Go Map!!

Zkontrolováno 2016-08-10

Go Map!! je iOS aplikace, se kterou můžete vytvářet a upravovat informace v OpenStreetMap. Go Map!! umožňuje upravovat cesty a přidávání libovolných značek.

Můžete ji stáhnout zdarma z App Store.

Funkce

 • Rychlé přidávání bodů zájmu
 • Úprava poznámek, cest a oblastí
 • Sledování vaší polohy a směru
 • Bing a Mapnik mapy na pozadí
 • Podpora hodnot libovolné značky
 • Plně podporuje zpět/vpřed
 • Pracuje online nebo offline
 • Zobrazuje kdy a kdo naposled upravil objekt
 • Zobrazuje další mapery v okolí
 • Vyhledává místa pomocí Nomatim
 • Je zdarma. Bez reklem nebo nákupů uvnitř aplikace

První spuštění

Při prvním spuštění se vás Go Map!! zeptá, zda může použít GPS v přístroji k zaměření vaší pozice. Potvrďte pomocí “allow”, mapa se vycentruje na vaši pozici, stáhnou se satelitní snímky a OpenStreetMap data vašeho okolí. Pokud žijete v podrobně zmapované oblasti, může to trvat nějakou chvíli a pokud je to naopak, tak zkuste trochu oddálit mapu, abyste viděli nějaké detaily. Poté pohybujte mapou a prozkoumejte nejbližší, okolí. Go Map!! automaticky stáhne další data pro oblast ve které se budete pohybovat.

Home

OpenStreetMap používají termín ‘node’ (uzel) k popisu jednoduchých bodů, které obvykle představují malé objekty, jako třeba stromy nebo malé obchody, zatímco ‘ways’ (cesty) jsou větší objekty s určitými rozměry, jako například silnice nebo budovy. Go Map!! vyznačuje node pomocí ikony nebo malého čtverce, zatímco ways jsou zobrazeny čarami, obdélníky nebo polygony (mnohoúhelníky).

Přidávání OSM dat

Přidávání tagů (značek)

Tagy se v OSM databázi používají k popisu objektů, např. že daná lokace obsahuje obchod nebo restauraci a jak se jmenuje. Pro označení existujícího objektu, nebo node, či cesty na ni prostě klikněte. Budovu vyberte kliknutím na její okraj místo do jejího středu. Vybrané objekty se zvýrazní žlutě, objeví se jejich tagy (v šedém okně) a zobrazí se konfigurační tlačítko. Zobrazit a editovat tagy můžete zmáčknutím tlačítka “Tags”.

Adding tags

Obrazovka pro úpravu tagů má tři záložky. První, Common Tags (běžné tagy), poskytuje pole pro přidávání běžných bodů zájmu.

Common Tags

Druhá, “All Tags” (všechny tagy), umožňuje pokročilejším uživatelům přidat libovolné tagy a hodnoty.

All Tags

V třetí neleznete metadata k objektu: kdo a kdy jej vytvořil a další nízko-úrovňové detaily. Z této záložky můžete také přejít na informace uložené na serveru OSM, o uživateli, seznamu změn, historii objektu a jeho detaily.

Way Attributes

 • Identifier - stránka objektu
 • User - stránka uživatele
 • Version - stránka s historií objektu
 • Changeset - stránka se seznamem změn

Přesun node, cesty, nebo node v cestě

Pro přesun nodu nebo cesty stačí objekt vybrat, ten se zvýrazní žlutě. K vybrání node, který je součástí cesty, nejprve vyberte cestu a poté samotný node.

node in a way

Jakmile ho máte vybraný, chytněte titulek (v šedém boxu) a přesuňte jej na novou pozici. Potvrďte přesun, pokud jste požádání. Pokud jste udělali chybu, použijte tlačítko Undo, nebo jej prostě přesuňte zpět.

Vytvořit, přesunout a popsat bod zájmu

Nový node nebo bod zájmu vytvoříte pomocí tlačítka “+”. Zobrazí se špendlík, který označuje pozici vašeho nového node.

New node

Pomocí šedého boxu s titulkem jej můžete přesunout na správnou pozici, popis mu přidáte pomocí tlačítka “Tags”. Pokud žádný tag nepřidáte, bude daný node zrušen, takže pokud node přidáte nechtěně, tak klikněte někde bokem špendlíku a node zmizí.

Add tag to the node

Přidání uzlu na cestě

Existují dva způsoby přidání uzlu na cestě, zaleží na tom, jestli jej chcete přidat doprostřed cesty nebo chcete protáhnout jeden z konců.

Pokud jej chcete umístit doprostřed, vyberte trasu kliknutím v místě, kde chcete umístit nový node a zmáčkněte “+”. Nový node se zde objeví.

Middle node

Pro připojení node na konec cesty ji vyberte, poté klikněte na node na jednom z jejích konců a zmáčkněte “+”. Nový node se objeví na začátku nebo konci cesty.

