Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Bộ hướng dẫn này trình bày các bước bắt đầu làm việc với OpenStreetMap. Bạn sẽ được biết làm cách nào để tạo một tài khoản, sử dụng một phần mềm chỉnh sửa bản đồ cơ bản và trong các chương tiếp theo, bạn sẽ được biết làm thế nào để thu thập thông tin hiện trường để bổ sung vào bản đồ. Các chương cuối cùng chứa đựng các thông tin về HOT tạo bản đồ từ xa

Bộ hướng dẫn này có thể được tải xuống tại đây: beginner_vi.odt or beginner_vi.pdf
Cập nhật: 2017-10-31