Edytor iD

Przejrzano 2019-06-10

Zaczynasz mapować z Tasking Managerem dla HOT lub MissingMaps? Zobacz naszą sekcję ze wskazówkami dla HOT.

Edytor iD jest de facto edytorem OpenStreetMap opartym na przeglądarce. iD jest szybki i łatwy w użyciu oraz pozwala na mapowanie z różnych źródeł danych takich, jak zdjęcia satelitarne i lotnicze, GPS, Field Papers lub Mapillary.

Edytor iD jest świetnym wyborem do edycji małych i łatwych zmian, które nie wymagają zaawansowanych funkcji JOSM (bardziej zaawansowany edytor map). Ten rozdział demonstruje podstawy edytowania w iD.

Uruchamianie edytora iD

 • Edytor iD wymaga aktywnego połączenia z internetem.
 • Otwórz swoją przeglądarkę internetową i przejdź do strony OpenStreetMap pod adresem http://www.openstreetmap.org.
 • Zaloguj się używając swojego konta OpenStreetMap.
 • Przesuń i przybliż mapę do obszaru, który chcesz edytować. Możesz przesuwać trzymając lewy przycisk myszy i przeciągając mapę do pożądanego obszaru.
 • Kliknij na małej strzałce za napisem Edycja. Następnie kliknij Edytuj w iD (w tej przeglądarce).

image1

Interfejs użytkownika edytora iD

image2

 1. Panel edycji obiektu: Ten panel pokazuje tagi obiektu zaznaczonego na mapie.
  W tym panelu możesz dodawać lub edytować tagi.
 2. Narzędzia: Ten panel pokazuje podstawowe narzędzia do edycji:
  Rysuj punkt (węzeł), klawisz skrótu 1 image3
  Rysuj linię (drogę), klawisz skrótu 2 image4
  Rysuj obszar (wielokąt), klawisz skrótu 3 image5
  Cofnij, klawisz skrótu Ctrl+z image6
  Ponów, klawisz skrótu Ctrl+y image7
  Zapisz zmiany, klawisz skrótu Ctrl+s image8
 3. Panel mapy: Ten panel pokazuje różne funkcje konfiguracji:
  Przybliż, klawisz skrótu + image9
  Oddal, klawisz skrótu - image10
  Wyświetl aktualne położenie image11
  Ustawienia tła, klawisz skrótu b image12
  Dane mapy, klawisz skrótu f Map Data
  Problemy, klawisz skrótu i Issues
  Pomoc, klawisz skrótu h image13
 4. Panel informacji: Ten panel pokazuje różne informacje takie, jak pasek skali oraz nazwy użytkowników, którzy edytowali dany obszar.

Konfigurowanie warstwy podkładu

Kliknij przycisk Ustawienia tła lub użyj klawisza skrótu b.image14
image15
Możesz zmienić warstwę tła zależnie od żądanego dostawcy kafelków (w Polsce domyślnie jest to Ortofotomapa z Geoportalu).

Możesz dodać swoje własne kafelki mapy klikając na Własne. Na przykład, jeśli chcesz dodać Field Paper 1, kliknij Własne, następnie kliknij na ikonce lupy (szukaj), aby otworzyć następujące okno:-
image17
i wprowadź swój URL z FieldPaper, który będzie wyglądał mniej więcej tak: http://fieldpapers.org/snapshot.php?id=cqhmf2v9#18/37.80593/-122.22715
Aby wyświetlić ślady GPS z Twojego komputera (format GPX), przeciągnij plik GPX do edytora iD.
Aby włączyć ślady GPS OpenStreetMap zaznacz pole. Na poniższym obrazku, publiczne ślady GPS są pokazane w różnych kolorach, wskazując na kierunek podróży.
osm gps traces
Aby zmienić wygląd podkładu kliknij Opcje wyświetlania.
DisplayOptions
Jeżeli występuje przesunięcie podkładu, możesz skorygować przesunięcie podkładu klikając na Dopasuj przesunięcie warstwy tła.
image18

 • Klikaj strzałki, aby przesuwać podkład. Kliknij przycisk resetowania, aby przywrócić jego domyślną pozycję. image20

