Mở đầu

Cập nhật: 2017-10-31

Thông tin là sức mạnh. Với các thông tin tốt và được hiểu một cách đúng đắn, các cá nhân và cộng đồng có thể nâng cao đời sống của họ và có những quyết định đúng đắn cho tương lai. Có rất nhiều cá nhân và tổ chức có những quyết định ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Thông tin chính xác cho phép các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và người dân đưa ra các quyết định đúng đắn, và vì thế có thể làm cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Các loại bản đồ là cách tốt để truyền đạt thông tin.

A village in Indonesia

Bản đồ là các biểu tượng trực quan về thế giới của chúng ta. Chúng thường thể hiện các ý tưởng tốt hơn là từ ngữ. Cách này sẽ giúp chúng ta trả lời được nhiều câu hỏi. Trường học hoặc bệnh viện nào là gần nhất? Ai là người tiếp cận với những cơ sở này khó khăn nhất? Khu vực nào là khu vực nghèo nhất? Những câu hỏi đó có thể được thể hiện tốt nhất thông qua các bản đồ và bản đồ có thể trả lời cho những câu hỏi như vậy.

Một bài tập nhỏ: vẽ bản đồ của thị trấn hoặc làng của bạn bằng bút và giấy. Thứ gì là quan trọng nhất cần có trên bản đồ? Thông tin nào là quan trọng nhất? Vẽ bản đồ của bạn trong vài phút, và khi bạn vẽ xong, hãy nói xem tại sao thông tin bạn đưa ra lại là quan trọng và quan trọng đối với ai.

Example of a hand-drawn map

Giống như nhiều thị trấn khác khi bạn vẽ thị trấn của mình, bạn sẽ vẽ một số đường thể hiện các đường đi, dòng sông hoặc kênh rạch. Có thể bạn sẽ thêm các tòa nhà quan trọng như trường học hoặc các cơ quan, cánh đồng và các ranh giới. Dù bạn vẽ cái gì, bạn cần phải sử dụng các biểu tượng – một đường kẻ thể hiện đường đi, một ô vuông thể hiện tòa nhà và các loại biểu tượng khác. Bản đồ của bạn sẽ thể hiện những gì có trên mặt đất.

Examples of symbols

Bản đồ của bạn chứa đựng rất nhiều thông tin. Bạn có thể sử dụng bản đồ như vậy để mô tả cho người khác những khu vực khác nhau, những vấn đề của cộng đồng của mình, hoặc đơn thuần là giúp ai đó tìm đường đi. Việc sử dụng bản đồ của bạn cũng bị hạn chế do chỉ có một bản đồ. Cách bạn vẽ bản đồ có thể tốt với bạn, nhưng có thể không với người khác khi họ vẽ bản đồ theo cách riêng của họ. Bởi vì bản đồ của bạn đơn thuần trên giấy nên khó có thể chuyển tải đến nhiều người khác. Vì vậy, thành lập bản đồ trên máy tính sẽ giúp mọi người có thể sử dụng được bản đồ và khiến nó có giá trị hơn rất nhiều.

Mapping on Computer

OpenStreetMap – OSM – là một công cụ để tạo ra và chia sẻ thông tin bản đồ. Mọi người đều có thể đóng góp vào OSM, và mỗi ngày có hàng nghìn người tham dự vào dự án này. Mọi người vẽ các bản đồ trên máy tính thay vì trên giấy, nhưng chúng ta sẽ thấy trong hướng dẫn này, vẽ bản đồ trên máy tính không khác nhiều lắm so với vẽ bản đồ trên giấy. Chúng ta vẫn vẽ đường để thể hiện đường phố, cánh đồng và những thứ khác, đồng thời thể hiện trường học và bệnh viện bằng các biểu tượng. Điều quan trọng là các bản đồ OSM được lưu trữ trên mạng internet và mọi người đều có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, hoàn toàn miễn phí.

Digital maps with OpenStreetMap

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thấy OpenStreetMap thực sự hữu ích và thú vị với công việc của mình. Với hướng dẫn này, bạn có thể nhanh chóng tạo ra các bản đồ số trong OpenStreetMap.