JOSM - Chi tiết về chỉnh sửa bản đồ

Cập nhật: 2017-10-31

Người đóng góp OpenStreetMap dành phần lớn thời gian chỉnh sửa. Càng hiệu chỉnh, bạn càng nhận được nhiều, và bạn càng học được nhiều. Phần learnOSM này có các hướng dẫn sẽ giúp bạn tìm hiểu về chỉnh sửa với JOSM, trình biên tập ưa thích cho nhiều người lập bản đồ và có thể cấu hình hơn so với iD.