Ukládání - komentář k sadě změn & Task Manager dokončení čtverce - iD editor

Aktualizováno 2019-06-25

iD editor - ukládání

Základy ukládání v iD editoru

saving OSM

Klikněte na ikonu save-icon, zkontrolujte, co se ukládá, přidejte komentář o tom, co jste přidali a pak klikněte na ikonu upload a tím uložíte své změny v OpenStreetMap.

Ukládání nebo nahrávání na OpenStreetMap - detailně

Ukládejte svou práci průběžně. Přibližně po 6 zakreslených budovách. Je to důležité hlavně při mapathonech, kdy spousta lidí pracuje na stejném místě ve stejnou dobu.

Přidejte krátký komentář vysvětlující vaše úpravy na konec již přednastaveného komentáře, například “added a couple of buildings” (“přidáno několik budov”).

Více informací o ukládání v OpenStreetMap

Více informací o komentáři k sadě změn naleznete na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments (anglicky)

Vaše úpravy se objeví na http://www.openstreetmap.org během pár vteřin po jejich uložení.

Ikdyž jsou vaše změny vidět na OpenStreetMap během pár vteřin, některé programy, aplikace a zařízení používají uloženou verzi OpenStreetMap, kterou neaktualizují třeba několik týdnů, či měsíců.

Tasking Manager Dokončení čtverce nebo zastavení práce před dokončením čtverce

Až si budete myslet, že je čtverec hotový, přidejte k němu komentář a označte ho jako kompletně zmapovaný.

Stop Mapping

Můžete vybrat;

  • ¨Ano¨ na otázku ¨Je tento úkol kompletně zmapován?¨ se čtverec, na kterém jste pracovali, změní na modrý, což znamená, že je dokončen a čeká na validaci.
  • ¨Ne¨ na otázku ¨Je tento úkol zcela zmapován?¨ se čtverec vrátí do své předchozí barvy, aby ukázal, že je třeba na něm ještě pracovat. Je velmi užitečné, pokud váš komentář informuje dalšího mapovače o tom, co je třeba udělat, např.
    • “There are more buildings to trace in the bottom right corner of the square, but I’ve run out of time” (V pravém dolním rohu zůstali nezakreslené budovy, ale už na ně nezbyl čas.)

Celý proces Tasking Manageru funguje pouze tehdy, když mapovači označí čtverce jako kompletní - i když jste úplně noví a nejste si jisti, když si myslíte, že je úkol kompletně zmapován, zvolte ¨Yes¨ na otázku ¨Is this task completely mapped?¨. Nejhorší, co se může stát, je, že si někdo myslí, že je třeba udělat ještě spoustu věcí, a znehodnotí váš čtverec. Většině z nás, kteří jsme v Task Manageru provedli mnoho mapování, se stalo, že alespoň jeden čtverec byl zneplatněn - Všichni někdy něco přehlédneme.

OpenStreetMap se vyvíjí, protože mapeři neustále vylepšují informace. Někdy se objeví nové fotografické poklady a umožní detailnější mapování a jindy zase probíhá výzkum v oblasti a získané informace se přidají do mapy.

Shlédněte také

OSM-TM-video
Titulky dostupné v některých jazycích