Słowniczek

Ten słowniczek jest w trakcie ciągłego uzupełniania, a jest oparty na wielu innych źródłach uwzględniając stronę Wiki OpenStreetMap i przewodnik napisany przez Will’iego Skora. Możesz pomóc nam uaktualniać go przeglądając CONTRIBUTING.md, aby dowiedzieć się jak wesprzeć tą stronę. Przejrzano 2015-07-18

Aby łatwo przeszukiwać ten Słowniczek, użyj funkcji wyszukiwania wbudowanej w Twoją przeglądarkę, przytrzymując klawisz control i naciskając klawisz f (zazwyczaj opisywane jako Ctrl+f)

3W : Kto, Co, Gdzie (ang. Who, What, Where); Kto, Co robi, Gdzie?

AAR : Po Akcji Przejrzeć (ang. After Action Review); Zespołowe działanie oceniania ćwiczenia lub aktywności w celu nauki i doskonalenia.

Aktywacja (określenie HOT) : Czasami odnoszone do kryzysu, katastrofy lub reakcji na zagrożenie; w ogólności określane przez konkretne wydarzenie i/lub spodziewany wpływ humanitarny przy relatywnie krótszych ramach czasowych reakcji i fazy odbudowy w cyklu katastrofy niż długoterminowe Projekty Humanitarne.

Aktywator(zy) : Wolontariusze HOT, którzy ukończyli trening i zostali zaaprobowani przez istniejących aktywatorów, aby pełnić role podczas wydarzeń.

AOI : Obszar zainteresowania (ang. Area of Interest) ; określany, w następstwie katastrofy, przez koordynatorów aktywacji w porozumieniu z partnerami humanitarnymi, drużynami terenowymi i społecznością HOT.

Zestaw zmian: Grupa zmian, których dokonałeś w danych OSM. Po przesłaniu do OSM, Twoje edycje są od razu dostępne dla innych, którzy je pobiorą. Pojawiają się na mapie w czasie od kilku minut do kilku godzin.

COD : Wspólna Operacyjna Baza Danych (ang. Common Operational Database) ; Zawiera dane geograficzne dla wielu aktywacji humanitarnych. Są to głównie: sieć transportowa (drogi, mosty/brody, porty, itp.), miejsca zamieszkane (osady), granice administracyjne, hydrologia (rzeki i inne wody) i hipsografia (wysokość/kontury). Może zawierać budynki, jako pośrednie źródło statystyk populacji. Używana przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

DHN : Digital Humanitarian Network (pol. Cyfrowa Sieć Humanitarna) ; organizacja, która wykorzystuje cyfrową się do celów pomocy humanitarnej.

Wyciąg : Przegląd danych OSM Duża porcja danych OSM dla określonego obszaru (takiego, jak stan, kraj lub obszar geograficzny).

Field Papers: internetowe narzędzie do łatwego tworzenia papierowych map każdego miejsca na świecie, w którym możesz dodać do nich notatki i je wydrukować. Zobacz http://fieldpapers.org/, aby poznać więcej szczegółów.

FOD : Zasadnicza Operacyjna Baza Danych (ang. Fundamental Operational Database) ; dane, które są specyficzne dla aktywacji, np. placówki medyczne, szkoły, zaopatrzenie w wodę, zasięg powodzi, zniszczenia budynków. itp.

GDACS : Światowy System Koordynacji i Ostrzegania o Katastrofach (ang. Global Disaster Alert and Coordination System) ; GDACS, to wspólna struktura pod parasolem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Składa się ona z menedżerów katastrof i ogólnoświatowego systemu informacji o katastrofach, a jej zadaniem jest wypełnienie luki informacyjnej i koordynacyjnej w pierwszej fazie poważnych katastrof. GDACS daje, w czasie rzeczywistym, dostęp do internetowego systemu informacji o katastrofach i powiązanych narzędzi do koordynacji.

Edytor iD - Internetowy, przyjazny dla początkujących edytor OpenStreetMap, zaprojektowany przez Mapbox.

IDP : Uchodźca wewnętrzny (ang. Internally Displaced Person) ; osoba zmuszona do opuszczenia własnego domu, ale pozostająca w granicach swojego kraju.

JOSM wymawiane “dżos-um”, edytor OpenStreetMap napisany w Javie.

Warstwa: Źródło danych, które jest wyświetlane na mapie (często jest pomyślane jako grupa połączonych razem kafelków).

