OpenStreetMap یک نقشه جاده‌ای از دنیاست که توسط جامعه نقشه‌کش‌هایی که داپماْ در حال افزایش هستند ایجاد شده است.

هرکسی می‌تواند OpenStreetMap را ویرایش کند. در اینجا یاد می‌گیرید چگونه LearnOSM راهنماهای قابل فهم و گام به گامی برای شروع به استفاده و مشارکت و کاربرد داده‌های OpenStreetMap را به شما اراپه می‌دهد. اگر به راه‌اندازی کارگاه آموزشی OpenStreetMap علاقمند هستید قسمت منابع آموزش‌دهندگان LearnOSM را مشاهده کنید.

CC0
Official HOT OSM learning materials