Op afstand bewerken en de plaats daarvan binnen het team van HOT

Bijgewerkt 18-09-2015

Op afstand in kaart brengen wordt ook wel ‘mappen vanuit je luie stoel’ genoemd’, en dit zal waarschijnlijk het type mapping zijn dat u zult uitvoeren wanneer u deelneemt aan een mapathon. Het zal u helpen te begrijpen wat er nodig is als u meer weet over het gehele proces. Vele mensen over de gehele wereld zijn betrokken bij het er voor zorgen dat HOT werkt, en wanneer u begint met het op afstand in kaart brengen maakt ook u deel uit van dat team, dat vele beschikbare rollen kent, waaronder (dit is niet de volledige lijst!):

 • Bronnen benaderen en voorbereiden van satellietbeelden,
 • Er voor zorgen dat erg geen juridische implicaties zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot auteursrechten,
 • Coördineren met de hulporganisaties,
 • Er voor zorgen dat de gegevens beschikbaar zijn in een indeling die de hulporganisaties kunnen gebruiken, zoals kaarten van Garmin, Osmand & exports voor bepaalde programma’s,
 • Voorbereiden van hulpmiddelen voor onderwijs,
 • Presenteren van de taken in een indeling die anderen kunnen gebruiken om de kaarten te maken,
 • Contact zoeken met lokale mensen en hen onderwijzen met betrekking tot HOT,
 • Lokale mensen leren hoe zij onderzoek op de grond moeten uitvoeren en de gegevens moeten bijwerken voor hun eigen gebruik en dat door anderen,
 • Er voor zorg te dragen dat lokale mensen de rol van het onderhouden van de kaartgegevens, die zijn voorbereid, overnemen - dat zij ‘eigenaar’ daarvan zijn,
 • & op afstand in kaart brengen.

Mappen op afstand is de meest arbeidsintensieve taak. Er zijn veel pogingen geweest om software te ontwikkelen om de mappers op afstand te vervangen, maar tot op heden zonder resultaat. In het kort is mappen op afstand het proces van informatie traceren op satellietbeelden en de resultaten uploaden, zodat het onderdeel gaat uitmaken van de kaartgegevens. Het is een vaardigheid die met geduld moet worden opgebouwd. Geen enkele mapper is perfect en hoewel u (en ieder ander) uw best doet om fouten te voorkomen, zijn fouten onvermijdelijk. Het team van HOT werkt samen om fouten tot een minimum te beperken en ze te corrigeren als ze gevonden worden. U zult fouten maken, net als iedereen in de gemeenschap - geef niet op, maar leer ervan en verbeter uw vaardigheden!

Overzicht van Bewerken op afstand, vanuit luie stoel of Mapathon

 1. Een beheerder selecteert een gebied dat bijgewerkt moet worden in OpenStreetMap. Hij zorgt ervoor dat er geschikte satellietbeelden beschikbaar zijn voor de mappers op afstand en maakt een project aan voor het gebied. Het benodigde detailniveau en de urgentie worden aangegeven binnen het project, samen met andere benodigde informatie. Als de beheerder tevreden is publiceert hij het project in de Tasking Manager tasks.hotosm.org Soms maakt hij nog wijzigingen achteraf als dat nodig is.

 2. Een mapper op afstand selecteert een vierkant op de kaart, traceert de objecten en markeert de vakken als voltooid als hij klaar is.

 3. Een tweede mapper op afstand controleert of het vierkant op voldoende niveau voltooid is en markeert het vierkant als ‘gevalideerd’.

 4. De voortgang van het project is te volgen via de tab “Statistieken” van het project en het project kan door een beheerder worden teruggeschaald of gearchiveerd, als dat nodig is.

Voor u begint

Neem een paar minuten de tijd om naar de volgende punten te kijken - een korte tekst waarmee u grofweg te weten komt waar we het over hebben en waar u op terug kan vallen als het nodig is:

 • gedeelte OpenStreetMap.org van LearnOSM. Dit onderdeel behandelt de basis van OpenStreetMap, het lezen hiervan zal u op weg helpen. Het is geen lang hoofdstuk, dus u bent er snel doorheen. Gebruik, terwijl u dit leest, de informatie om een account voor OSM aan te maken en te bevestigen via uw e-mail. Zorg er voor dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord ergens bewaart.
 • gedeelte Tasking Manager van LearnOSM. Om bij te kunnen dragen zult u moeten inloggen in de Tasking Manager, een bepaald project zoeken, een vierkant selecteren en weten wat daarmee te doen. U moet het hele hoofdstuk lezen!

U zou misschien ook de korte video’s van MapGive willen bekijken - onthoud dat de Tasking Manager een update heeft gehad sinds het opnemen van de video - de principes zijn hetzelfde, maar de kleuren zijn veranderd.

Software om te bewerken

Hoewel er meerdere programma’s beschikbaar zijn, blijven we hier bij de twee belangrijkste. Lees de LearnOSM hoofdstukken door die hieronder staan beschreven en kies de editor die je wilt gaan gebruiken. Je kunt altijd later nog heel eenvoudig wisselen als je wilt:

In kaart brengen op afstand - Beginnen met bijdragen

Geef nu niet op nu - we hebben u veel informatie gegeven, maar alles zal op zijn plek vallen als u begint met bijdragen. U hebt al veel bereikt:

 • U hebt een account voor OpenStreetMap met een gebruikersnaam en wachtwoord,
 • U weet wat de Tasking Manager doet en u hebt een idee bij hoe u die moet gebruiken, en
 • U hebt de editor die u wilt gaan gebruiken gekozen en u hebt er een idee bij hoe het wordt gebruikt.

