Vyznačení kulatých budov - iD editor

Základy

Round Buildings

Tento obrázek keymon zobrazuje, zda bylo použito tlačítko, kolečko na myši, nebo byla zmáčknuta klávesa na klávesnici.

Hlavní body;

  • Umístěte body na místo, kde se stýká zeď se zemí - 3 body jsou minimum. Pak použijte nástroj na zakulacení.
  • Nezapomeňte popisovat!
  • Na velikosti záleží - odhad populace je založen na oblastech s větším množstvím budov,
  • Dostatečně si přibližte mapu, abyste viděli detaily - přiblížení na 20 metrů a méně je obvykle dostačující.
  • Hledání budov - hledejte z výšky mezi 50-80 metry nad povrchem. Všímejte si stínů a rovných línií (kulaté budovy se těžko hledají!)
  • Budovy by se neměly překrývat s řekami, cestami, landuse=residential hranicemi atd.
  • Pokud uděláte chybu, použijte tlačítko Zpět back arrow a tím se vrátíte o krok zpět
  • Všichni vylepšujeme mapu. Pokud předchozí mapeři zanechali budovy podivného nebo špatného tvaru, opravte je a můžete jim o tom ze slušnosti poslat zprávu.

Identifikace

Kulaté budovy jsou často uvnitř oplocení, budovy mohou být ve skupince, nebo samostatné. Může být obtížné rozhodnout se, jestli je to kulatá budova, keř nebo skála. K budovám většinou vede cesta nebo pěšina, ale i ta může být těžko viditelná na nezpevněném povrchu. Vegetace může ležet na zemi, když po ní někdo prošel. V některých částech světa jsou budovy jen na suchých místech a jediný přístup je pomocí loďky po řece nebo jezeře. Vodní zdroj je většinou vzdálený 2-3km od obydlí, ale v mnoha částech světa vidět není, avšak vegetace naznačuje, že tam voda někde být musí.

V mnoha místech na Zemi je jednodušší postavit novou vesnici nedaleko od té staré, opustit staré budovy a nechat je zhroutit - někdy jsou zničené požárem. Hledejte stíny, ty vám pomohou se rozhodnout. Pokud je budova zbořená, nevrhá žádný stín. Pokud váháte, budovu přidejte.

bush-and-round-building
Tento obrázek zobrazuje oboje, keř i kulatou budovu. Stíny vám mohou pomoci při identifikaci. V teplých krajích jsou běžně budovy poblíž stromů, nebo keřů, které poskytují přístřeší a stín. Instrukce k tomuto konkrétnímu úkolu obsahují odkaz na záznam v zápisníku někoho, kdo vyfotil budovy v této oblasti a popsal je. Prosím, přečtěte si tyto informace. Kulaté budovy mohou být postaveny z různých materiálů a jejich střechy mohou vypadat různě - instrukce k projektu často obsahují průvodce, kteří vám pomohou rozpoznat, na co se díváte.

Dělejte, co umíte - dokonce i odborníci semtam nesouhlasí a někdy prostě musíte jet na dané místo, abyste si ověřili skutečnost. Pokud váháte, budovu přidejte.

Popis budovy

Když popisujeme budovu, kterou jsme nikdy nenavštívili a neznáme ji, nejrychlejší a doporučené popisovací schéma je building=yes. Uvidíte ho na správně popsaných budovách, stačí sjet na konec panelu s popisem budovy a kliknout na All tags

Shlédněte také

Zápisek z diáře Ivana Gaytona pro Hadjer Lamis, Chad - komentáře od ostatních naznačují, že popis sedí i na ostatní části světa

building-video

CC0
Official HOT OSM learning materials