Inne źródła

Przejrzano 24.02.2018

Jest to skomentowana lista odnośników do innych stron internetowych, które uważamy za użyteczne. Wszystkie odnośniki zostały zweryfikowane i działały, gdy ten dokument był ostatnio sprawdzany.

Edycja

iD

Mapathony i podobne wydarzenia

Listy kontrolne do planowania

Ulotki

  • Drukowane materiały Missing Maps większość ulotek jest oznaczona dla Missing Maps, więc jeżeli chcesz ich użyć na innym wydarzeniu musisz zdobyć pozwolenie na ich zaadaptowanie

Statystyki

CC0
Official HOT OSM learning materials