Công cụ vẽ tòa nhà và công cụ Utilsplugin2 của JOSM

Cập nhật: 2017-11-06

Công cụ vẽ tòa nhà (buildings_tools) và công cụ utilsplugin2 là sự bổ sung rất lớn cho các chức năng vào JOSM. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn các tính năng của các công cụ.

Công cụ vẽ tòa nhà - Buildings Tools

Nếu bạn chưa cài đặt, hãy cài đặt plugin này theo các hướng dẫn trong phần cài đặt công cụ mở rộng cho JOSM.

Buildings tools plugin

Công cụ vẽ tòa nhà (buildings_tools) rất hữu ích cho số hóa tòa nhà. Nó cho phép bạn vẽ theo một bên của một tòa nhà hình chữ nhật, và dễ dàng mở rộng hình dạng. Nếu bạn đang số hóa nhiều tòa nhà, plugin này sẽ giúp bạn tiết kiệm được số nhấp chuột và do đó tiết kiệm thời gian.

Khi plugin đã được cài đặt, bạn sẽ thấy một nút mới ở bên trái của JOSM, trông như thế này: Buildings tools button

Bắt đầu JOSM và tải về một khu vực mà bạn muốn vẽ các tòa nhà.

 • Chọn công cụ vẽ tòa nhà và nhấp hai lần để vẽ một đường trên bản đồ.

Draw edge

 • Sau đó mở rộng con chuột và nhấn một lần nữa để vẽ một hình chữ nhật.

Extend building

 • Điều này sẽ không chỉ tạo ra một hình chữ nhật với chỉ ba lần nhấp chuột, nó cũng sẽ tự động đặt thẻ building=yes cho hình vừa vé.

Các tòa nhà phức tạp

Bạn cũng có thể tạo các tòa nhà phức tạp hơn bằng cách vẽ một số tòa nhà chồng lên nhau và sau đó hợp nhất chúng lại với nhau.

 • Vẽ hai tòa nhà chồng lên nhau thành hình chữ L.
 • Chọn cả hai tòa nhà (giữ SHIFT để chọn nhiều hơn một đối tượng).
 • Vào Tools-> Join overlapping Areas hoặc nhấn SHIFT + J trên bàn phím của bạn.

Merge buildings

Hiệu chỉnh các cài đặt

Hơn nữa, bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định của plugin.

 • Đi đến Data->Set buildings size. Set buildings size

 • Nếu bạn đang tạo nhiều tòa nhà có kích thước tương tự, bạn có thể đặt kích thước chiều rộng và chiều cao cụ thể của tòa nhà, chẳng hạn như 6 x 10 mét (đơn vị tính bằng mét).

Set buildings size dialog

 • Bằng cách thiết lập các kích thước bạn sẽ chỉ cần hai lần nhấp chuột để tạo ra các tòa nhà có kích thước chính xác.

Cuối cùng, bạn có thể nhấp vào nút Nâng cao nếu bạn muốn thêm các thẻ bổ sung sẽ tự động được áp dụng cho mọi tòa nhà. Ví dụ: nếu mọi tòa nhà bạn vẽ trên cùng một đường phố, bạn có thể thêm thẻ xác định đường phố sẽ được áp dụng tự động.

Buildings advanced

Công cụ Utilsplugin2

Utilsplugin2 plugin

Sau khi bạn đã cài đặt plugin và khởi động lại JOSM, bạn sẽ có một trình đơn mới ở trên cùng có tên “More Tools”.

More tools menu

Tạo một lớp mới và thử nghiệm với một số công cụ mới. Ở đây chúng tôi mô tả một số công cụ mới hữu ích nhất:

 1. Add Nodes at Intersections: Tạo nút mới tại giao điểm: Công cụ này rất hữu ích cho việc thêm các nút bị thiếu trong giao lộ theo những cách đã chọn. Thực tế là các con đường luôn có các nút chung nơi chúng giao nhau.

  Nodes interesection

 2. Copy Tags from Previous Selection: Sao chép thẻ thông tin từ đối tượng chọn trước đó: Chức năng này làm cho các thẻ sao chép dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn tạo nhiều đối tượng với cùng các thẻ, trước hết hãy vẽ các đối tượng. Sau đó, thêm các thẻ vào một đối tượng. Nhấp vào một đối tượng khác và nhấn Shift + R để sao chép các thẻ từ đối tượng đã chọn trước đó. Bạn có thể làm điều này cho tất cả các đối tượng mà bạn muốn gắn thẻ. Hãy nhớ rằng các thẻ sẽ được sao chép từ đối tượng được chọn trước đó, vì vậy nếu bạn nhấp chuột vào một đối tượng chưa được đánh dấu và một đối tượng không bị đánh dấu khác, bạn sẽ không thể sao chép bất kỳ thẻ nào.

  Copy tags

 3. Add Source Tag: Thêm thẻ nguồn: Công cụ này đơn giản hoá việc thêm một thẻ nguồn. Nó ghi nhớ nguồn đã được chỉ định cuối cùng và thêm nó như là thẻ nguồn nhớ đến các đối tượng của bạn. Bạn có thể chèn mã nguồn chỉ với một cú nhấp chuột.

 4. Replace Geometry: Thay thể hình: Công cụ này là tuyệt vời nếu bạn muốn vẽ lại một đối tượng vẽ với nhiều lỗi, nhưng muốn giữ lại lịch sử, thuộc tính và số ID của đối tượng đó. Ví dụ, nếu bạn gặp một tòa nhà phức tạp và được vẽ theo một cách nghèo nàn, sau đó thay vì thay đổi từng nút một cách vất vả, bạn có thể vẽ lại đối tượng, chọn các đối tượng cũ và mới, và chọn “Thay thế Geometry” để chuyển tất cả thông tin trên.

  Replace geometry

Các công cụ chọn đối tượng khác

Utilsplugin2 cũng cung cấp nhiều công cụ hơn trong menu “Selection”. Hãy thử thử nghiệm với chúng

Selection menu

Một trong những công cụ thường dùng là Unselect Nodes/ Bỏ chọn nút: Công cụ này sẽ bỏ chọn tất cả các nút. Điều này có thể hữu ích nếu bạn vẽ một hộp để chọn nhiều đối tượng, nhưng bạn không muốn chọn các nút chứa trong tất cả các dòng và hình.

Unselect nodes

Chúc may mắn!