Úvod

Zkontrolováno 12.7.2015

Informace jsou mocné. Se správnými informacemi a správným porozuměním mohou jednotlivci i skupiny snáz zlepšit své životy a dobře rozhodovat o své budoucnosti. Je hodně lidí a organizací, co svými rozhodnutími ovlivňují náš život. Dobré informace pomáhají nevládním organizacím, státním úřadům a občanům dělat lepší rozhodnutí, a doufejme že i trochu zlepšit naše životy. Mapy jsou jedním z efektivních způsobů předávání informací.

A village in Indonesia

Mapy jsou symbolickou vizualizací našeho světa. Často mohou vyjádřit myšlenky lépe než slova. Díky tomu nám můžou pomoct odpovědět na různé otázky. Kde je nejbližší škola nebo nemocnice? Kdo má k těmto zařízením nejdál? Kde je chudoba největším problémem? Takové otázky jde často nejlépe zodpovědět pomocí map, a dokonce se nad mapou takové otázky i lépe formulují.

Schválně si zkuste vzít tužku a papír a nakreslit mapu svého města nebo vesnice. Co by rozhodně na mapě nemělo chybět? Jaká informace je nejdůležitější? Věnujte nakreslení mapy aspoň pár minut a až skončíte, zamyslete se nad tím, proč jsou vámi nakreslené informace důležité a také pro koho mohou být důležité.

Example of a hand-drawn map

Pokud je vaše město jako většina ostatních, asi jste nakreslili pár čar znázorňujících silnice, možná také řeku nebo potok. Možná jste nakreslili důležité budovy jako třeba nějakou pamětihodnost, obchod nebo školu, pole nebo hranice. Ať už jste nakreslili cokoli, použili jste patrně symboly: čáru symbolizující silnici, obdélník symbolizující budovu a podobně. Vaše mapa reprezentuje to, co je skutečně venku.

Examples of symbols

Vaše mapa obsahuje informace. Pomocí takové mapy můžete vysvětlit ostatním kde jsou různá místa, co je kde udělané špatně nebo prostě jen pomoct ostatním se neztratit. Použití vaší mapy je ale omezené - mapa existuje jen v jedné jediné kopii. Jak jste ji nakreslili může dávat smysl vám, ale ji nebude chápat někdo jiný, kdo svou mapu nakreslil nějak jinak. Protože je vaše mapa jen na papíře, není tak snadné dostat informaci z mapy k dalším lidem. To jsou zásadní důvody, proč vytvářet vaši mapu na počítači, takovým způsobem, aby se k ní každý mohl dostat.

Mapping on Computer

OpenStreetMap je nástroj pro vytváření a sdílení informací ve formě mapy. Každý může přispívat k OSM, a tisíce lidí tak každý den činí. Uživatelé kreslí mapy na počítačích spíš než na papíře, ale jak uvidíme v tomto návodu, kreslení map na počítači není zas až tak odlišné od kreslení map na papíře. Také používáme čáry coby silnice, potoky či hranice, a také znázorňujeme školy či nemocnice pomocí symbolů. Důležité je, že mapy OSM jsou uloženy na internetu a že každý se k nim kdykoli může dostat, a to zdarma.

Digital maps with OpenStreetMap

Doufáme, že pro vás budou OpenStreetMap užitečné a zajímavé, ať už děláte cokoli. Tento návod by vám měl pomoct rychle začít vytvářet digitální mapy v OpenStreetMap.