Podstawowa edycja w iD

Dodawanie punktów

Aby dodać nowy punkt, kliknij na przycisku Punkt. image3

 • Twój kursor zmieni się na znak plusa (+). Teraz kliknij w miejscu, które znasz, aby zaznaczyć jego lokalizację. Na przykład, jeżeli wiesz, że w Twojej okolicy jest szpital, kliknij w miejscu, gdzie znajduje się budynek szpitala.
  image21
 • Zauważ, że został dodany nowy punkt. W tym samym czasie lewy panel zmienił się, aby pokazać formularz, w którym możesz wybrać właściwości obiektu. Kliknij Teren szpitala, aby oznaczyć punkt jako szpital.
  image22
 • Możesz używać formularzy, aby uzupełnić szczegółowe informacje o swoim punkcie. Możesz wypełnić nazwę szpitala, adres i/lub inne dodatkowe informacje. Zauważ, że każdy obiekt ma różne opcje, w zależności od tego, jaki tag wybierzesz w panelu edycji obiektu.
 • Jeżeli popełnisz błąd taki, jak np. zła lokalizacja, to możesz przesunąć Twój punkt do nowej lokalizacji poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy na nim i przeciąganie go. Lub, jeśli chcesz usunąć Twój punkt, kliknij go lewym przyciskiem myszy, aktywuj menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk wyglądający, jak kosz na śmieci. PointToolDelete
  “Punkt” utworzony w edytorze iD jest aktualnie samodzielnym “węzłem” z zestawem “tagów”.

Rysowanie linii

Aby dodać nową linię, kliknij na przycisku Linia. image4

 • Twój kursor zmieni się na znak plusa (+). Znajdź drogę, która nie została jeszcze narysowana na mapie i ją odwzoruj. Kliknij raz w punkcie, gdzie zaczyna się segment drogi, przesuń mysz i kliknij, aby dodać kolejny punkt. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć proces rysowania. Zwróć uwagę na panel po lewej stronie.
  image24
 • Tak samo, jak dla punktu, wybierz odpowiednie tagi dla swojej linii.
 • Możesz przesuwać punkty linii poprzez kliknięcie ich lewym przyciskiem myszy i przeciąganie.
 • Kiedy klikniesz lewym przyciskiem myszy na pojedynczym punkcie (węźle) linii, a następnie klikniesz prawym przyciskiem myszy lub naciśniesz spację, aby aktywować menu kontekstowe, to zobaczysz takie narzędzia:
  • Kontynuuj linię od tego punktu PointToolContinue
  • Rozłącz linie w tym punkcie PointToolDisconnect
  • Podziel linię na dwie w tym punkcie. PointToolSplit
  • Usuń punkt z linii. PointToolDelete
 • Kiedy klikniesz lewym przyciskiem myszy na linii (ale nie na punkcie), to zobaczysz takie narzędzia:
  • Utwórz okrąg z linii (aktywne tylko, jeżeli linia jest zamknięta) LineToolCircularize
  • Odłącz linię od innych obiektów LineToolDisconnect
  • Przesuń linię LineToolMove
  • Wyrównaj wszystkie narożniki do kątów prostych LineToolSquare
  • Odbij linię względem krótszej osi LineToolReflectShort
  • Odbij linię względem dłuższej osi LineToolReflectLong
  • Odwróć kierunek (dobre dla rzek i ulic jednokierunkowych) LineToolReverse
  • Obróć linię względem jej środka LineToolRotate
  • Wyprostuj linię LineToolStraighten
  • Usuń linię. LineToolDelete

“Linia” utworzona w edytorze iD jest aktualnie “linią” z zestawem “tagów”.

Specjalna uwaga dotycząca Usuwania: W ogólności powinieneś unikać usuwania czyjejś pracy, jeżeli wymaga tylko poprawek. Możesz usuwać swoje własne pomyłki, ale powinieneś próbować poprawić obiekty zmapowane przez innych, które wymagają korekty. Pozwala to zachować historię obiektów w bazie danych OSM i oznacza szacunek dla innych maperów. Jeżeli naprawdę uważasz, że coś powinno być usunięte, rozważ najpierw zapytanie autora tego obiektu lub dyskusję na forum OSM.

Rysowanie kształtów (wielokątów)

Aby dodać nowy wielokąt, kliknij na przycisku Obszar. image34

 • Twój kursor zmieni się na znak plusa (+). Spróbuj odrysować budynek używając podkładu jako pomocy.
 • Zauważ, że kolor Twojego kształtu zmieni się zależnie od właściwości, które mu przypiszesz.
  image35
 • Narzędzia, które są dostępne po wybraniu kształtu i aktywowaniu menu kontekstowego prawym przyciskiem myszy są podobne do tych, które pojawiły się dla linii.

