Inne źródła

Przejrzano 2018-02-24

Jest to skomentowana lista odnośników do innych stron internetowych, które uważamy za użyteczne. Wszystkie odnośniki zostały zweryfikowane i działały, gdy ten dokument był ostatnio sprawdzany.

Edycja

iD

Mapathony i podobne wydarzenia

Listy kontrolne do planowania

Ulotki

  • Drukowane materiały Missing Maps większość ulotek jest oznaczona dla Missing Maps, więc jeżeli chcesz ich użyć na innym wydarzeniu musisz zdobyć pozwolenie na ich zaadaptowanie

Statystyki