Koordinace

Zkontrolováno 2015-09-18

Vzhledem k tomu, že OpenStreetMap vytváří mnoho lidí dohromady, je užitečné vědět, jak mapeři mohou tuto aktivitu zkoordinovat.

Tato část webu learnOSM poskytuje informace o různých nástrojích pro koordinaci mapovacích činností, ve smyslu komunikačních prostředků, a zajištění kvality.