Slovníček

Slovníček je v procesu aktualizace a byl postaven z několika různých zdrojů včetně OpenStreetMap Wiki a průvodce napsaného Will Skora. Neostýchejte se pomoci vylepšit jej. Začněte prohlédnutím souboru CONTRIBUTING.md, který vám řekne jak přispívat. Zkontrolováno 18.7.2015

Pro jednoduché hledání ve slovníčku použijte funkci “hledat” ve vašem prohlížeči, pomocí současného držení klávesy Ctrl a stisknutí tlačítka F (většinou popisováno jako Ctrl+f)

3W: Z anglického “Who, What, Where”. Kdo dělá co a kde?

AAR: Z anglického “After Action Review”: Zhodnocení po akci. Skupinová aktivita pro vyhodnocení cvičení nebo aktivity určená k učení se nebo zlepšení.

Activation (výraz HOT): (Aktivace) Často odkazující na krizi, katastrofu nebo odpověď na nepředvídatelnou událost a většinou charakterizující konkrétní událost a/nebo očekávaný humanitární dosah s relativně krátkým časovým rámcem asociovaným s reakcí a obnovovacím fázím cyklu katastrof než delší humanitární projekty.

Activator(s): (Aktivátor) HOT dobrovolník, který dokončil tréning a je pověřený již existujícím aktivátorem provádět určité role během událostí.

AOI: Area of Interest: (Místo zájmu) definováno aktivačními koordinátory během konzultace s humanitárními partnery, terénními týmy a HOT komunitou během začátku katastrofy.

Sada změn: Skupina změn, které jste provedli v datech OSM. Jakmile je nahrána do OSM, vaše změny jsou okamžitě k dispozici ostatním, pokud si je stáhnou. Může trvat několik minut až několik hodin, než se objeví na mapě.

COD : Common Operational Database ; (Společná operační databáze) Skládá se z geografických dat pro několik humanitárních aktivací. To jsou hlavně: Dopravní síť (cesty, mosty/brody, přístavy, atd.), obydlená místa (osady), administrativní hranice, hydrologie (řeky a další množství vody), výškopis (stoupání/kontury). Může obsahovat budovy jako nepřímý zdroj statistik o populaci. Použité hlavně United Nations Office pro Coordination of Humanitarian Affairs.

DHN: Digital Humanitarian Network: (Digitální humanitární síť) organizace, která využívá digitální síť pro humanitární odezvu.

Extrahovat: Přehled OSM Dat Velký balík OSM dat pro specifický prostor (jako země, stát, nebo geografické území).

Terénní dokumenty: je webový nástroj pro jednoduché tvoření tisknutelných mapek a atlasů pro jakékoliv místo na světě, které můžete vytisknout a přidávat do něj poznámky. Pro více informací, pokračujte na http://fieldpapers.org/.

FOD : Fundamental Operational Database: (Základní operační databáze) data, která jsou specifická pro aktivaci, například zdravotní zázemí, školy, zdroje vody, rozsah povodní, poškození budov, atd.

GDACS : Global Disaster Alert and Coordination System: GDACS je kooperační soustava pod zastřešením Spojených Národů. Součástí jsou krizoví manažeři a informační systémy katastrof po celém světě a cílí na vyplnění informační a koordinačních mezer v prvních fázích po závažných katastrofách. GDACS poskytuje přístup k informačním systémům a souvisejícím koordinačním nástrojům v reálném čase pomocí webového prohlížeče.

iD editor - OpenStreetMap editor ve webovém prohlížeči pro úplné začátečníky navržený firmou Mapbox.

IDP : Internally Displaced Person ; (Odsunutá osoba) je osoba, která byla donucena utéci ze svého domova ale stále zůstávající ve své zemi.

JOSM vyslovováno jako “Jaws-um”, OpenStreetMap editor napsaný v Javě.

Vrstva: Datový zdroj, který je zobrazen na mapě (často považováno jako skupina dlaždic slepených dohromady).

