Úprava dat polí

Zkontrolováno 13.7.2015

Nyní jsme zvládli všechny stavební bloky mapování s OpenStreetMap. V části Mapování se smartphone, GPS nebo na papíře můžete vidět, jak používat mobilní nástroje pro zjišťování oblasti.

V této kapitole se opět vrátíme k JOSM a podíváme se na pár nových konceptů, kterým jsme se dosud nevěnovali.

JOSM Vrstvy

Pokud jste nás následovali až sem, možná jste si všimli, že můžeme přidat všechny druhy různých věcí do JOSM. Můžeme stahovat data OSM, přidat satelitní snímky Bing, načíst GPS stopy a trasové body a přidat podklady z terénu - všechny budou zobrazeny v mapovém okně JOSM.

Možná jste si také všimli, že pokaždé, když přidáte něco nového do JOSM, další položka je přidána do panelu Vrstvy na pravé straně JOSM. V závislosti na tom, co máte otevřeno, tak panel Vrstvy může vypadat například takto:

Layers panel

Každá položka v tomto seznamu představuje jiný zdroj dat který máte otevřen v okně mapy. V tomto příkladu jsou “Datová vrstva 1 “ data OpenStreetMap, kterou upravujeme. “Terénní mapy” jsou vytvořenou vrstvou když jsme přidali náš snímek terénu do JOSM.

Pokud přidáte satelitní snímky Bing, objeví se nová vrstva v panelu Vrstvy s názvem “Bing Sat.”

Myšlenka vrstev může být často těžko pochopitelná. Dobrý způsob, jak si to představit, je že každá vrstva je jako poloprůhledný kus papíru a všechny jsou uloženy na té další. Každý kus papíru má na sobě určitý druh informací a může být znovu uspořádán jak se vám líbí.

Vrstvy, které se používají jako reference, jako jsou satelitní snímky, GPS stopy a terénní snímky jsou často nazývány jako “základní vrstvy”. Datová vrstva OSM je vrstva, se kterou pracujete.

 • Chcete-li vrstvu přesunout, klikněte na ni v panelu Vrstvy a klikněte na tlačítko nahoru nebo šipku dolů, abyste je mohli přesunout.

Layers up down

 • Chcete-li skrýt vrstvu, vyberte ji myší a klikněte na tlačítko Zobrazit / Skrýt:

Layers show hide

 • Měli byste vidět, že zvolená vrstva zmizela na mapovém okně. Klikněte znovu na možnost Zobrazit / skrýt a znovu se zobrazí.
 • Můžete odstranit vrstvu tak, že ji vyberete a použijete tlačítko Odstranit:

Layers delete

 • Nakonec je důležité vědět, že tuto vrstvu můžete upravit pouze když je považována za aktivní od JOSM. Pokud nemáte možnost upravit mapu ve vašem mapovém okně, je to pravděpodobně proto, že nemáte správné nastavení vrstvy jako aktivní. Většina vrstev, například GPS body, terénní záznamy a satelitní snímky nelze editovat. Jediné vrstvy, které lze editovat data z OpenStreetMap, které jsou obvykle nazvány “Data Layer 1”.
 • Chcete-li vrstvu aktivovat, vyberte ji v panelu Vrstvy a klepněte na tlačítko Aktivovat:

Layers activate

Použití GPS dat a terénních dokumentů

V kapitolách Mapování se smartphone, GPS nebo na papíře jsme viděli, jak shromažďovat data pomocí GPS a terénními podklady a jak je načíst do JOSM jako vrstvy.

Jakmile jste jeden z těchto nástrojů prozkoumali, stále potřebujete přidat informace do OpenStreetMap digitálně.

Provedete to stejným procesem, jaký jste se dozvěděli dříve - stáhnout, upravit, uložit. Rozdíl spočívá v tom, že místo použití pouze satelitních snímků jako základní vrstvy, můžete také použít data GPS, terénní podklady, poznámky nebo kombinace toto všeho.

 • Předpokládejme například, že máte GPS body jako pozadí v JOSM, uložili jste GPS navigační značku s názvem 030 a napsal jste v notebooku, že 030 je škola. Pro přidání tohoto bodu do OpenStreetMap, vyberete nástroj pro kreslení a poklepejte na vrchol bodu 030 v okně mapy. Tím vytvoříte bod. Potom přejděte do menu Presets a najděte předvolbu pro školu. Vložte název školy a klikněte na “Apply Preset”. To stejné udělejte pokud chcete přidat přímku nebo tvar.

