Na ndihmoni të përmirësojmë guidën tonë

Kjo guidë është krijuar dhe mirëmbajtur nga komuniteti i OpenStreetMap dhe Humanitarian OpenStreetMap. Ju mund të na ndihmoni ta përmirësojmë këtë guidë duke na dërguar rekomandime apo duke kontribuar direkt në të nëpërmjet Github.

CC0
Official HOT OSM learning materials