کپی، الصاق و چرخش - ویرایشگر iD

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

copy-paste

می‌توانید به‌راحتی اشیا را کپی کنید، الصاق کنید و بچرخانید، اما مطمئن باشید که اندازهٔ مناسب دارند.
با ماوس انتخاب کنید، سپس برای کپی‌کردن Ctrl+c و برای چسباندن Ctrl+v را بزنید. اگر نیاز باشد می‌توانید یک شی را حول محور بزرگ یا کوچکش قرینه کنید.