دادههای OpenStreetMap

سایت OpenStreetMap پایگاه بزرگی از داده‌های جغرافیایی کاملاً رایگان و آزاد است. اما چطور به این داده‌ها دسترسی پیدا کنیم؟ در این بخش با جزئیات بیشتری در مورد اینکه چگونه داده‌های OSM سازماندهی شده‌اند و چطور به آنها دسترسی پیدا کرده و از داده‌های مورد نظرمان استفاده کنیم، بحث میکنیم.

CC0
Official HOT OSM learning materials