GPS in JOSM

Tagy

Když nakreslíte bod, čáru nebo tvar, má místo, ale ne informace o tom, co to je. Jinými slovy, víme kde to je, ale ne co to je. Předtím jsme používali položky z nabídky Předvolby k určení co to je. Způsob, jak OpenStreetMap ví co objekt je pomocí tagů.

Tag je jako štítek, který můžete na něco dát. Například pokud nakreslíme čtverec, je to jen čtverec. Ale pak přidáme atributy které to popíší, co to je: tento čtverec je budova; název budovy je “Menara Thamrin”; budova je 16 pater vysoká.

Do objektu můžete přidat tolik značek, kolik chcete. Značky jsou uloženy jako párů textů, nazývaných klíč a hodnota. V OpenStreetMap, značky uvedené výše by byly ve skutečnosti:

 • building = yes
 • name = Menara Thamrin
 • building:levels = 16

Pokud vyberete objekt v JOSM, můžete vidět všechny značky, které jsou připojené k němu v panelu Vlastnosti vpravo.

Properties panel

Editace tagů

Z panelu Vlastnosti můžete přidávat, upravovat a odstraňovat značky. Značky jsou tradičně v angličtině a někdy mohou být matoucí, takže je často snadnější používat nabídku Předvolby. Když přidáte nebo změníte značky, atributy objektu se změní.

 • Chcete-li upravit značky objektu, nejprve je vyberte.
 • Poté upravte tady jední z následujících způsobů: (1) Přes Presets menu, nebo (2) přímo v okně Properties vpravo.

Běžná chyba: Označení uzlů, namísto řádků nebo mnohoúhelníků

Když upravujte atributy bodu, tak ho první vyberete a poté přidáte tagy buď skrze Presets menu nebo přímo v panelu Properties. Běžně nastane chyba při přidávání atributů k čáře či tvaru. Při výběru objektu je důležité kliknout na linku, nikoliv na bod, který ji tvoří.

To se běžně stává, protože editoři používají v JOSM výběrový nástroj ke kreslení boxů okolo objektů, čímž do výběru zahrnou linky a body. Když potom přidáte tagy, tak jsou aplikované i na body. Ujistěte se, že máte vybrané *pouze linky, když chcete přidat tagy k nim.

Nodes mistake

Ukládání OSM souborů

Když editujete v JOSM, je nejlepší data stáhnout, upravit a a nahrát změny zpět v co nejkratším čase. Není dobré stáhnout data a poté čekat s nahrátím změn několik dní. Co kdyby během té doby někdo jiný udělal úpravy ve stejné oblasti? Způsobilo by to chyby a konflikty.

Nebojte se částo nahrávat své úpravy. To zajistí, že budou uloženy do databáze a nepřijdete o svoji tvrdou práci.

Pokud pracujete v určité oblasti, je dobrým zvykem stahovat mapová data vždy, když chcete jít editovat, pro případ, že někdo jiný v dané oblasti udělal změny.

Ikdyž byste vždy měli zkusit stáhnout OSM data až jste připravení editovat, a často poté nahrávat změny zpět, může dojít na případ, kdy si chcete uložit OSM data do počítače. Když vám vypadává připojení k Internetu, tak si data stáhnete, upravíte, ale nahrajete až to bude zase možné.

 • Před ukládáním OSM souboru se ujistěte, že máte zvolenou správnou vrstvu v Layers panelu. Klikněte na “File” v horním menu a poté na “Save”. Vyberte cílovou složku pro soubor a pojmenujte ho. Toto provedete taktéž kliknutím na toto tlačítko:

JOSM save button

 • Nyní můžete zavřít JOSM a vaše data budou bezpečně uložena. Až budete chtít soubor znovu načíst, prostě otevřete JOSM, v hlavním menu zvolte “File” a klikněte na “Open…”

Shrnutí

V této kapitole jsme si trochu představili uživatelské rozhraní JOSM a probrali jsme vrstvy a tagy. Už byste měli mít pevný základ pro mapování a úpravu OpenStreetMap.