Průzkum pomocí Garmin GPS

Naučit se upravovat mapu je jednou z klíčových částí mapování - takto přidáváte informace do skutečné mapy. Dalším úkolem je shromažďování informací samotných - tj. procházení a průzkum oblasti.

V této kapitole uvidíme, co GPS dělá a jak to funguje. Naučíte se, jak ovládat GPS a jak jej používat k vytváření map.

Zde si vysvětlíme, jak ovládat Garmin eTrex Vista HCx, běžný GPS používaný pro mapování. Existuje mnoho dalších modelů GPS, které dělají totéž, takže pokud pracujete s jiným, nebojte se - principy zůstávají stejné.

Co je GPSka?

GPS je jako mobilní telefon, kromě toho, že namísto přijímání rádiových signálů od telefonních společností přijímá signály ze satelitů, které se pohybují kolem Země. Přijetím těchto signálů ze satelitů dokáže GPS vypočítat vaši přesnou polohu na planetě. Zaznamenává toto umístění v souřadnicích, což jsou dvě dlouhá čísla. Jedno číslo vám říká, jak daleko jste na východ nebo na západ - to se nazývá zeměpisná délka. Druhé číslo vám řekne, jak daleko jste na sever nebo na jih - to se nazývá zeměpisná šířka. Každé místo na Zemi má jedinečné zeměpisné souřadnice.

Například: -8,639298 zeměpisné šířky, 116.311607 zeměpisné délky je místo v Lomboku v Indonésii.

Google Earth software, showing coordinates of Lombok, Indonesia

Garmin eTrex Vista HCx

Zapínáme GPS

Než zapnete GPS, jděte ven, kde máte jasný výhled na oblohu. Protože GPS určuje vaši polohu přijímáním signálů ze satelitů, nebude fungovat uvnitř.

Na pravé straně GPS stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí. GPS se spustí a ukáže vám stránku Satelity. Měli byste vidět něco jako obrázek níže. Váš GPS hledá satelitní signály. Když se připojí ke třem nebo více satelitům, bude mít vaši polohu.

GPS determined location

Jakmile je vaše poloha určena, satelitní obrazovka zmizí a uvidíte hlavní nabídku.

GPS main menu

Ovládání GPSky

 • GPS má různé obrazovky a nabídky, které vám umožňují dělat různé věci. Chcete-li přepínat mezi obrazovkami, stiskněte tlačítko označené „X“, těsně nad vypínačem na pravé straně zařízení. Toto tlačítko slouží také k návratu. Pokud omylem stisknete něco a chcete zrušit nebo vrátit se zpět, stiskněte tlačítko „X“.
 • Stisknutím tlačítka X byste měli mít možnost listovat různými obrazovkami, které budou vypadat asi takto:

GPS all

 • Pokud se vrátíte na stránku Satelity, můžete vidět, že jste připojeni ke třem nebo více satelitům. V levém horním rohu jsou souřadnice, zeměpisná šířka a délka.

 • Přepněte na stránku Mapa a uvidíte mapu, kde se nacházíte. Pokud jste do GPS přidali mapy OSM, můžete vidět silnice a místa. V opačném případě může mapa vypadat zcela prázdně. Přiblížení a oddálení stisknutím tlačítek se šipkami nahoru a dolů na levé straně GPS.

 • Další informace o tom, kde získat mapy OSM pro zařízení Garmin a jak je nainstalovat, najdete [na wiki OSM] (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download)

Trasy a waypointy

Váš GPS zaznamenává dva druhy informací, které jsou užitečné pro vytváření map nebo ukládání souřadnic místa. Nejprve vám umožní uložit vaši polohu do paměti GPS. Když uložíte místo, souřadnice se uloží se jménem. Například váš první uložený bod bude pojmenován 001, druhý 002 atd.

Pokud váš GPS nezačne na 001 a chcete vymazat předchozí body, přejděte v hlavní nabídce na ikonu „Najít“. Stiskem „waypointu“ a poté tlačítka podnabídky na pravé straně zobrazíte podnabídku Waypoint. Přejděte dolů na „Smazat“, klikněte na „všechny symboly“ a „Ano“.

