JOSM doplňky Building Tools & Utilsplugin2

Doplňky buildings_tools a utilsplugin2 přidávají skvělé funkce do JOSM. V této kapitole si je probereme.

Doplněk Buildings Tools

Pokud ho nemáte nainstalovaný, následujte instrukce v JOSM Doplňky.

Buildings tools plugin

Tento doplněk je velmi nápomocný při digitalizaci budov. Umožňuje vyznačit polovinu pravoúhlé budovy a zbytek tvaru se dopočítá. Pokud digitalizujete mnoho budov, tak vám ušetří spoustu klikání a tím i čas.

Jakmile je doplněk nainstalovaný, objeví se v levé části okna JOSM nové tlačítko, které vypadá takhle: Buildings tools button

Spusťte JOSM a stáhněte si oblast, ve které chcete vytvářet budovy.

Obdélníkové budovy

 • Vyberte building tool a nakreslete na mapu přímku dvěma kliknutími.

Draw edge

Třetím kliknutím vyberte třetí roh budovy a zbytek se dokreslí automaticky.

Extend building

 • Tímto způsobem nejenže nakreslíte budovu na tři kliknutí, ale také jí rovnou nastavíte tag building=yes.

Kruhové budovy

 • Ve “Více nástrojů” -> “Režimy kreslení budov” vyberte “Nastavit tvar budovy na kruh” nebo použijte klávesovou zkratku ALT+Z (při přepínání zpět na kreslení obdélníkových budov použijte ALT+R). Poté nakreslete průměr budovy.

Kruhová budova

Komplikované budovy

Komplikované budovy můžete vytvářet nakreslením několika překrývajících se budov a pak je sloučit do jedné.

 • Nakreslete dvě překrývající se budovy ve tvaru písmene L.
 • Vyberte obě budovy (podržte SHIFT pro výběr více objektů).
 • Otevřete si nabídku Nástroje ‣ Spojit překrývající se plochy nebo zmáčkněte SHIFT+J na klávesnici.

Merge buildings

Úprava nastavení

Dále si můžete upravit nastavení doplňku podle sebe.

 • Jděte do nabídky Data ‣ Nastavit rozměry budov. Set buildings size

 • Pokud vytváříte několik stejně velkých budov, můžete si nastavit konkrétní rozměry budovy, jako např. 6 x 10 metrů (jednotkou jsou metry).

Set buildings size dialog

 • Tímto nastavením budete vytvářet budovy na dvě kliknutí a to s přesnými rozměry.

Navíc si můžete pomocí tlačítka Advanced… přidat další tagy, které se automaticky přiřadí budově. Například se jedná o budovy ve stejné ulici, tak si přidáte tag s názvem ulice, který se pak bude vkládat automaticky.

Buildings advanced

Utilsplugin2

Pokud ho nemáte nainstalovaný, následujte instrukce v JOSM Doplňky.

Utilsplugin2 plugin

Po instalaci dopllňku a restartu JOSM se objeví nová nabídka v hlavním menu s názvem Další nátroje.

More tools menu

Vytvořte si novou vrstvu a vyzkoušejte si některé nové nástroje. Představíme vám ty nejužitečnější nástroje:

 1. Přidat uzly na průsečíky: Tento nástroj přidá chybějící body v křižovatkách vybraných cest. Cesty by vždy měly mít společný bod v místech, kde se protínají.

  Nodes interesection

 2. Kopírovat značky z předchozího výběru: Tato funkce vám ulehčí kopírování tagů. Když vytváříte mnoho objektů se stejnými tagy, tak je první nakreslete. Poté přidejte tagy do jednoho objektu. Klikněte na jiný objekt a zmáčkněte Shift + R, čímž zkopírujete tagy z předchozího vybraného objektu. Tímto způsobem to můžete udělat se všemi objekty, které chcete stejně otagovat. Pamatujte, kopírujete tagy z předchozího objektu, takže když vyberete neotagovaný objekt, tak se žádný tag na následující objekt nepřenese.

  Copy tags

 3. Přidat značku zdroje (source): Slouží ke zjednodušení přidávání tagu source (zdroj). Pamatuje si zdroj, který byl specifikován jako poslední a přidá ho jako zapamatovaný source tag k vašim objektům. Nyní můžete přidávat zdroj na jedno kliknutí.

 4. Nahradit geometrii: Skvělý nástroj, když chcete překreslit špatně tvarovaný objekt, ale zároveň chcete zachovat historii, atributy a ID číslo objektu. Například narazíte na budovu, která je složitá a špatně zakreslená, tak místo bolestivého opravování každého bodu, nakreslete budovu znovu, vyberte oba objekty a klikněte na “Replace Geometry”, čímž přenesete všechny informace na nový objekt.

  Replace geometry

Více nástrojů pro výběr

Utilsplugin2 přidá více nástrojů i do menu Výběr. Zkuste si je projít.

Selection menu

Mezi naše oblíbené patří Zrušit výběr uzlů: Tento nástroj zruší výběr označených bodů. Je užitečný ve chvíli, kdy obkreslíte oblast s objekty, čímž je vyberete, ale nechcete mít ve výběru zahrnuté i body, které jsou uvnitř všech čar a tvarů.

Unselect nodes

Hodně štěstí!