End node

Vytvoření cesty/oblasti

Vytvoření cesty nebo oblasti je podobné vytváření node, jen to “+” zmáčknete dvakrát. Prvním zmáčknutím se přidá špendlík na daném místě a můžete si ho přesunout kam chcete. Druhé zmáčknutí “+” přidá druhý node, propojený s tím prvním. Posuňte ho kam potřebujete a pokračujte stejným způsobem pro přidání dalších node.

Create way

Oblast vytvoříte přesunutím posledního node nad ten první. Tečkovaný kruh značí, že došlo k propojení. Stejně tak se můžete připojit k existující cestě, stačí se přesunout nad ně.

Create area

Zpět/Vpřed

Kdykoliv uděláte chybu, můžete použít tlačítko undo k navrácení změn. Všechny akce včetně změny tagů můžete vrátit, nebo vykonat znovu, ikdyž jste zavřeli a znovu spustili aplikaci. Po nahrátí na server se všechny akce zruší. Tudíš se nemůžete vrátit zpět po nahrátí na server.

Undo

Nahrávání změn

Jakmile máte dokončeny všechny změny v mapě, můžete je nahrát na serven OpenStreeetMap zmáčknutím tlačítka upload (mráček).

Cloud

Pokud se vše vpořádku nahrálo, objeví se vám obrazovka s mapou. Po nahrátí už se nemůžete vrátit do předchozího stavu; všechny změny jsou finální.

Vyhledávání míst

Vaši aktuální pozici si zobrazíte pomocí tlačítka GPS. Druhým zmáčknutím GPS vypnete. Zmáčknutím a podržením tlačítka GPS vyhledáte podle názvu místa nebo orientační body a přesunete se na jejich pozici.

Search

Nástavení pozadí

Stejně jako v OSM editorech jakým je iD nebo JOSM, Go Map!! nám umožňuje používat různá pozadí, které nám pomáhají při úpravách dat. Můžete si nechat na pozadí zobrazit pouze vrstvu, kterou upravujete nebo si můžete zapnout i “Editor with Aerial” a tím si zobrazíte letecké snímky na pozadí.

Display

Stejně tak si můžete vybrat zdroj, ze kterého je chcete čerpat. Klepnutím na text vedle “Aerial only” si vyberte zdroj, jaký chcete.

Custom Aerial

Můžete si přidat i svoje vlastní obrázky výběrem “Add New”, pak je potřeba vložit název a URL obrázků do textového pole. Je potřeba definovat dlaždicové servery a maximální zoom pro tyto obrázky.

Aerial Provider

Pomocí “Clear Cache” můžete smazat cache OSM dat. Hodí se to, když máte staženo příliš mnoho dat ve vašem iOS zařízení a chová se poněkud zpomaleně.

Promazání cache OSM dat je užitečné zejména v případě, když se přestanou synchronizovat data s OSM serverem. K tomu může dojít, když někdo jiný změní data, které upravujete, nebo když selže jedno z vašich nahrávání, aby se zabránilo nahrávání dalších dat.

Promazáním OSM cache přijdete o všechny změny, které dosud nebyly nahrány.

Smažte Mapnik nebo Overlay tile cache, aby se mohli stáhnout nejnovější dlaždice, které obsahují změny nahrané naposled. Může to trvat až 24 hodin, než budou změny provedeny.

Clear Cache

Můžete si nechat zobrazit různé informace, jako třeba GPX trasy, poznámky a Fixmes, OSM GPS trasy a nepojmenované silnice. Dále si můžete povolit rotaci aplikace a 3-D efekty OSM dat.

Nastavení v Settings a další

Go Map!! vyžaduje od uživatele, aby byl registrován na openstreetmap.org, kvůli nahrávání změn v mapě. Bude po vás chtít poskytnout vaše openstreetmap.org uživatelské jméno a heslo před nahráváním dat.

Klepněte na ikonu Settings a vyberte OpenStreetMap Login a vepište své OSM uživatelské jméno a heslo. Pokud ještě nemáte vytvořený OSM účet, prostě klikněte na “Register new account” a postupujte podle instrukcí. Zmáčkněte “Verify”, jakmile máte vše vyplněno.

Verify

Mapery v okolí můžete najít pomocí položky “Nearby Mappers”. Zobrazí se každý, kdo upravil aktuálně zobrazené oblasti. Méně lidí si zobrazíte přiblížením, více zase oddálením.

Nearby mappers

Položka “Prepare fo Offline” stáhne Bing a/nebo Mapnik dlaždice pro offline použití, pokud plánujete mapovat v oblastech bez mobilní konektivity. Eventuálně stačí pohybovat mapou po oblasti, kterou chcete navštívit: všechny Bing, Mapnik a OpenStreetMap data se uloží do cache a budou k dispozici, ikdyž nebudete připojeni. Jakmile se znovu připojíte k internetu, jednoduše nahrajte data jako obvykle.

Když máte načtené satelitní snímky Bing, kliknutím na jejich logo si zobrazíte Bing copyright a informace o poskytovateli dat.