Když bod uložíte, můžete si číslo napsat na kus papíru, poznámku o tom, co to je, a jakýkoli atribut nebo ukazatele, které byste chtěli vědět. Uložená místa na vašem GPS se nazývají waypointy.

Zadruhé, váš GPS může uložit to, čemu se říká trasy. Zatímco trasový bod ukládá pouze jedno místo, trasa uloží sérii míst, kamkoli se pohybujete. Například trasa zaznamená vaši polohu každou sekundu nebo každý metr a výsledkem bude řada teček, které ukazují cestu, kde jste byli. Trasy jsou užitečné pro mapování objektů, které jsou reprezentovány čarami nebo tvary, jako je například cesta nebo tvar pole.

GPS path

Uložte si svoji pozici

 • Chcete-li uložit svou aktuální polohu jako waypoint, klikněte na tlačítko „X“, dokud se nedostanete do hlavní nabídky. Pomocí joysticku pohybujte tak, aby byla na obrazovce zvýrazněna položka „Mark“. Stisknutím joysticku dolů otevřete stránku „Save Waypoint“. Případně můžete stisknout tlačítko joysticku na kterékoli stránce, dokud se neotevře stránka „Uložit bod trasy“.

save location 1

 • Na této stránce můžete vidět některé informace o trasovém bodu, který ukládáte. První je jméno. Pokud je to váš první bod na trase, pravděpodobně bude „001“. Toto je číslo, které byste měli zaznamenat na papír, spolu s informacemi, které chcete s tímto objektem shromáždit. Dále uvidíte čas a datum, kdy je bod zaznamenán. Pod těmito souřadnicemi následuje nadmořská výška.
 • Pomocí joysticku přejděte na tlačítko „OK“ ve spodní části obrazovky. Stisknutím joysticku dolů tento bod uložíte. Nezapomeňte si poznamenat číslo místa, spolu s tím, jaké místo je, a další informace, které chcete o svém místě zaznamenat do svého notebooku.

save location 2

 • Stisknutím tlačítka “X” přejdete na stránku s mapou. Nyní byste měli vidět svůj bod na mapě.

Zapínáme záznam trasy

 • Nyní, když jsme se naučili ukládat body, se naučíme zapínat a vypínat záznam trasy. Když je záznam trasy zapnutý, automaticky zaznamenává vaši cestu. Dobrým zvykem je zapnout záznam při zahájení mapování a vypnout jej po dokončení. Poté se budete moci na trasu podívat v počítači a uvidíte trasu, kterou jste zmapovali. Pokud chcete mapovat průběh cesty, je dobré uložit si na začátek a konec cesty waypoint a do zápisníku si zapsat název a typ cesty a další důležité informace o cestě.
 • Chcete-li zapnout protokol sledování, klikněte na tlačítko “X”, dokud se nedostanete na stránku s nápisem Protokol sledování.

turn on track

 • Pokud chcete vyprázdnit záznam stop a vymazat dřívější nahrávky, vyberte joystickem možnost “Clear” a stiskněte joystick dolů. V horní části lišty by se mělo zobrazit “0%”.
 • Chcete-li protokol zapnout, pohybem joysticku zvýrazněte možnost “On” a stiskněte joystick dolů. Záznam trasy nyní zaznamenává vaši trasu.
 • V možnosti “Nastavení” můžete také nastavit intervaly sledování času nebo vzdálenosti. Časové intervaly dávají GPS pokyn, aby v daných intervalech zaznamenával vaše místo. Pokud máte v GPS paměťovou kartu, je vhodné nastavit tento interval na 1 sekundu, což znamená, že každou sekundu bude vaše místo přidáno do záznamu sledování. To může být užitečné v případě potřeby podrobného průzkumu.
 • Stisknutím tlačítka “X” přejdete na stránku s mapou. Při pohybu uvidíte svou trasu zobrazenou jako řadu bodů.

Zkopírování waypointů a tras do počítače

Po dokončení mapování pomocí GPS budete chtít zkopírovat body a stopy do počítače, abyste je mohli otevřít v programu JOSM.

