شروع به کار با مدیریت وظایف - ویزایشگر iD

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

این راهنمای برای مدیر وظایف HOT نوشته شده است، اما اصول کار برای همه نسخه‌ها یکسان است.

ملزومات

TM Start

  1. به یک سایت (Tasking Manager (TM بروید، مثلاْ http://tasks.hotosm.org/. با استفاده از حساب کاربزی خود در http://www.openstreetmap.org وارد شوید، مدیر وظایف را برای دسترسی به حساب OpenStreetMap خود مجاز کنید.
  2. با یک پروژه که برای نقشه‌کش‌های تازه‌کار است شروع کنید - اینها اغلب پروژه‌های “فقط ساختمان” هستند.
  3. توضیحات و دستورالعمل را بخوانید و اطمینان حاصل کنید که همه آنچه را که قبل از شروع نیاز است را فهمیده‌اید.
  4. نقشه‌کشی شما توسط “اعتباردهندگان” که اغلب پیام‌هایی با بازخورد ارزشمند در مورد مشارکت شما ارسال می‌کنند، بررسی می‌شود.
  5. نقشه‌کشی را شروع کنید - ممکن است لازم باشد بخش‌های بیشتری از این فصل نکات HOT را بخوانید تا بتوانید ادامه دهید. نکات مهم در مورد ساختمان‌های مدور یا ساختمانهای با گوشه مربع ممکن است کمک کننده باشد.
  6. مرتباْ ذخیره کنید - نکات HOT -ذخیره‌سازی را ببینید.
  7. صبور باشید - گاهی اوقات تعداد افرادی که صحت‌بخشی را انجام می‌دهند کم و در عوض تعداد نقشه‌کشهای جدید که منتظر بازخورد هستند بسیار زیاد است! به نقشه‌کشی ادامه دهید، اما اگر فکر کردید اشتباه دارید (همه ما اشتباه داریم!) ببینید می‌توان آنرا خودتان درست کنید یا اینکه تقاضای کمک کنید.

همچنین ببینید

The Tasking Manager 3 Guide on LearnOSM

OSM-TM-video
برای بعضی زبانها زیرنویس وجود دارد

CC0
Official HOT OSM learning materials