Manipulace s daty pomocí Osmosis

Osmosis je výkonný nástroj, ovládaný pomocí příkazové řádky, k manipulaci a zpracování surových .osm dat. Často se používá ke zpracování velkých datových souborů, pro rozdělování OSM souborů na menší části a pro aplikování sad změn na existující soubor.

Osmosis obsahuje spoustu skvělých funkcí a jejich detailní popis naleznete na Wiki. Většinou se jedná o funkce poměrně komplexní a těžce pochopitelné, obzvláště pro začátečníky pracující s programy v příkazové řádce a OpenStreetMap. Tato kapitola vás seznámí s Osmosis, pomůže s intalací ve Windows a představí základní příkazy v Osmosis.

Instalace Osmosis

Stejně jako u osm2pgsql v předchozí kapitole, je potřeba stáhnout a nastavit osmosis tak, abychom jej mohli spustit pomocí příkazového řádku. Nastavení je podebné jako u osm2pgsql.

Budete taktéž potřebovat nějaká zdrojová data OSM, se kterými budete pracovat. Pokud chcete postuvat podle příkladu v této kapitole, stáhněte si náš ukázkový soubor zde. Ale můžete si zvolit soubor dat dle vlastního výběru.

Pomocí následujících kroků si stáhněte a připravte Osmosis:

 • Nejprve si odsud stáhněte Osmosis.
 • Rozbalte adresář někam na disk, odkud už se nebude přesouvat. Je potřeba přidat umístění tohoto adresáře do systémové cesty, tak abychom jej mohli spustit z příkazové řádky.

unzip it

 • Klikněte na Start Menu a napište “proměnné prostředí.”

system path

 • Měla by se vám zobrazit nastavení pojmenované “Upravit proměnné prostředí systému”. Klikněte na něj.

edit variables

 • Klikněte na tlačítko “Proměnné prostředí”.

env variables

 • Najděte proměnnou “Path” a klikněte na “Upravit…”

find path

 • Je potřeba přidat adresář, ve kterém je umístěný osmosis.bat.

edit path

 • /Windows 10/: Klikněte na tlačítko Nový a vložte celou cestu k adresáři Osmosis. (/Windows 7 a starší/: Přidejte středník na konec původního textu a pak vepište celou adresářovou cestu k osmosis.) Například, pokud jste uložili adresář osmosis-latest přímo na C:\, potom cesta bude:

  C:\osmosis-latest\bin
  
 • Klikněte na OK pro uložení nastavení.
 • osmosis by mělo fungovat. Pojďme to zkontrolovat.
 • Otevřeme si Příkazovou řádku ve Windows. Klikněte na vyhledávací tlačítko u nabídky Start a napište “cmd”. Objeví se aplikace Příkazová řádka, tak na ni klikněte, nebo zmáčkněte Enter.

cmd

 • Jakmile se zobrazí černé okno, napište příkaz:

  osmosis
  
 • Pokud vše správně funguje, měla by se vám zobrazit podobá zpráva:

osmosis test

 • Pokud tomu tak není a oznamuje vám to, že nemůže najít aplikaci osmosis, pak jste možná špatně zadali cestu k adresáři v proměnných prostředí.

Filtrování dat

Osmosis už by vám mělo běžet v příkazové řádce bez chyby. Abychom mohli provádět operace nad našimi daty, je potřeba změnit umístění pracovního adresáře na místo, kam jsme umístili soubor sample_osmosis.osm.pbf. Abychom to zjednodušili, umístili jsme soubor do C:\ directory.

 • V příkazové řádce toto nastavení provedete pomocí následujícího příkazu. Napište ho a zmáčkněte Enter:

  cd C:\
  
 • Text v řádku by se měl změnit, indikuje nyní, že jste v adresáři C:. (Pokud se tak nestalo, zkuste příkazový řádek spustit jako správce).

cd command

Teď se naučíme náš první příkaz v Osmosis. Ten nám vyfiltruje všechny školy z našeho velkého souboru.

Aby se tak stalo, musíme Osmosis sdělit několik věcí. Je potřeba specifikovat:

 • zdrojový soubor (sample_osmosis.osm.pbf)
 • několik pravidel, podle kterých se bude filtrovat
 • výstupní soubor (vytvoří se nekomprimovaný .osm soubor, který lze otevřít v JOSM)

Příkaz ke spuštění zní:

 osmosis --rbf sample_osmosis.osm.pbf --nkv keyValueList="amenity.school" --wx schools.osm

Zkuste jej spustit v příkazové řádce. Jakmile se proces dokončí, měli bychom mít ve výstupním adresáři nový soubor schools.osm. Když jej otevřeme pomocí JOSM, z původní mapy se nám zobrazí pouze školy.

schools osm

Popišme si příkaz krok po kroku, abychom pochopili, jak funguje. Na prvním místě je název programu.

 osmosis

Následuje zdrojový soubor. Pamatujete si, že tento soubor je komprimovaný formát. –rbg je zkratka pro –read-pbf-fast. Osmosis tomu rozumí tak, že soubor následující za tímto příkazem je ten, ze kterého chceme načíst data.

 --rbf sample_osmosis.osm.pbf

Další kousek našeho příkazu říká –nkv keyValueList=”amenity.school”. Nejspíš jste uhodli, že osmosis má vyfiltrovat všechno s tagem (zančkou) amenity=school. –nkv je zkratka pro –node-key-value. Což znamená, že by Osmosis mělo vybrat pouze body s kombinaci klíčů a hodnot uvedených v následujícím seznamu. Další kombinace key.value oddělte čarkami.

 --nkv keyValueList="amenity.school"

Nakonec zadáme jméno a formát výstupního souboru. Použijeme zkratku –wx, která znamená –write-xml. Jde použít i –wb, což je protějšek pro –rbf, pokud chcete výstupní data opět ve formátu PBF.

 --wx schools.osm

Pokračujeme dál

Množství úkolů, které můžeme provádět pomocí Osmosis je obrovské a pokud je chcete více prozkoumat mrkněte na stránku Osmosis Detailed Usage(anglicky) na Wiki.

Jeden příkaz může rozdělit velký zdrojový OSM soubor na menší části, ať už podle definovaných čtverců nebo ohraničujících polygonů. Základní informace se o tomto tématu můžete dozvědět na stránce s přiklady v Osmosis(anglicky).