OpenStreetMap là một bản đồ ở cấp độ đường phố cho toàn thế giới, và được tạo nên bởi một cộng đồng người lập bản đồ đang dần lớn mạnh.

Tất cả mọi người đều có thể tham gia chỉnh sửa OpenStreetMap. Tại đây, bạn sẽ thấy làm cách nào LearnOSM cung cấp cho bạn một hướng dẫn dễ hiểu, từng bước một để bạn có thể bắt đầu góp phần lập bản đồ trong OpenStreetMap cũng như sử dụng OpenStreetMap và dữ liệu OpenStreetMap. Nếu bạn muốn tổ chức một hội thảo về OpenStreetMap, hãy tham khảo các tài liệu tập huấn của LearnOSM.