Các cài đặt trước của JOSM

Cập nhật: 2017-11-06

Nếu bạn đã sử dụng JOSM lâu, bây giờ bạn đã hiểu một chút về thẻ và cài đặt trước. Mỗi đối tượng được xác định bởi hai điều - đầu tiên, hình học của nó (cho dù nó là một điểm, đường, hoặc hình dạng và vị trí của nó), và thứ hai, các thuộc tính của nó dưới hình thức các thẻ thông tin.

Khi bạn vẽ một đối tượng và chọn từ trình đơn Cài đặt trước/ Preset, các thẻ tương ứng sẽ được tự động áp dụng cho đối tượng

Nếu bạn thích sử dụng cài đặt trước, điều gì sẽ xảy ra khi bạn muốn thêm các thẻ không có trong trình đơn hoặc khi bạn muốn tùy chỉnh các thẻ của riêng mình?

Trong trường hợp này, bạn có thể đưa thêm mục Menu cho các cài đặt trước. Phần này sẽ giới thiệu cho bạn cách làm. Trong chương sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo lập các file cài đặt trước của riêng mình.

Thêm Presets

Các menu và menu con tạo menu Presets được lưu trữ trong các tệp mô tả cách thức tổ chức menu và biểu mẫu xuất hiện khi bạn nhấp vào một preset và cách xác định những thẻ nào được thêm vào một đối tượng dựa trên cách thức điền vào biểu mẫu.

Tập tin Presets có thể được thêm từ một kho lưu trữ trực tuyến, hoặc được lưu trên máy tính cục bộ và thêm vào JOSM.

 • Để thêm một mục mới vào menu Presets, mở JOSM và vào Edit-> Preferences.
 • Nhấp vào tab thứ ba, trông giống như một mạng lưới bao phủ toàn bộ hành tinh.

tagging presets tab

 • Ở trên cùng, nhấp vào “Các cài đặt Gắn thẻ”.

tagging presets menu

 • Thêm một tệp tin cài đặt sẵn từ internet bằng cách chọn một mục trong danh sách ở bên tay trái và nhấp chuột vào mũi tên màu xanh. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thêm một cài đặt sẵn tên “New Tags”

example presets

 • Bạn sẽ thấy một mục mới xuất hiện trong danh sách phía bên phải.
 • Nhấp OK.
 • Bạn sẽ cần khởi động lại JOSM.
 • Tạo một lớp mới và thêm một điểm hoặc hình dạng.
 • Vào menu Presets. Bạn sẽ thấy một mục mới được thêm vào phía dưới cùng, mục này mở ra các lựa chọn khác không có trong bản cài đặt gốc của JOSM.

additional tags preset

 • Hầu hết các Cài đặt sẵn bao hàm các tình huống sử dụng của bạn nên hãy mở danh sách để tìm kiếm mục phù hợp với yêu cầu của bạn.

 • Nếu bạn đã được cung cấp một tập tin cài đặt sẵn tùy chỉnh, bạn có thể thêm nó vào trình đơn theo cách tương tự. Đơn giản chỉ cần trở lại trình đơn Preferences, và thay vì chọn từ danh sách, hãy nhấp vào nút (+) ở phía trên bên phải.

plus button

 • Định vị tệp của bạn và đặt tên cho nó nếu bạn muốn.
 • Nhấp OK.