Jedním ze způsobů, jak zkopírovat trasové body a stopy, je použití bezplatného softwaru BaseCamp, který poskytuje společnost Garmin. Můžete si ho stáhnout zde. V této části však budeme používat program s názvem GPSBabel, který nabízí několik dalších funkcí.

Připojení GPS k počítači

 • Nejprve vypněte záznam trasy v systému GPS tak, že přejdete na stránku trasy a vyberete možnost “Off”.
 • Připojte zařízení GPS k počítači pomocí kabelu. Jeden konec by měl být zapojen do portu USB počítače a druhý do zadní části GPS pod gumovou klapkou v horní části. GPS by měl být zapnutý, aby se mohly kopírovat body a stopy.

Instalace ovladačů GPS

 • Možná bude nutné nainstalovat do počítače ovladače GPS. Ovladače si můžete stáhnout na webové stránce společnosti Garmin.
 • Klikněte na tlačítko “Stáhnout” získejte instalační soubor. Najděte jej v počítači a dvojklikem na něj proveďte instalaci.

Systémy Linux (přinejmenším Fedora) nepotřebují ke komunikaci se zařízením Garmin (přinejmenším eTrex Vista HCx) speciální ovladače. Stačí se ujistit, že je Garmin napájen, a připojit jej ke svému počítači pomocí kabelu USB. Pro získání uložených dat ze zařízení můžete použít GPSBabel (podle pokynů níže) nebo GpsPrune.

Získejte instalační program GPSBabel

 • GPSBabel je program, který nám umožňuje kopírovat data z GPS. Pokud máte kopii programu GPSBabel na CD nebo USB flash disku, můžete přejít k další části.
 • Pokud ještě nemáte GPSbabel, otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu www.gpsbabel.org.
 • Klikněte vlevo nahoře na “Download”.
 • Posuňte se na stránku dolů. Pokud váš počítač používá systém Windows, stáhněte si instalační soubor pro systém Windows. Klikněte na “GPSBabel-1.5.2-Setup.exe”. Soubor se stáhne do vašeho počítače.

Instalace GPSBabel

 • Najděte stažený soubor v počítači a dvojklikem nainstalujte.
 • Vyberte “Next”.
 • Potom “I accept” a “Next”.
 • Nakonec několikrát “Next” dokud se program nenainstaluje.
 • Když program dokončí instalaci, klikněte na “Finish” a tím se spustí GPSBabel.

GPSBabel Interface

Kopírování Tras a Waypointů

 • Klikněte na kroužek vedle slova “Device” v horní části okna.
 • V rozevírací nabídce označené “Format” vyberte možnost “Garmin serial/USB protocol”.
 • Přejděte dolů doprostřed okna pod položku Výstup. V rozevírací nabídce označené “Format” (Formát) vyberte možnost “GPX XML”:

Choose GPX XML

 • Klikněte na “Název souboru” a zadejte název uloženého souboru. Mělo by to být něco, co popisuje data, například datum a místo. Například jakarta-07-07-2011.
 • Zkontrolujte, že je GPS připojena k počítači a zapnutá.
 • Klikněte na “Apply” v pravém dolním rohu okna.
 • Pokud vše proběhne v pořádku, měl by se na obrazovce objevit pruh, který signalizuje, že se data z GPS načítají. Po dokončení se vaše body a cesta uloží do vybraného souboru.

Načtení do JOSM

 • Nyní si spusťte JOSM. V hlavním menu vyberte “File” a klikněte na “Open…”
 • Najděte a vyberte soubor, který jste vytvořili pomocí GPSBabel. Klikněte na “Open”.
 • Měli by se vám zobrazit vaše body a trasy v JOSM.

GPS Files Open in JOSM

Shrnutí

Gratulujeme! Nyní byste již měli vědět, jak používat GPS. Pokud jste tak ještě neučinili, procvičte si ukládání bodů některých důležitých míst.

V této části jsme se naučili, jak shromažďovat body a stopy a otevírat je v systému JOSM. Později tyto informace použijeme k přidávání nových míst do OpenStreetMap.