JOSM Plugins

Khi bạn trở nên thành thạo hơn trong kỹ thuật chỉnh sửa bản đồ, bạn có thể muốn sử dụng các tính năng bổ sung của JOSM để cải thiện kỹ năng lập bản đồ của mình. JOSM cho phép bạn cài đặt nhiều Công cụ bổ sung (Plugin) để thêm nhiều chức năng cho phần mềm.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách cài đặt plugin và một số plugin hữu ích nhất có sẵn.

Cài đặt các Plugin

Bất cứ lúc nào bạn muốn cài đặt thêm plugin mới, vào menu Edit > Preferences và chọn thẻ Plugins.

Plugins

  • Nếu bạn không nhìn thấy một danh sách các plugin có sẵn, nhấp Download List.
  • Để cài đặt một plugin, bạn chỉ cần đánh dấu hộp bên cạnh nó và nhấn OK ở dưới cùng.
  • Cuối cùng, với một số phiên bản của JOSM, bạn có thể phải khởi động lại JOSM khi cài đặt các plugin mới.

Một số plugin thường dùng của chúng ta là:

  1. buildings_tools: Nếu bạn vẽ rất nhiều tòa nhà, công cụ này sẽ rất hữu ích cho bạn, khiến công việc trở nên nhanh và dễ dàng hơn

  2. DirectUpload: Nếu bạn thu thập rất nhiều tuyến GPS và muốn lưu chúng trên cơ sở dữ liệu OSM, plugin này sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện.

  3. editgpx: Nếu bạn muốn tải tuyến GPS từ thiết bị Garmin, bạn có thể cần plugin này. OSM sẽ không chấp nhận các tuyến GPS được lưu trên thẻ nhớ ngoài trong Garmin, nhưng plugin này có thể sửa các tệp để chúng có thể được tải lên.

  4. fieldpapers: Plugin này cho phép bạn nạp các bản đồ hiện trường (Field Papers) được quét vào JOSM.

  5. imagery_offset_db: Plugin này cho phép bạn kết hợp với những người lập bản đồ khác khi hình ảnh vệ tinh Bing hơi lệch một chút. Vấn đề này được đề cập chi tiết hơn trong phần sau.

  6. print: Thêm chức năng in bản đồ, trong trường hợp bạn muốn in bản đồ của một khu vực mà không cần thiết bản in ra phải thật đẹp.

  7. utilsplugin2: Bổ sung nhiều công cụ hữu ích và menu trong JOSM dành cho người dùng nâng cao. Nội dung này sẽ được giới thiệu chi tiết hơn trong chương sau