Introductie

Bijgewerkt op 2015-07-12

Informatie is krachtig. Met goede informatie en het juiste begrip, zijn individuen en gemeenschappen beter in staat tot het verbeteren van hun levens en om goede beslissingen te maken voor de toekomst. Er zijn veel mensen en organisaties die beslissingen maken, die impact hebben op ons leven. Goede informatie stelt deze NGO’s (non-gouvermentele organisaties), overheden en burgers in staat om betere beslissingen te nemen en hopelijk onze levens te verbeteren. Kaarten zijn een goede manier om informatie over te brengen.

A village in Indonesia

Kaarten zijn zichtbare symbolen van onze wereld. Ze kunnen vaak een idee beter weergeven dan woorden. Dit kan ons helpen om belangrijke vragen te beantwoorden. Waar zijn de dichtstbijzijnde scholen of ziekenhuizen? Wie heeft het minste toegang tot deze voorzieningen? Waar is armoede het meest problematisch? Vragen als deze zijn vaak het beste uit te drukken met kaarten, en kaarten kunnen helpen om een oplossing voor deze vragen te vinden.

Als oefening, pak een pen en papier en teken een kaart van je eigen dorp of stad. Wat zijn de meest belangrijke dingen om op de kaart te zetten? Wat is de belangrijkste informatie? Spendeer een paar minuten aan het maken van je kaart en wanneer je klaar bent, denk dan na over waarom de informatie die je hebt getekend belangrijk is en voor wie het belangrijk kan zijn.

Example of a hand-drawn map

Als jouw plaats is zoals de meeste plaatsen, heb je misschien een aantal lijnen getekend om wegen weer te geven, misschien wel een rivier of beek. Wellicht heb je belangrijke gebouwen zoals scholen en kantoren, velden of grenzen toegevoegd. Wat je ook hebt getekend, je hebt waarschijnlijk symbolen gebruikt - een lijn om een weg te representeren, een vierkant voor een gebouw etc. Je kaart is een representatie van wa er op de grond is.

Examples of symbols

Jouw kaart is informatief. Misschien gebruik je een kaart als deze om uit te leggen aan iemand waar verschillende plekken zijn, waar problemen zich voordoen in jouw gemeenschap of slechts iemand te helpen om de weg te vinden. Het gebruik van je kaart is echter limitief - er is slechts één kopie van de kaart. De manier waarop jij hebt getekend, mag dan wel duidelijk zijn voor jou, maar wellicht niet voor iemand anders die zijn eigen kaart op een andere manier had getekend. Omdat jouw kaart alleen op papier bestaat, is het lastig om die informatie over te brengen op anderen. Dit is de reden waarom het maken van jouw kaart op een computer, op zo’n manier dat iedereen toegang ertoe heeft, veel waardevoller kan zijn.

Mapping on Computer

OpenStreetMap is een tool voor het creëren en delen van kaartinformatie. Iedereen kan bijdragen aan OSM en duizenden mensen dragen bij aan het project elke dag weer. Gebruikers tekenen kaarten op computers, in plaats van op papier, maar zoals we zullen zien in deze handleiding, is het tekenen van een kaart op de computer niet zo verschillend van het tekenen op papier. We tekenen nog steeds lijnen om wegen weer te geven, velden en al het andere en we geven nog steeds scholen en ziekenhuizen weer met symbolen. Het belangrijkste is dat OSM kaarten bewaard worden op het internet en dat iedereen altijd gratis toegang heeft.

Digital maps with OpenStreetMap

We hopen dat je OpenStreetMap handig vindt en interessant voor je werk. Door deze handleiding te volgen, zou je snel aan de slag moeten kunnen met het maken van digitale kaarten met OpenStreetMap.