NGO : Organizacja Pozarządowa (ang. Non Govermental Organisation / Agency) ; przede wszystkim niedochodowa grupa obywateli zorganizowanych na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Węzeł: Jeden z podstawowych elementów modelu danych OpenStreetMap. Składa się z jednego punktu w przestrzeni, zdefiniowanego przez szerokość i długość geograficzną oraz numer id węzła. Węzły mogą być użyte do określenia samodzielnych punktowych obiektów, ale częściej są wykorzystywane do definiowania kształtu lub przebiegu linii.

OCHA : Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (ang. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ; OCHA jest częścią Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za łączenie podmiotów humanitarnych, tak aby zapewnić spójne reagowanie na zagrożenia. OCHA odpowiada również za strukturę, którą każdy podmiot może wesprzeć dla ogólnego wysiłku pomocy.

POC : Punkt Kontaktowy (ang. Point of Contact) ; osoba(osoby) do zaangażowania w wywiady, pytania, koordynację, itp.

Relacja: jeden z bazowych elementów danych, który składa się z jednego lub wielu tagów oraz uporządkowanej listy jednego lub większej ilości węzłów, linii i/lub relacji jako członków. Używane są do zdefiniowania logicznych lub geograficznych powiązań pomiędzy różnymi elementami. Aby zobaczyć przykłady przejdź do strony wiki o Rodzajach relacji.

Renderować : konwertować dane na obraz. Wyrenderowane dane, to mapa.

SBTF : Stand-By Task-Force (pol. Siły Specjalne w Gotowości) ; organizacja, która koordynuje cyfrowych wolontariuszy w czułą, wytrenowaną i przygotowaną sieć, gotową do działania w czasie kryzysów.

Slippy Map : Coś, co widzisz będąc na http://www.openstreetmap.org ! Składa się z warstwy danych i biblioteki programowej, która odpowiada za działanie interaktywnych funkcji, jak przybliżanie i przesuwanie.

Arkusz stylów : Przeważnie oznacza plik tekstowy, który jest używany do określenia, jakie obiekty (które drogi?) i w jaki sposób (jakiego koloru powinna być droga? jaką mieć szerokość?) są wyświetlane na mapie.

Tag: Tagi opisują punkt, linię lub wielokąt. Każdy tag zawiera klucz i wartość (zapisywane w OSM jako ‘klucz=wartość’). Na przykład, highway=residential i name=Aleja Leśna. Krótko wspomniane w LearnOSM w rozdziale o iD. Punkt, linia lub wielokąt zazwyczaj mają więcej niż jeden tag. Czasami wybieranie właściwych tagów może być kłopotliwe. Pomoże Ci strona Taginfo pokazująca statystyki tego, jakie tagi są aktualnie w bazie danych, ilu ludzi ich używa, gdzie są wykorzystywane, itd. Pobiera też informacje o tagach z wiki i innych miejsc.

TIGER : Źródło danych z US Census Bureau, które zostało zaimportowane do OSM w 2007 roku. Jest to źródło większości danych OSM w USA.

Kafelek : mały obraz (256x256 pixeli) wyrenderowanych danych mapy.

Linia: uporządkowana lista węzłów, która normalnie posiada też przynajmniej jeden tag lub jest częścią relacji. Linia może mieć od 2 do 2000 węzłów, jednak jest możliwe istnienie błędnych linii bez węzłów lub z jednym węzłem. Linia może być otwarta lub zamknięta.

  • Zamknięta linia closedwayimage, to taka, w której ostatni węzeł jest zarówno pierwszym. Zamknięta linia może być interpretowana jako zamknięta łamana, obszar lub oba jednocześnie.

  • Otwarta linia openwayimage, to linia opisująca obiekt liniowy, której początkowy i końcowy węzeł nie są połączone. Wiele dróg, strumieni i linii kolejowych, to otwarte linie.

Uwaga do słówek dotyczących edycji OSM:

Wiele wyrażeń do opisywania obiektów mapy w OSM jest wyrażonych w brytyjskim angielskim i zapisywanych jako takie. Przykładem może być “neighbourhood”.

Motorway (pol. autostrada): określenie w brytyjskim angielskim dla najbardziej głównej drogi, określanej również jako ‘freeway’.

Pitch (pol. boisko) : używane do określenia pola do gry. Uwzględniając korty tenisowe, boiska do koszykówki, boiska bejsbolowe i boiska piłkarskie.