Giúp chúng tôi cải thiện những hướng dẫn này

Hướng dẫn này được tạo và duy trì bởi OpenStreetMap và cộng đồng Humanitarian OpenStreetMap. Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện hướng dẫn này chỉ đơn giản bằng cách gửi các phản hồi hoặc đóng góp trực tiếp thông qua Github.