Przetwarzanie danych w Osmosis

Osmosis jest potężnym narzędziem wiersza polecenia do przetwarzania surowych danych .osm. Jest ono często używane do przetwarzania wielkich plików z danymi, do dzielenia plików OSM na mniejsze kawałki i do stosowania zestawów zmian do aktualizacji istniejących plików.

W Osmosis jest dostępnych wiele wspaniałych funkcji, o których możesz przeczytać szczegółowo na Wiki. Wiele funkcji jest dość skomplikowanych i trudnych do zrozumienia, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz z programami konsolowymi i OpenStreetMap. Ten rozdział służy wprowadzeniu do Osmosis, instalowaniu go w Windowsie i rozpoczynaniu pracy z jego podstawowymi komendami.

Instalowanie Osmosis

Tak, jak z osm2pgsql w poprzednim rozdziale, musimy pobrać i zainstalować osmosis, aby móc go uruchamiać z wiersza polecenia. Postępowanie będzie bardzo podobne do tego z osm2pgsql.

Będziesz potrzebował również trochę surowych danych OSM do pracy. Jeżeli chcesz powtórzyć przykład z tego rozdziału, pobierz nasz przykładowy plik tutaj. Możesz również wybrać surowe dane według własnego uznania.

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i przygotować Osmosis:

 • Najpierw pobierz Osmosis tutaj.
 • Wypakuj folder i umieść go w takim miejscu na dysku, z którego go nie będziesz przenosić. Musisz dodać jego lokalizację do ścieżki systemowej, aby móc go uruchamiać z wiersza polecenia.

unzip it

 • Kliknij menu Start i wpisz “zmienne środowiskowe”.

system path

 • Zobaczysz opcję nazwaną “Edytuj zmienne środowiskowe systemu”. Kliknij ją.

edit variables

 • Kliknij przycisk nazwany “Zmienne środowiskowe”.

env variables

 • U dołu znajdź zmienną nazwaną “Path” i kliknij “Edytuj…”

find path

 • Musisz dodać katalog, w którym jest osmosis.bat do zmiennej Path.

edit path

 • Dodaj średnik na końcu poprzedniego katalogu i wpisz pełną ścieżkę do folderu osmosis. Na przykład, jeśli folder osmosis-latest znajduje się bezpośrednio w katalogu C:\, ścieżka będzie wyglądała następująco:

  C:\osmosis-latest\bin
  
 • Kliknij OK kilka razy, aby zapisać nowe ustawienia.
 • osmosis powinno teraz działać. Sprawdźmy to.
 • Otwórz Wiersz polecenia. Możesz to zrobić klikając menu Start i wpisując “cmd”. Pojawi się Wiersz polecenia i możesz nacisnąć Enter lub kliknąć na nim, aby go uruchomić.

cmd

 • W czarnym oknie poleceń, które się pojawi, wpisz:

  osmosis
  
 • Jeżeli wszystko działa prawidłowo, powinieneś otrzymać wiadomość podobną do tej:

osmosis test

 • Jeżeli nie widzisz takiego wyniku, a pojawia się komunikat, że nie można znaleźć aplikacji osmosis, to mogłeś źle uzupełnić zmienną Path.

Filtrowanie danych

Osmosis powinien teraz działać prawidłowo z wiersza polecenia. Aby móc pracować na naszym pliku z danymi, musimy zmienić katalog roboczy na miejsce, gdzie umieściliśmy plik sample_osmosis.osm.pbf. Dla ułatwienia, umieściliśmy ten plik w *katalogu C:*.

 • Aby zmienić folder roboczy na katalog C:\, w wierszu polecenia wpisz następującą komendę i naciśnij Enter:

  cd C:\
  
 • Znak zachęty powinien się zmienić, wskazując, że jesteś teraz w katalogu C:.

cd command

Nauczmy się teraz pierwszej komendy Osmosis. Uruchomimy polecenie, które odfiltruje wszystkie szkoły z naszego wielkiego pliku.

Aby to zrobić, musimy powiedzieć Osmosis kilka rzeczy. Musimy określić:

 • plik wejściowy (sample_osmosis.osm.pbf)
 • reguły, które określą, co chcemy filtrować
 • plik wyjściowy (utworzymy nieskompresowany plik .osm, więc będziemy mogli otworzyć go w JOSM)

Polecenie, które uruchomimy, to:

 osmosis --rbf sample_osmosis.osm.pbf --nkv keyValueList="amenity.school" --wx szkoly.osm

Spróbuj uruchomić tą komendę w wierszu polecenia. Kiedy zostanie ukończona, powinieneś zobaczyć nowy plik w swoim folderze, nazwany szkoly.osm. Jeżeli otworzymy ten nowy plik w JOSM, zobaczymy, że tylko szkoły zostały odfiltrowane z przykładowego pliku.

schools osm

Spójrzmy na wykonane polecenie kawałek po kawałku, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. Najpierw wywołujemy nazwę programu.

 osmosis

Następnie podajemy plik wejściowy. Zapamiętaj, że ten plik jest w skompresowanym formacie. –rbf jest skrótem od –read-pbf-fast. Osmosis, że plik, który wskazujemy po tym argumencie, jest plikiem, z którego chcemy czytać dane.

 --rbf sample_osmosis.osm.pbf

Następny fragment naszego polecenia, to –nkv keyValueList=”amenity.school”. Możesz domyślić się, że wskazuje to osmosis, że powinien odfiltrować wszystko z tagiem amenity=school. –nkv to skrót od –node-key-value. To polecenie mówi, że Osmosis, powinien odfiltrować tylko węzły z kluczami i wartościami podanymi w dołączonej liście. Dodatkowe zestawy klucz.wartość mogą być dodane przez stawianie przecinków między nimi.

 --nkv keyValueList="amenity.school"

Na końcu podajemy nazwę i format pliku wyjściowego. Używamy argumentu -wx, który jest skrótem od –write-xml. Zauważ, że jeśli chcemy, aby dane były ponownie w formacie PBF, możemy użyć –wb, który jest odpowiednikiem –rbf.

 --wx schools.osm

Dalsze działania

Liczba zadań, jakie można wykonać z Osmosis jest olbrzymia, więc, aby dowiedzieć się więcej najlepiej przejść do strony Szczegółowe wykorzystanie Osmosis na Wiki.

Jednym z przydatnych zadań jest zdolność do dzielenia dużych plików z surowymi danymi OSM file na oddzielne części, zarówno przez podawanie prostokątów, jak i przez tworzenie plików z wielokątami ograniczającymi. Możesz poznać podstawy tego procesu na stronie z przykładami Osmosis.