JOSM Řešení konfliktů

Zkontrolováno 27.9.2016

Někdy pracujete v JOSM a při nahrávání všech těch skvělých změn dostanete nepříjemnou zprávu stěžující si na konflikt.
conflict detected
Došlo k tomu, že jste stáhli balík dat, který obsahovl bod, kterému říkáme Node A (Uzel A). Pak v průběhu vaší editace, někdo jiný také stáhnul tento Uzel A, změnil ho a uložil změny zpět do OpenStreetMap. A když teď chcete nahrát vaši verzi Uzlu A, je rozdílný oproti tomu v OSM. Proto JOSM neví, kterou verzi Uzlu A by měl uložit.

Konflikty

Někdy sám JOSM přijde na to, jak konflikt vyřešit a dá vám to vědět podobnou zprávou:
resolved automatically
JOSM vám oznámil, že se automaticky rozhodl nenahrát data z lokálního datasetu na hlavní server, protože již byly jiným uživatelem smazány. Pro některé konflikty však neexistuje jednoznačné řešení, které by JOSM mohl provést, a tak ponechá rozhodnutí na uživateli, aby vybral nejlepší postup. Takže je na vás, jak vyřešíte daný konflikt.

Toto varování po vás chce, abyste se podívali na všechny vaše konflikty ve vrstvě Data Layer 1:
warning unresolved

Toto dialogové okno vás varuje, že by u vašich úprav mohlo dojít ke konfliktu. Pokud však zkontrolujete server, budete schopni opravit problémy s úpravami dřív, než vzniknou:
check on server

Tímto vám JOSM oznamuje, že se mu nepodařilo tento uzel odstranit, protože je součástí nějaké cesty. Aby ho bylo možné odstranit, musí se uživatel vrátit do JOSM, vyřešit konflikt a pak data znovu zkusit nahrát:
still in use

Řešení konfliktů

Proces řešení konfliktů je docela jednoduchý, ikdyž z počátku bude se může zdát poněkud matoucím. Vpodstatě u každého konfliktu vám JOSM dá na výběr ze dvou možností - vaši verzi objektu a verzi na serveru. Musíte si vybrat zda zachovat vaši verzi, nebo ponechat novou verzi na serveru.
Možná si říkáte: Jistěže moje verze, je lepší! A třeba máte pravdu. Ale vzpomeňte si na náš příklad z úvodu kapitoly. Zatímco jste editoval, jiný maper přidal spoustu informací k nějakému uzlu ve vašem souboru dat. Když vyberete svoji verzi, ztratí se všechny hodnotné informace, které přidal někdo jiný. Proto byste měli zvážit ponechání jejich verze, nebo sloučení obou verzí.
Když se vám objeví dialogové okno konfliktu, nejlepším řešení je tlačítko Synchronizovat pouze…. Možná to bude potřeba udělat u více objektů, ale je dobré vyřešit konflikty jednou pro vždy.
synchronize node
Jakmile kliknete na toto tlačítko, objeví se další okno s detailní informací o konfliktu. Chybová zpráva možná vypadá složitě, ale vpodstatě je jednoduchá. Typ konfliktu se dozvíte v záložce s červeným čtverečkem. Náš ukázkový konflikt poukazuje na vlastnosti, lokaci a existenci objektu. Proto jsou v seznamu vypsány souřadnice a stav smazání.

Typy konfliktů:

  • Vlastnosti: Objekt byl přesunut (souřadnice) nebo smazán
  • Značky: Značky nesouhlasí
  • Uzly: Nesouhlasí seznam uzlů u dvou cest
  • Členové: Nesouhlasí seznam členů v relaci
    properties with conflicts

Konflikty se objeví pouze při současné editaci dvěma mapery. Pokud se dojde ke třem a více konfliktům, tak se začnou řetězit. Proto byste měli provádět výběr nebo sloučení maximálně u dvou konfliktů současně. Vybrat verzi vaši nebo někoho druhého nebo je obě sloučit.

V následujícím příkladu nemáte na výběr sloučení. Klikněte na první buňku, neboMoje verze, pokud věříte, že vaše úpravy jsou správné. V opačném případě vyberte Jejich verze.
conflicts resolved

Jakmile si vyberete verzi, která je podle vás nejlepší, pak klikněte na Aplikovat řešení. Objeví se několik dalších oken a budete na cestě k úspěšnému nahrátí vašich úprav. Udělejte pár dalších úprav. Pak klikněte na Nahrát. Následuje toto dialogové okno:
command stack

V nabídce Okna máte položku Konflikt. Toto okno zobrazuje seznam konfliktů. Celkový počet nevyřešených konfliktů je zobrazeno v hlavičce. Kliknutím na konflikt ho vyberete nebo vyřešíte. Je to užitečné, pokud potřebujete vyřešit mnoho konfliktů.
one unresolved
Úpravy nemůžete nahrát, dokud tento seznam není prázdný.

Jak se vyhnout konfliktům

Často nahrávejte změny

Pro minimalizaci šance a počtu konfliktů je důležité průběžně úpravy nahrávat. Konflikty se objevují častěji u těch, kteří mají tendenci ukládat své úpravy na lokální server a do OSM je nahrávají až později. Čím větší je časový odstup od stažení dat a zpětnému nahrání změn na server, tím větší je pravděpodobnost, že někdo mezitím v dané oblasti udělal změny. Pokud jste na Mapathonu a upravujete například silnici, na které může pracovat i někdo jiný, nahrávejte změny co nejčastěji, zhruba každých 6 změn!

Provádějte změny jen ve stažené oblasti

Úpravy pouze v oblasti, kterou jste si stáhli, minimalizují pravděpodobnost konfliktu. Dávejte pozor na úpravy mimo vaši oblast. Oblast za hranicí vámi stažené oblasti poznáte v JOSM velmi snadno, protože je tvořena diagonálními čarami.

edit outside area

Shrnutí

Při editaci v JOSM, riskujte možnost vzniku konfliktů. Konflikty vznikají při editaci jednoho objektu dvěma lidmi v jednu chvíli. Když pochopíte, jak konflikt vzniká a jak se s ním vypořádat, budete schopni dosáhnout toho, že se ty nejlepší možné úpravy uloží do OpenStreetMap.