Definities

Deze lijst met definities wordt bijgewerkt en is samengesteld uit verschillende andere bronnen , waaronder de OpenStreetMap Wiki en een handleiding geschreven door Will Skora. Voel je vrij om ons te helpen bij het bijwerken door CONTRIBUTING.md te bekijken en aan te vullen. Bijgewerkt op 2023-06-17

Gebruik, om makkelijk in deze lijst met definities te zoeken, de zoekfunctie in je browser, druk tegelijkertijd op de Control-toets en de toets F (meestal beschreven als Ctrl+f)

3W: Wie, Wat, Waar; Wie doet Wat, Waar?

AAR After Action Review; Een groepsactiviteit om een activiteit of werkzaamheden te evalueren en te verbeteren.

Activatie (HOT term) : Soms gebruikt als verwijzing naar een crisis, ramp, of inzet op een gebeurtenis, in het algemeen gekarakteriseerd door een specifieke situatie en/of verwachte humanitaire impact met een relatief kort tijdsbestek. Dit in tegenstelling tot een Humanitair Project op langere termijn.

Activator(s) : vrijwilligers van HOT die hun training hebben voltooid en zijn aangewezen om bepaalde rollen te vervullen tijdens gebeurtenissen.

AOI : Area of Interest, aandachtsgebied ; gedefinieerd door coördinatoren in overleg met humanitaire partners, veldteams en de gemeenschap van HOT in geval van een ramp.

Changeset: Een groep wijzigingen opgeslagen in OpenStreetMap. Eenmaal geüpload naar OSM zijn de bewerkingen direct beschikbaar voor anderen om te downloaden. Het zou enige minuten of enkele uren kunnen duren vóór zij op de kaart te zien zijn.

COD : Common Operational Database ; Bevat de geografische gegevens voor meerdere humanitaire activiteiten. Dit zijn voornamelijk: transportnetwerk (wegen, bruggen/ondiepten, havens etc.), bevolkte gebieden (nederzettingen), administratieve grenzen, hydrologie (rivieren en andere waterlichamen) en hypsografie (hoogten/contouren). Kan gebouwen bevatten als een indirecte bron van statistieken over de bevolking. Gebruikt door de Organisatie voor de Coördinatie van Humanitaire zaken (OCHA), onderdeel van de Verenigde Naties, .

DHN : Digitaal Humanitair Netwerk ; organisatie die digitale netwerken voor humanitaire hulp ter beschikking stelt.

Extractie : OSM Data Overview Een grote hoeveelheid gegevens van OSM voor een specifiek gebied (zoals een provincie, land, of geografisch gebied).

Field Papers: is een op het web gebaseerd gereedschap voor het eenvoudig maken van een afdrukbare kaartatlas voor aandachtsgebieden, die kunnen worden afgedrukt en waarop notities kunnen worden gemaakt. Bekijk https://fieldpapers.org/ voor meer details.

FOD : Fundamental Operational Database ; gegevens die specifiek zijn voor de activiteit bijv. faciliteiten mbt gezondheidszorg, scholen, faciliteiten voor waterbeheer, bereik van de overstromingen, schade aan gebouwen, etc.

GDACS : Global Disaster Alert and Coordination System ; GDACS is een samenwerkingsraamwerk onder de vlag van de Verenigde Naties. Het omvat ramp managers en ramp informatiesystemen wereldwijd, met het doel om het gebrek aan informatie en coördinatie in de eerste fase na een grote ramp op te vullen. GDACS biedt live toegang tot een web gebaseerd rampen informatiesysteem en gerelateerde coördinatietools.

iD editor - Web gebaseerde OpenStreetMap editor, geschikt voor beginners en ontworpen door Mapbox.

IDP : Internally Displaced Person ; is een persoon die gedwongen is om te vluchten, maar in zijn eigen land blijft.

JOSM klinkt als “Jaws-um”, OpenStreetMap editor geschreven in Java.

Layer: “Kaartlaag” Een databron die wordt getoond op een kaart.

