zich verplaatst zult u uw spoor als een reeks punten zien weergegeven.

Waypoints en tracks naar de computer kopiëren

Wanneer u gereed bent met het in kaart brengen met de GPS wilt u waarschijnlijk de punten en sporen naar uw computer kopiëren, zodat u ze kunt openen in JOSM.

Één manier om de punten en sporen te is om de gratis software te gebruiken die Garmin verschaft, genaamd BaseCamp. Het kan hier worden gedownload. In dit gedeelte zullen we echter een programma, genaamd GPSBabel, gebruiken dat een aantal aanvullende mogelijkheden biedt.

GPS verbinden met de computer

 • Zet eerst het log voor het spoor op uw GPS uit, ga naar de pagina voor sporen en selecteer “Off”.
 • Verbindt de GPS met uw computer met de kabel. Één einde zou moeten worden geplaatst in de USB-poort van uw computer, en het andere einde gaat aan de achterzijde van de GPS, onder de rubberen flap aan de bovenzijde. De GPS zou ingeschakeld moeten zijn om de punten en sporen te kunnen kopiëren.

GPS-drivers installeren

 • U dient misschien GPS-stuurprogramma’s op uw computer te installeren. U kunt de stuurprogramma’s downloaden op de website van Garmin.
 • Klik op “Download” om het installatiebestand op te halen. Plaats het op uw computer en dubbelklik er op om te installeren.

Systemen van Linux (Fedora ten minste) hebben geen speciale stuurprogramma’s nodig om te kunnen communiceren met een apparaat van Garmin (ten minste met de eTrex Vista HCx). Zorg er gewoon voor dat uw Garmin voldoende is opgeladen en plug het in uw computer met een USB-kabel. U kunt GPSBabel (zoals hieronder beschreven) of GpsPrune gebruiken om de opgeslagen gegevens van uw apparaat te halen.

Het GPSBabel Setup-programma ophalen

 • GPSBabel is een programma dat het ons mogelijk maakt gegevens te kopiëren vanaf de GPS. Als u een kopie van GPSBabel op een CD of USB-drive hebt, kunt u doorgaan naar het volgende gedeelte.
 • Als u GPSBabel nog niet heeft, open uw webbrowser en ga naar www.gpsbabel.org.
 • Klik op “Downloads” bovenaan de pagina.
 • Scroll naar beneden op de pagina. Als uw computer Windows gebruikt, wilt u het installatiebestand voor Windows downloaden. Klik op “GPSBabel-1.6.0-Setup.exe”. Het bestand zal worden gedownload naar uw computer.

GPSBabel installeren

 • Zoek naar het installatiebestand voor GPSBabel op uw computer. Dubbelklik er op om te installeren.
 • Klik op “Next”.
 • Klik op “I accept” en “Next”.
 • Ga door met klikken op “Next” totdat het programma gaat installeren.
 • Als het installeren van het programma is voltooid, klik op “Finish” om GPSBabel te starten.

GPSBabel Interface

Tracks en waypoints kopiëren

 • Klik in de cirkel naast het woord “Device” boven in het venster.
 • Selecteer, in het keuzemenu genaamd “Format”, “Garmin serial/USB protocol”
 • Ga naar beneden naar het midden van het venster, onder Output. Selecteer “GPX XML” in het keuzemenu “Format”.

Choose GPX XML

 • Klik op “File Name” en typ een naam voor uw opgeslagen bestand. Het zou iets moeten zijn dat een beschrijving van de gegevens geeft, zoals de datum en de locatie. Bijvoorbeeld jakarta-07-07-2011
 • Zorg er voor dat uw GPS is verbonden met de computer en ingeschakeld.
 • Klik op “OK” in de rechter benedenhoek van het venster.
 • Als alles goed is gegaan zou u een balk moeten zien bewegen over het scherm, wat aangeeft dat de gegevens worden opgehaald vanaf de GPS. Als dat is voltooid zullen uw punten en spoor zijn opgeslagen in het bestand dat u hebt geselecteerd.

Openen in JOSM

 • Open nu JOSM. In het bovenste menu, klik op “Bestand” en klik dan op “Openen…”
 • Zoek en selecteer het bestand dat u maakte met GPSBabel. Klik op “Openen”.
 • U zou nu uw punten en track zien geladen in JOSM.

GPS Files Open in JOSM

Samenvatting

Gefeliciteerd! U zou nu moeten weten hoe de GPS te gebruiken. Als u dat nog niet heeft gedaan, oefen dan nog het opslaan van punten van enkele belangrijke locaties.

In dit gedeelte hebben we geleerd hoe punten en tracks te verzamelen en ze te openen in JOSM. Later zullen we deze informatie gebruiken om nieuwe plaatsen toe te voegen aan OpenStreetMap.