Kopírování, vkládání a otáčení - iD editor 

copy-paste

Tento obrázek keymon zobrazuje, která tlačítka nebo kolečko na myši byla použita a které z tlačítek na klávesnici byly stlačeny.

Můžete snadno kopírovat, vkládat a otáčet objekty, ale ujistěte se, že jsou správné velikosti.
Vyberte pomocí myši a potom Ctrl+c pro kopírování a Ctrl+v pro vkládání.

CC0
Official HOT OSM learning materials