کپی، الصاق و چرخش - ویرایشگر iD

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

copy-paste

می‌توانید به راحتی اشیاء را کپی کنید، الصاق کنید و بجرخانید، اما مطمئن باشید که آنها اندازه مناسب دارند.
با ماوس انتخاب کنید، سپس برای کپی کردن Ctrl+c و برای چسباندن Ctrl+v را بزنید. اگر نیاز باشد می‌توانید یک شی را حول محور بزرگ یا کوچکش قرینه کنید.

CC0
Official HOT OSM learning materials