Nu gaan we een vierkant kiezen in een project en beginnen met bijdragen. Als u bij een mapathon of missing maps party bent zullen de organisatoren u instructies geven over het project waar u aan gaat werken. Als u alleen werkt, neem een kijkje in de lijst van de Tasking Manager tasks.hotosm.org en kies een project dat geschikt is voor beginners. U heeft waarschijnlijk al de instructies van een project snel gelezen, maar het is ontzettend belangrijk dat u goed begrijpt wat er gevraagd wordt.

Als u het project hebt geselecteerd, kunt u een vierkant kiezen en het, met de keuzelijst, laden in de door u gekozen bewerker.

Beginscherm - JOSM

JOSM 1

 1. De grenzen van uw vierkant/gebied worden aangegeven door arcering. Er is een lichte overlapping tussen de vierkanten, een object aan de rand van uw gebied zal dus ook zichtbaar zijn in het aangrenzende gebied. U zou alleen de objecten in kaart moeten brengen die in uw vierkant liggen om ‘conflicten’, die later worden uitgelegd, te voorkomen.

  Als de arcering voor de grenzen niet zichtbaar is, kan het zijn dat u de plug-in “Download OSM data continuously” hebt geïnstalleerd. U zult, om dit aan te passen, de plug-in uit moeten schakelen in het menu Bestand, verwijder vervolgens het gedownloade gebied en laadt het opnieuw in met de Tasking Manager.

 2. De schaal van uw weergave is hier aangegeven. Dit is een erg klein vierkant, met een breedte van 40.8 meter - dit getal is meestal enkele kilometers.
 3. Verschillende objecten bestaan al in de database van OpenStreetMap en die zijn geladen. We zullen ze straks gaan verkennen.
 4. Er is in dit geval geen satellietafbeelding voor de achtergrond geladen, dus moeten we die voor dit project handmatig inladen - de instructies voor dit project zeggen dat we afbeeldingen van Bing moeten laden, en deze kunnen snel worden ingeladen door op ‘Afbeeldingen’ en dan Bing te klikken in de keuzelijst van het menu. U zou kunnen merken dat uitzoomen (rol het muiswiel naar u toe) en dan opnieuw inzoomen helpt om de afbeeldingen snel te laden.

Alternatief beginscherm - JOSM

JOSM 3

 1. De begrenzing van dit vierkant wordt aangegeven door de arcering, afbeelding van Bing is geladen, maar op dit zoomniveau is de afbeelding niet gedetailleerd.
 2. De schaalbalk geeft aan 2.61 km - dit is een zeer groot bedekkingsgebied.

Beginscherm - ID

iD 1

 1. De grenzen van uw vierkant/gebied wordt aangegeven door de paarse lijn. Er is een lichte overlapping tussen de vierkanten, een object aan de rand van uw gebied zal dus ook zichtbaar zijn in het aangrenzende gebied. U zou alleen de objecten in kaart moeten brengen die in uw vierkant liggen om ‘conflicten’, die later worden uitgelegd, te voorkomen.
 2. De schaal van uw weergave is hier aangegeven. Dit is een erg klein vierkant, de 100 m-lijn is veel langer in verhouding tot het vierkant - dit getal is meestal enkele kilometers.
 3. Verschillende objecten bestaan al in de database van OpenStreetMap en die zijn geladen. We zullen ze straks gaan verkennen.
 4. Afbeeldingen van Bing zijn al geladen als achtergrond.

Alternatief beginscherm - iD

iD 4

 1. Begrenzing van het vierkant.
 2. Voor dit vierkant is de schaal aangegeven als 5 km, op welke schaal de knoppen voor bewerken aan de bovenkant van het scherm zijn uitgegrijsd en niet te selecteren.

  De bestaande data bekijken - JOSM

JOSM 2

 1. Ik heb op een van de bestaande objecten in de gegevens van OSM geklikt en dat is nu rood gekleurd in onderstaande schermafdruk.
 2. In het paneel Tags / Leden aan de rechterkant, kunt u zien dat dit object is getagd met de sleutel highway en de waarde residential. Om het simpel te houden zouden we hiernaar kunnen verwijzen als:
  highway=residential

Het volgende onderdeel van deze handleiding geeft aan hoe objecten zouden moeten worden ingetekend en getagd.

De bestaande data bekijken - iD

iD 2

 1. Ik heb op een van de bestaande objecten in de gegevens van OSM geklikt en dat is nu geaccentueerd met een rode begrenzing in de schermafdruk, en iD geeft de beschikbare gereedschappen weer.
 2. iD laat me, aan de linkerkant van het scherm, een aantal potentiële tags zien die ik voor dit object zou kunnen gebruiken, maar voor ons doel ben ik naar beneden gescrold tot het kopje All Tags waar we kunnen zien dat het object de key highway heeft en de value residential. Om het simpel te houden zouden we hiernaar kunnen verwijzen als:
  highway=residential
 3. De persoon die het naastgelegen gebied heeft gekozen, heeft een weg getekend net over de grens tot in mijn gebied en is toen gestopt. Dit is de juiste manier om een weg of object ‘over te dragen’ als het op de rand van uw vierkant ligt.

Het volgende gedeelte van deze handleiding geeft aan hoe objecten zouden moeten worden ingetekend en getagd. Wegen , gebouwen, water en landgebruik.

Meer informatie