Dữ liệu OpenStreetMap

OpenStreetMap là một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các dữ liệu địa lý, và tất cả đều mở và miễn phí. Nhưng làm thế nào để bạn truy cập dữ liệu? Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về cách dữ liệu OSM được tổ chức và cách bạn có thể truy cập và sử dụng dữ liệu mà bạn quan tâm.