JOSM- ویرایش با جزئیات

تاریخ بازبینی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

مشارکت‌کنندگان OpenStreetMap بیشتر زمان خود را صرف ویرایش می‌کنند. هرچه بیشتر ویرایش کنید، بهتر می‌شوید و بیشتر یاد می‌گیرید. این بخش از learnOSM شامل آموزش‌هایی است که به شما در یادگیری ویرایش با JOSM کمک می‌کند. JOSM ویرایشگر ارجح برای بسیاری از نقشه‌کش‌ها است و خیلی بیشتر از iD قابل پیکربندی است.