Kopiowanie, wklejanie i obracanie - edytor iD

copy-paste

Ten obrazek keymon pokazuje, które przyciski lub kółko myszki zostały użyte i które klawisze były naciśnięte.

Możesz łatwo kopiować, wklejać i obracać obiekty, ale upewnij się, że mają one odpowiedni rozmiar.
Wybierz obiekt za pomocą myszki, następnie naciśnij Ctrl+c, aby skopiować i Ctrl+v, aby wkleić.