ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်မှုများတိုးတက်အောင်ကူညီပါ။

ဤလမ်းညွှန်ချက်ကိုOpenStreetMap နှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ (Humanitarian) OpenStreetMap အဖွဲ့အစည်းမှ ဖန်တီးထားပြီးထိန်းသိမ်းထားပါသည်။သင်၏တုံ့ပြန်မှုပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် Github ကိုဝင်ရောက်၍ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လမ်းညွှန်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သင့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါသည်။