Bảng chú giải

Bảng thuật ngữ này đang được cập nhật và đã được biên soạn từ nhiều nguồn khác bao gồm trang OpenStreetMap Wikivà một hướng dẫn do Will Skora viết. Hãy giúp chúng tôi cập nhật nó bằng cách xem lại tại CONTRIBUTING.md để biết cách đóng góp cho trang web. Cập nhật: 2015-07-18

Để dễ dàng tìm kiếm Bảng thuật ngữ này, hãy sử dụng tính năng tìm kiếm trong trình duyệt của bạn, bằng cách giữ phím “Ctrl” và phím f (thường được mô tả là Ctrl+f)

3W : Ai, cái gì, ở đâu; Ai làm gì, Ở đâu?

AAR : After Action Review/ Xem lại hành động; Một hoạt động nhóm để đánh giá một bài tập hoặc hoạt động để học hỏi và cải thiện.

Activation/ Hoạt động (thuật ngữ HOT) : Đôi khi được gọi là cuộc khủng hoảng, thiên tai hoặc phản ứng khẩn cấp và thường được đặc trưng bởi một sự kiện cụ thể và / hoặc dự kiến ​​tác động nhân đạo với một khoảng thời gian tương đối ngắn hơn là liên quan đến các giai đoạn khắc phục và hồi phục của chu kỳ thiên tai của dự án dài hạn Humanitarian.

Activator(s)/ Người hoạt động : Những tình nguyện viên HOT đã hoàn thành đào tạo và được xác nhận bởi một nhà hoạt động hiện tại để thực hiện vai trò trong các sự kiện.

AOI : Area of Interest/ Khu vực được quan tâm ; được xác định bởi các điều phối viên về hoạt động khi tham vấn với các đối tác nhân đạo, các nhóm thực địa và cộng đồng HOT sau thảm hoạ.

Changeset/ Nhóm thay đổi: Một nhóm thay đổi bạn đã thực hiện đối với dữ liệu OSM. Sau khi tải lên OSM, các chỉnh sửa của bạn ngay lập tức có sẵn cho người khác nếu họ tải chúng xuống. Có thể mất vài phút hoặc vài giờ để xuất hiện trên bản đồ.

COD : Common Operational Database/ Cơ sở dữ liệu hoạt động chung ; Bao gồm dữ liệu địa lý cho nhiều hoạt động nhân đạo. Các hoạt động này chủ yếu là: mạng lưới giao thông (đường xá, cầu, cảng vv), các khu dân cư (khu định cư), ranh giới hành chính, thủy văn (sông và các nguồn nước khác) và chụp cắt lớp (cao độ / đường đồng mức). Có thể bao gồm các tòa nhà như một nguồn thống kê dân số gián tiếp. Được sử dụng bởi Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc.

DHN : Digital Humanitarian Network/ Mạng Nhân đạo Kỹ thuật số ; tổ chức thúc đẩy mạng lưới kỹ thuật số để hỗ trợ nhân đạo.

Extract/ Trích xuất : Tổng quan về dữ liệu OSM Một khối lượng lớn dữ liệu OSM cho một khu vực cụ thể (như tiểu bang, quốc gia hoặc khu vực địa lý).

Field Papers/ Bản đồ hiện trường: là một công cụ dựa trên web để dễ dàng tạo ra một bản đồ bản đồ in được cho bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn có thể in và ghi chú. Xem http://fieldpapers.org/ để biết thêm chi tiết.

FOD : Fundamental Operational Database/ cơ sở dữ liệu hoạt động cơ bản ; dữ liệu cụ thể để kích hoạt như các cơ sở y tế, trường học, hạ tầng cấp nước, lũ lụt, thiệt hại của các công trình xây dựng, vv.

GDACS : Global Disaster Alert and Coordination System/ Hệ thống báo động và điều phối thiên tai toàn cầu ; GDACS là một khuôn khổ hợp tác nằm trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc. Nó bao gồm các nhà quản lý thiên tai và các hệ thống thông tin thiên tai trên toàn thế giới và nhằm mục đích làm đầy khoảng trống thông tin và điều phối trong giai đoạn đầu tiên sau những thảm họa lớn. GDACS cung cấp truy cập thời gian thực vào các hệ thống thông tin thiên tai dựa trên web và các công cụ điều phối liên quan.

iD editor - Trình soạn thảo OpenStreetMap thân thiện với người mới bắt đầu được Mapbox thiết kế.

IDP : Internally Displaced Person/ Người bị mất nơi cư trú ; là một người buộc phải chạy trốn khỏi nhà của mình trong khi vẫn tiếp tục ở trong biên giới nước họ.

JOSM phát âm là “Jaws-um”, Trình chỉnh sửa OpenStreetMap trên nền Java.

Layer/ Lớp: Một nguồn dữ liệu được hiển thị trên một bản đồ chồng chập (thường được coi là một nhóm các mảnh được ghép lại với nhau).

