Bắt đầu với Trình Quản lý tác vụ - iD editor

Hướng dẫn này được viết choHOT Tasking Manager, nhưng các nguyên tắc đều giống nhau cho tất cả các phiên bản.

Các yếu tố cần thiết

TM Start

Hình này keymon Hiển thị các nút, thao tác chuột và phím tắt trên bàn phím được sửu dụng.

 1. Vào trang web Quản lý tác vụ - Tasking Manager (TM), http://tasks.hotosm.org/. Sử dụng http://www.openstreetmap.org để đăng nhập, ủy quyền cho Quản lý Tác vụ truy cập vào tài khoản OpenStreetMap của bạn.
 2. Bắt đầu một dự án được thiết kế cho những người lập bản đồ mới - thường là các dự án ‘các toà nhà’.
 3. Đọc ** mô tả ** và ** Hướng dẫn ** và chắc chắn rằng bạn hiểu những gì cần thiết trước khi bạn bắt đầu.
 4. Việc lập bản đồ được kiểm tra bởi ‘người xác nhận’ thường gửi tin nhắn cho những phản hồi có giá trị về đóng góp của bạn.
  TM-start-at-top
  Mẹo - Nhiều người xác nhận bắt đầu làm việc từ trên xuống dưới - bạn có nhiều khả năng nhận được phản hồi có giá trị trong giai đoạn đầu nếu bạn sử dụng bản đồ và chọn một hình vuông gần phía trên cùng nhất có thể. (Các ô màu vàng đã được đánh dấu là hoàn chỉnh, và các ô màu xanh lá cây đã được đánh dấu là hoàn chỉnh và sau đó được xác nhận). Nhấp vào một hình vuông màu xám nhạt hoặc trắng - xem thêm thông tin tại Hướng dẫn về Trình quản lý Tác vụ.
 5. Bắt đầu lập bản đồ - bạn có thể cần phải đọc thêm các phần trong chương này Mẹo HOT để giúp bạn có được đi. HOT Tips trên các mục tòa nhà tròn hoặc Toà nhà góc vuông có thể trợ giúp.
 6. Lưu thường xuyên - xem thêm HOT tips - Lưu
 7. Hãy kiên nhẫn - đôi khi có sự thiếu kiểm duyệt và rất nhiều người lập bản đồ mới muốn nhận phản hồi! Thực hiện việc lập bản đồ, nhưng khi bạn nhận ra rằng bạn đã mắc phải sai lầm (tất cả chúng ta làm!) Hãy xem liệu bạn có thể khắc phục được hay yêu cầu trợ giúp.
 8. Nếu bạn cần biết làm thế nào để xác định chính xác hình vuông mà bạn đang làm việc, để gửi tin nhắn, hoặc lấy phản hồi trực tiếp, vui lòng tham khảo phần Tasking Manager của LearnOSM

Xem thêm

OSM-TM-video
Phụ đề có sẵn ở một số ngôn ngữ