Na ndihmoni të përmirësojmë guidën tonë

Kjo guidë është krijuar dhe mirëmbajtur nga komuniteti i OpenStreetMap dhe Humanitarian OpenStreetMap. Ju mund të na ndihmoni ta përmirësojmë këtë guidë duke na dërguar rekomandime apo duke kontribuar direkt në të nëpërmjet Github.