NGO : Non Govermental Organisation / Tổ chức phi chính phủ ; chủ yếu là nhóm không bắt buộc đối với những tổ chức ở cấp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.

Node/ Nút: Một nút là một trong những yếu tố cốt lõi trong mô hình dữ liệu OpenStreetMap. Nó bao gồm một điểm duy nhất trong không gian được xác định bởi vĩ độ, kinh độ và id nút. Các nút có thể được sử dụng để xác định tính năng điểm độc lập, nhưng thường được sử dụng để xác định một hình hoặc một đường.

OCHA : United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc ; OCHA là một bộ phận của Ban thư ký LHQ chịu trách nhiệm liên kết các tác nhân nhân đạo để đảm bảo đáp ứng chặt chẽ với các trường hợp khẩn cấp. OCHA cũng đảm bảo có một khuôn khổ trong đó mỗi bên tham gia có thể đóng góp vào nỗ lực ứng phó tổng thể.

POC : Point of Contact/ Điểm tiếp cận ; người/ những người tham gia giải đáp bất kỳ yêu cầu, thắc mắc, phối hợp, v.v.

Relation/ Mối quan hệ: một trong những yếu tố dữ liệu cốt lõi bao gồm một hoặc nhiều thẻ và cũng là một danh sách được sắp xếp của một hoặc nhiều nút, cách và / hoặc quan hệ như các thành viên được sử dụng để xác định các mối quan hệ logic hoặc địa lý giữa các yếu tố khác. Ví dụ, hãy chuyển đến trang Wiki Các loại quan hệ.

Render/ Vẽ : để chuyển đổi từ dữ liệu thành một hình ảnh. Dữ liệu đã được vẽ là một bản đồ.

SBTF : Stand-By Task-Force/ Nhóm Thường trực ; một tổ chức điều phối các tình nguyện viên kỹ thuật số vào một mạng lưới đáp ứng, được đào tạo và chuẩn bị sẵn sàng để triển khai trong các cuộc khủng hoảng.

Slippy Map : Những gì bạn thấy khi bạn truy cập và http://www.openstreetmap.org ! Bao gồm một lớp và thư viện phần mềm điều khiển các tính năng tương tác như thu phóng và lướt.

Stylesheet/ Biểu định kiểu : Trong hầu hết các trường hợp, nó có nghĩa là một tập tin văn bản được sử dụng để xác định những tính năng nào (những con đường nào?) Được hiển thị, và làm thế nào (màu sắc nên đường là gì? Độ rộng của nó?) Trên bản đồ.

Tag/ Thẻ thông tin: mô tả một điểm, đường hoặc vùng. Mỗi thẻ chứa một khóa và giá trị (viết bằng OSM dưới dạng ‘key = value’). Ví dụ: highway=residential và name=Woodland Avenue. Được đề cập ban đầu trong LearnOSM trong Chương iD. Một điểm, đường hoặc đa giác thường có nhiều thẻ trên đó. Đôi khi việc chọn đúng thẻ gây nhầm lẫn. Taginfo giúp bạn bằng cách hiển thị số liệu thống kê về thẻ nào đang có trong cơ sở dữ liệu, có bao nhiêu người sử dụng các thẻ này, nơi chúng được sử dụng và vân vân. Nó cũng nhận được thông tin về các thẻ từ wiki và từ các nơi khác.

TIGER : Một nguồn dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ đã được nhập vào OSM, vào năm 2007. Đây là nguồn cho hầu hết các dữ liệu ở Mỹ trong OSM.

Tile/ Mảnh : Một ảnh nhỏ cỡ (256x256 pixels ) để ghép nên bản đồ.

Way/ Đường: một danh sách được sắp xếp của các nút, thông thường cũng có ít nhất một thẻ hoặc được bao gồm trong mối quan hệ. Một đường có thể có từ 2 đến 2.000 nút, mặc dù có thể là các đường bị lỗi không có hoặc chỉ có một nút duy nhất tồn tại. Một đường có thể được mở hoặc đóng/ khép kín.

  • Một đường khép kín closedwayimage là khi nút cuối cùng của đường cũng trùng với nút đầu tiên. Một đường khép kín có thể được giải thích như là một đường polyline khép kín, hoặc một khu vực, hoặc cả hai.

  • Một đường mở openwayimage là cách mô tả một đường tuyến tính không chia sẻ nút đầu tiên và cuối cùng. Nhiều con đường, suối và tuyến đường sắt là những con đường mở.

Lưu ý về Điều khoản sửa đổi OSM:

Nhiều thuật ngữ để mô tả các tính năng bản đồ trong OSM được sử dụng trong các phương ngữ của tiếng Anh Anh và được đánh vần như vậy. Giống như khu phố.

Motorway/ Đường cao tốc: Anh ngữ cho đường cao tốc lớn nhất, cũng được coi là ‘xa lộ’

Pitch : dùng để diễn tả sân chơi. Bao gồm các sân quần vợt, sân bóng rổ, viên kim cương bóng chày hoặc các sân bóng đá.