OpenStreetMap نقشه‌ای آزاد از دنیاست و جامعه‌ای از نقشه‌کش‌ها که دائماً در حال گسترش است، آن را ساخته‌اند.

هرکسی می‌تواند OpenStreetMap را ویرایش کند. در اینجا چگونگی آن را یاد می‌گیرید. LearnOSM راهنماهای قابل‌فهم و گام‌به‌گامی برای شروع هم‌بخشی در OpenStreetMap، استفاده از OpenStreetMap و استفاده از دادهٔ OpenStreetMap به شما ارائه می‌کند. اگر به راه‌اندازی کارگاه آموزشی OpenStreetMap علاقه‌مند هستید منابع آموزش‌دهندگان LearnOSM را مشاهده کنید.