Data OpenStreetMap

OpenStreetMap je rozsáhlá databáze geografických dat a je to vše otevřené a zdarma. Ale jak přistupujete k datům? V této části budeme podrobněji diskutovat o tom, jak jsou uspořádány údaje o OSM a jak můžete přistupovat k údajům, které vás zajímají, a jak je využívat.