Koordinace

Tato příručka může být stažena jako coordination_en.odt or coordination_en.pdf
Zkontrolováno 2015-09-18

Vzhledem k tomu, že OpenStreetMap zahrnuje mnoho lidí, které mapují dohromady, je užitečné vědět, jak maperům tuto aktivitu koordinovat.

Tato část webu learnOSM poskytuje informace o různých nástrojích pro koordinaci mapovacích činností, komunikačních prostředků, a zajištění kvality.

CC0
Official HOT OSM learning materials