NGO : Non Govermental Organisation / Agency ; een non-profit organisatie. georganiseerd op lokaal, nationaal of internationaal schaalniveau.

Knoop (node): Een knoop/node is één van de drie bron-elementtypen in het gegevensmodel van OpenStreetMap. Een knoop bestaat uit een enkel geografisch punt, gedefinieerd door zijn breedte- en lengtegraad en zijn node-ID. Knopen worden gebruikt om losstaande objecten in kaart te brengen, en om de vorm van een “pad” of een weg vast te leggen.

OCHA : United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ; OCHA is het onderdeel van de Verenigde Naties, verantwoordelijk voor het samenbrengen van partijen actief in de Humanitaire Hulp om een consistente reactie te garanderen op een noodsituatie. OCHA zorgt ook voor een raamwerk waarin partijen kunnen bijdragen aan de totale hulp die geboden wordt.

POC : Point of Contact ; Contactpersoon voor vragen, coördinatie etc.

Relatie: Een van de basis elementen bestaand uit een of meerdere aanduidingen en een geordende lijst van een of meerdere knopen, lijnen en/of relaties waarmee logische of geografische relaties tussen elementen worden geborgd. Voorbeelden zijn te vinden op de Types of Relations pagina.

Render : Het omzetten van gegevens naar een kaartafbeelding.

SBTF : Stand-By Task-Force ; een organisatie die digitale vrijwilligers opleidt, begeleidt en coördineert om te worden geactiveerd in een crisis.

Slippy Map : Wat je ziet op https://www.openstreetmap.org bestaat uit een laag en een bibliotheek voor software die zorgt voor de interactieve mogelijkheden als zoomen & pannen (verschuiven).

Stylesheet : Meestal een tekstbestand met daarin de objecten die getoond worden (bijv. wegen, huizen) en op welke manier (kleur, dikte etc.) op een kaart.

Tag Tags (elementen) beschrijven een punt, lijn of vlak. Elke tag bestaat uit een sleutel en een waarde (in OSM als key=value) altijd in het Engels. Bijvoorbeeld, highway=residential en name=Woodland Avenue. Zoals vermeld in de LearnOSM in de iD sectie hebben punten, lijnen of vlakken meestal meerdere tags. Soms is het lastig om de juiste tag te kiezen. Taginfo helpt bij het kiezen van de juiste tag, door statistieken te laten zien over welke tags gebruikt worden, hoeveel mensen deze gebruiken en waar ze voorkomen. Hier kun je ook informatie uit de wiki en van andere plekken vinden over de tag.

TIGER: Een databron van de US Census Bureau die in OSM is geïmporteerd in 2007. De bron voor de meeste data in de USA binnen OSM.

Tile: een klein plaatje (256x256 pixels) van gerenderde kaartdata.

**Wegen: een geordende lijst van nodes/knopen die op zijn minst 1 tag hebben of in een relatie zitten. Een weg kan tussen de 2 en 2000 nodes hebben, maar het is mogelijk dat er foutieve wegen bestaan met 0 of 1 knoop. Een weg kan open zijn of gesloten.

*Een gesloten weg closedwayimage is een weg waarbij de laatste knoop van de weg dezelfde is als de eerste, met een bepaalde tagging. Een gesloten weg met de tag area=yes moet worden beschouwd als een gebied, en niet als een gesloten polylijn.

*Een open weg openwayimage is een weg die een lijnvormig object beschrijft, waarbij de eerste en de laatste knoop verschillen. Veel wegen, rivieren en spoorwegen zijn open polylijnen.

Opmerking over OSM bewerkingstermen:

Veel termen die gebruikt worden om kaartobjecten in OSM te beschrijven, zijn in Brits Engels beschreven en gespeld. Bijvoorbeeld neighbourhood.

Motorway Brits Engelse term voor de meest belangrijke snelweg, ook ‘freeway’ genoemd

Pitch: gebruikt om een sportveld te beschrijven, ook voor tennisbanen, basketbal-, honkbal- en voetbalvelden.