Koordynacja

Przejrzano 18.09.2015

Ponieważ OpenStreetMap angażuje wielu ludzi mapujących wspólnie, jest użytecznym wiedzieć, jak maperzy koordynują swoje działania.

Ta sekcja LearnOSM dostarcza informacji na temat różnych narzędzi używanych do koordynowania działań mapowania, środków komunikacji i kontroli jakości.