“Wielokąt” w edytorze iD jest aktualnie “zamkniętą linią” z zestawem tagów.

Rysowanie wielokątów złożonych

Czasami możesz chcieć narysować wielokąt, który ma nie tylko zewnętrzny kontur, ale również jeden lub więcej konturów wewnętrznych. Pomyśl na przykład o budynkach z wewnętrznymi dziedzińcami lub jeziorach z wyspami. Nie rysuj wszystkich tych krawędzi jedną linią, tak żeby wewnętrzny kontur był podłączony do zewnętrznego. Zamiast tego narysuj te kontury osobno, dołącz tagi tylko do zewnętrznego konturu, wybierz ponownie wszystkie i naciśnij c, aby połączyć je w coś, co jest nazywane wielokątem złożonym.

create multipolygon

Kiedy wybierzesz którykolwiek z konturów nowo utworzonego wielokąta złożonego, zobaczysz po lewej stronie, do jakich wielokątów złożonych on należy.

part of multipolygon

Problemy

Kiedy tylko edytujesz coś, to edytor rozpoczyna sprawdzanie tego. Jeżeli stwierdzi, że to, co zrobiłeś może powodować problemy, to powiadomi Cię w panelu problemów. Kiedy na ikonce problemów pojawia się kropka w kolorze żółtym (ostrzeżenia) lub czerwonym (błędy) powinieneś otworzyć tą zakładkę i zobaczyć, o co chodzi. Ta informacja jest też widoczna w zakładce obiektu po lewej stronie jeżeli jest on zaznaczony. Zostaniesz również powiadomiony, że są nierozwiązane problemy podczas wysyłania danych.

Issue Error

Dolna część panelu problemów pokazuje dostępne reguły i pozwala wyłączać poszczególne z nich, jednakże nie jest to zalecane.

Zapisywanie zmian

Kiedy (i jeżeli) chcesz zapisać swoje zmiany do OpenStreetMap, kliknij przycisk Zapisz. Panel po lewej stronie pokaże formularz wysyłania.
image36

 • Wprowadź komentarz opisujący Twoje zmiany i kliknij Prześlij.

Jeżeli edytujesz ten sam obiekt (punkt, linię lub obszar) w tym samym czasie, co ktoś inny, zobaczysz ostrzeżenie, że Twoje zmiany nie mogą być przesłane dopóki nie rozwiążesz konfliktów - wybierz, czyją edycję zaakceptować i prześlij zmiany. Rozwiązywanie konfliktów często pociąga za sobą akceptowanie zmian innych osób, co oznacza, że prawdopodobnie będziesz chciał wrócić do spornego obiektu i edytować go ponownie(tym razem zapisz zmiany od razu po edycji, aby uniknąć ponownego konfliktu!).

Dodatkowe informacje i niestandardowe tagi

Kiedy edytujesz obiekt, u dołu panelu właściwości zobaczysz menu “Dodaj pole”. Klikając na nich możesz dodawać dodatkowe informacje (warstwa, wysokość, wikipedia, itd.).

AdditionalTags

Lub możesz dodać niestandardowe tagi klikając Wszystkie znaczniki. image44

 • Pokaże to wszystkie tagi przypisane do obiektu.
  image45
 • Kliknij na znaku plusa (+), aby dodać klucze i wartości lub kliknij na ikonie kosza, aby usunąć tagi.

Kolejne samouczki

Nasza strona z zewnętrznymi źródłami zawiera linki do wielu samouczków wideo z różnych źródeł.

iD versus JOSM

iD jest dobry…

 • Kiedy robisz proste zmiany
 • Kiedy masz szybki internet, aby pobrać podkład i zapisać zmiany
 • Kiedy chcesz być pewnym, że stosujesz logiczny i prosty schemat tagowania
 • Kiedy jesteś ograniczony w kwestii instalacji programów na komputerze, którego używasz

JOSM jest lepszy…

 • Kiedy dodajesz wiele budynków (zobacz wtyczkę buildings_tool)
 • Kiedy edytujesz wiele już istniejących wielokątów lub linii
 • Kiedy nie masz pewnego połączenia z internetem lub jesteś offline
 • Kiedy używasz specjalnego schematu tagowania (lub niestandardowych szablonów)
 1. Jest to rozdział LearnOSM z większą ilością informacji o Field Papers.