Využití OSM dat v QGIS

Zkontrolováno 19.7.2015

QGIS (dříve Quantum GIS) je plnohodnotný, open-source, geografický informační systém, který funguje napříč platformami. S QGIS můžete přistupovat k aktuálním datům OSM kdykoliv chcete, vyberte značky, které chcete zahrnout a jednoduše je exportujte do snadno použitelné SQLite databáze nebo Shapefile.

V této kapitole projdeme k tomu potřebnými kroky. Předpokládáme, že jste již stáhli a nainstalovali QGIS 2.x. Pokud jste to ještě neučinili, můžete si jej stáhnout z http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html.

Než bude možné nahrát naši upravenou aktuální OSM vrstvu do QGIS, musíme si nejdříve stáhnout OSM data v neupraveném .osm formátu. Poté data převedeme do SQLite databáze, což je nenáročný databázový systém uložený v jednom souboru ve vašem systému. Nakonec vytvoříme vrstvu (nebo více vrstev), která bude obsahovat pouze typy objektů a značek, ke kterým chceme přistupovat. Tyto vrstvy můžeme v QGIS využít ve stávajícím formátu nebo je uložit do jiného, např. shapefile.

Přístup k datům OpenStreetMap

První si nachystáme nějaké aktuální OSM data. Jde to několika způsoby. Ziskat data z OSM serveru stejným způsobem, jako jsme to udělali v JOSM editoru nelze, protože množství zdrojových dat ke stažení je omezeno - avšak způsob, jak stáhnout velké množství dat existuje, jak jsme si řekli v předchozích kapitolách Získání dat OSM a Použití programu Geofabrik a HOT Export.

V tomto tutoriálu využijeme vestavěnou funkci QGIS určenou ke stahování.

 • Spusťte QGIS a jděte do Vector -> OpenStreetMap -> Download Data…
 • Zde si můžete vybrat z několika možností - pokud okno již zobrazuje požadovaný rozsah, zaškrtněte políčko vedle možnosti From map canvas. Pokud máte v QGIS vloženou vrstvu se správným rozsahem, zvolte From layer a vyberte vrstvu, kterou chcete použít. V našem případě vybereme možnost Manual (ručně) a vyplníme zeměpisné šířky a délky, které vytvoří ohraničující rámeček kolem oblasti, do které chceme přistupovat. Můžete vyplnit šířky a délky, které vás zajímají, ale nezapomeňte, že oblast nemůže být příliš velká neboť nebudete moci stáhnout všechna data.

bounding box

 • Zvolte si název a umístění výsledného souboru s příponou .osm a potvrďte OK.
 • Dostanete oznámení, až se stahování dokončí. Dialog zavřete tlačítkem Close.

download complete

 • OSM data jsou teď uložena v místě, které jste si vybrali.

Tato metoda přístupu k OSM datům je stejná, jako při jejich stahování do JOSM nebo v openstreetmap.org. Pro získání většího objemu dat můžete zkusti použít HOT export site nebo bbbike.org. Pamatujte si, že stahujete komprimovaný OSM soubor, nejprve ho bude potřeba rozbalit do formátu .osm, než přejdeme na další krok.

Import dat do SQLite

Teď je na řadě import zdrojového .osm souboru do souboru SQLite databáze.

 • Jděte do Vector -> OpenStreetMap -> Import Topology from XML…
 • Přes první políčko vyberte váš .osm soubor.
 • Název výstupního databázového souboru si můžete změnit.
 • Políčko u Create Connection… nechte zaškrtnuté.

import dialog

Potvrďte OK.

 • Až proces skončí, zavřete okno pomocí Close.

Vytváření vrstev

Nakonec si definujeme vrstvy, které budeme v QGIS využívat, upravené přesně podle našich potřeb.

 • Jděte do Vector -> OpenStreetMap -> Export Topology to SpatiaLite…
 • Do prvního políčka načtěte databázi, kterou jste vytvořili v předcházejícím kroku.

input db file

 • V Export type vyberte typ objektů, pro které vrstvu vytváříte. V našem příkladu vytváříme vrstvu s polygony.

export type

Jestli chcete, změňte si název vrstvy.

V poli Exported tags se děje to nejdůležitější. Tady si vybereme značky, které chceme zahrnout do naší vrstvy. To nám dává flexibilitu v tom, která data chceme zpřístupnit.

 • Kliknutím na “Load from DB” zobrazíte seznam všech dostupných tagů v databázi. Okno si můžete zvětšit tažením za pravý dolní roh, pokud to pomůže. Můžete vidět všechny značky obsažené v těchto datech a také počet objektů u jednotlivých značek.
 • Zaškrtněte políčko u značek, které chcete zahrnout. V našem případě vybere ty, které budou užitečné pro polygony reprezentující budovy.

export full

Až budete hotovy, klikněte na OK. Zavřete okno. Vaše vrstva se automaticky přidá.

cairo polygons

Klikněte pravým tlačítkem na vrstvu a vyberte Open Attribute Table.

open attribute table

Zde vidíte, že máme tabulku, která obsahuje pouze atributy, které jsme vybrali.

attribute table

Všimněte si, že jsme nevytvořili pouze vrstvu budov. Místo toho jsme vytvořili vrstvu, která obsahuje všechny polygony z našich původních dat, ale zahrnuje pouze námi vybrané značky. Aby bylo možné filtrovat tuto vrstvu tak, aby zobrazovala pouze budovy, museli bychom provést dotaz, který filtruje pouze polygony s atributem building = yes.

Shrnutí

Tento proces usnadňuje získání aktuálních OSM dat a jejich stažení do QGIS. Jakmile máte takové vrstvy v QGIS, je možné je uložit jako shapefiles, spouštět filtry, dotazy atd. Podrobnější informace o těchto funkcích naleznete v nabídce Nápovědy v QGIS.