Vyznačení kulatých budov - iD editor

Aktualizováno 2019-06-24

Úvod

Round Buildings

Hlavní body;

  • Umístěte body, kde se stěny dotýkají země - minimálně 3 body. Poklepejte na poslední bod a dokončete trasování oblasti. Použijte tento nástroj, aby byl kulatý - klávesová zkratka o .
  • Nezapomeňte popisovat!
  • Na velikosti záleží - odhad populace je založen na oblastech s větším množstvím budov,
  • Dostatečně si přibližte mapu, abyste viděli detaily - přiblížení na 20 metrů a méně je obvykle dostačující.
  • Hledání budov - hledejte z výšky mezi 50-80 metry nad povrchem. Všímejte si stínů a rovných línií (kulaté budovy se těžko hledají!)
  • Budovy by se neměly překrývat s řekami, cestami, landuse=residential hranicemi atd.
  • Pokud uděláte chybu, použijte tlačítko Zpět back arrow a tím se vrátíte o krok zpět
  • Všichni vylepšujeme mapu. Pokud předchozí mapeři zanechali budovy podivného nebo špatného tvaru, opravte je a můžete jim o tom ze slušnosti poslat zprávu.

Budova - změna pravoúhlé na kruhovou

Square to round

Pokud byla budova obkreslena jako pravoúhlá, ale vidíte, že by měla být kulatá, lze ji snadno přeměnit na kruhovou budovu;

  • umístěte všechny body na okraj kulaté budovy,
  • klepněte na pravé tlačítko a použijte nástroj k zakulacení o - možná je to jiné písmeno v jiných jazycích.

Identifikace

Kulaté budovy jsou často uvnitř oplocení, budovy mohou být ve skupince, nebo samostatné. Může být obtížné rozhodnout se, jestli je to kulatá budova, keř nebo skála. K budovám většinou vede cesta nebo pěšina, ale i ta může být těžko viditelná na nezpevněném povrchu. Vegetace může ležet na zemi, když po ní někdo prošel. V některých částech světa jsou budovy jen na suchých místech a jediný přístup je pomocí loďky po řece nebo jezeře. Vodní zdroj je většinou vzdálený 2-3km od obydlí, ale v mnoha částech světa vidět není, avšak vegetace naznačuje, že tam voda někde být musí.

V mnoha místech na Zemi je jednodušší postavit novou vesnici nedaleko od té staré, opustit staré budovy a nechat je zhroutit - někdy jsou zničené požárem. Hledejte stíny, ty vám pomohou se rozhodnout. Pokud je budova zbořená, nevrhá žádný stín. Pokud váháte, budovu přidejte.

bush-and-round-building
Tento obrázek zobrazuje oboje, keř i kulatou budovu. Stíny vám mohou pomoci při identifikaci. V teplých krajích jsou běžně budovy poblíž stromů, nebo keřů, které poskytují přístřeší a stín. Instrukce k tomuto konkrétnímu úkolu obsahují odkaz na záznam v zápisníku někoho, kdo vyfotil budovy v této oblasti a popsal je. Prosím, přečtěte si tyto informace. Kulaté budovy mohou být postaveny z různých materiálů a jejich střechy mohou vypadat různě - instrukce k projektu často obsahují průvodce, kteří vám pomohou rozpoznat, na co se díváte.

Dělejte, co umíte - dokonce i odborníci semtam nesouhlasí a někdy prostě musíte jet na dané místo, abyste si ověřili skutečnost. Pokud váháte, budovu přidejte.

Popis budovy

Když popisujeme budovu, kterou jsme nikdy nenavštívili a neznáme ji, nejrychlejší a doporučené popisovací schéma je building=yes. Uvidíte ho na správně popsaných budovách, stačí sjet na konec panelu s popisem budovy a kliknout na All tags

Shlédněte také

Zápisek z diáře Ivana Gaytona pro Hadjer Lamis, Chad - komentáře od ostatních naznačují, že popis sedí i na ostatní části světa

building-video