هماهنگ‌سازی

تاریخ بازبینی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

از آنجا که افراد زیادی در OpenStreetMap در یک لحظه در حال نقشه‌کشی با هم هستند، خوب است بدانیم نقشه‌کش‌ها چگونه می‌توانند این فعالیت جمعی را هماهنگ کنند.

این فصل از LearnOSM دربارهٔ ابزارهای مختلف برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های نقشه‌کشی، راه‌های ارتباطی و تضمین کیفیت اطلاعاتی ارائه می‌کند.