هماهنگ سازی

تاریخ بازبینی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

از آنجا که افراد زیادی در OpenStreetMap در یک لحظه درحال نقشه‌کشی با هم هستند، بد نیست کمی راجع به اینکه چگونه این هماهنگی صورت می‌پذیرد، بدانیم.

این فصل از LearnOSM اطلاعاتی درباره ابزارهای مختلف به کار رفته در هماهنگ کردن فعالیتهای نفشه‌کشی افراد، راه‌های ارتباطی و تضمین کیفیت ارائه می‌کند.

CC0
Official HOT OSM learning materials