NGO : Non Govermental Organisation / Agency (Nevládní organizace/agentura) primárně nezisková skupina občanů, kteří jsou organizování na lokální, národní nebo mezinárodní úrovni.

Node: (Uzel) je jeden ze základních elementů v datovém modelu OpenStreetMap. Je složen z jediného bodu v prostoru definovaného pomocí zeměpisné šířku, délky a id uzlu. Uzly mohou být použity pro definici samostatných bodových objektů, ale jsou častěji použity pro definici tvaru nebo “posloupnosti” cesty.

OCHA : United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ; OCHA je součástí United Nations Secretariat zodpovědného za svedení dohromady účastníků humanitární pomoci pro zajištění logické odezvy pro nepředvídatelné události. OCHA také zajišťuje, že existuje rámec ve kterém každý účastník může přispívat celkové odezvě.

POC : Point of Contact ; osoba se kterou se můžete spojit v případě jakýchkoliv dotazů, otázek, koordinace, atd.

Relation: (Relace) jeden ze základních datových prvků, který je složen z jednoho a nebo více tagů a jednoho nebo více seřazených uzlů, cest a/nebo vztahů jako členství, které definuje logické nebo geografické vztahy mezi ostatními elementy. Pro příklady se podívejte na Typy relací na wiki.

Render: (Vykreslení) konvertovat mapová data do obrazu. Vykreslená data jsou mapa.

SBTF : Stand-By Task-Force ; organizace, které koordinuje digitální dobrovolníky do reagující, trénované a připravené sítě připravené zasáhnout v případě krizové situace.

Slippy Map : To co vidíte když jdete na http://www.openstreetmap.org ! Složená z mapové vrstvy a softwarové knihovny, která se stará o interaktivní funkce jako přibližování a oddalování.

Stylesheet: Ve většině případů to znamená textový soubor, který je používán k určení, které objekty (které silnice?) jsou zobrazeny a jak (jakou barvu má silnice mít? Jakou šířku?) na mapě.

Tag: Tagy popisují bod, linii, nebo polygony. Každý tag obsahuje klíč a hodnotu (v OMS psáno jako ‘klíč=hodnota’). Například highway=residential a name=Woodland Avenue. Původně zmíněno v LearOSM v rámci iD sekce. Bod, linie nebo polygon většinou mají více než jeden tag. Výběr správného tagu může být matoucí. Taginfo vám může pomoci pomocí statistik o tazích, které jsou použité v databázi, kolik lidí používá tyto tagy, kde jsou často použity a tak dále. Také získává informace o tazích z wiki a dalších míst.

TIGER: Datový zdroj od US Census Bureau, který byl importován do OSM v roce 2007. To je zdroj většiny dat v USA v OSM.

Tile: (Dlaždice) malý obrázek (256x256 pixelů) vykreslených mapových dat.

Way: (Cesta) seřazený seznam uzlů, který má alespoň jeden tag nebo je součástí relace. Cesta může mít mezi 2 a 2000 uzly, ale mohou existovat chybné cesty s žádným nebo jedním uzlem. Cesta může být otevřená nebo uzavřená.

  • Uzavřená cesta closedwayimage je taková, jejíž poslední bod cesty je také první bod cesty. Uzavřená cesta může být interpretována buď jako uzavřená lomená čára, plocha, nebo obě možnosti.

  • Otevřená cesta openwayimage je cesta popisující přímý objekt, který nesdílí první a poslední uzel. Mnoho cest, řek, potoků a železničních tratí jsou otevřené cesty.

Poznámka k výrazům OSM

Mnoho výrazů popisujících objekty v OSM jsou použity v dialektu britské angličtiny a podle toho také hláskovány. Jako například “neighbourhood”.

Motorway: Britský výraz pro silnici nejvyšší třídy (dálnice), americký ekvivalent “freeway”.

Pitch: používá se pro označení hracího pole. Včetně tenisových kurtů, basketbalových kurtů, baseballových diamantů nebo fotbalových hřišť.