Průzkum pomocí Garmin GPS

Zkontrolováno 2015-06-07

Umět editovat je důležitá schopnost pro mapování - budete vědět, jak přidat informace do aktuálních map. Ale neméně důležitým úkolem je sběr informací samotných - to znamená jít ven a prozkoumat oblast.

V této kapitole se podíváme na to, jak GPS funguje. Naučíte se ji obsluhovat a používat ji k tvorbě map.

Nyní si vysvětlíme obsluhu přístroje Garmin eTrex Vista HCx, GPS běžně využívané k mapování. Existují i další modely GPS, které fungují podobně, takže pokud s takovým přístrojem pracujete, nemusíte se obávat, princip je stejný.

Co je GPSka?

GPS je něco jako mobilní telefon, jen místo přijmu radiového signálu od telefonních společností, přijímá signál ze satelitů, které putují okolo Země. Příjmem těchto signálů od satelitů je GPS schopná spočítat vaši přesnou pozici na zemském povrchu. Zaznamenává pozici v souřadnicích, což jsou dvě dlouhé čísla. Jedno číslo vám řekne, jak daleko jste od Východu či Západu - tomu se říká zeměpisná délka. Druhé číslo zase určuje vzdálenost od Severu či Jihu - tomu se říká zeměpisná šířka. Každé místo na Zemi má unikátní zeměpisné souřadnice.

Například: -8.639298 zem. šířky, 116.311607 zem. délky je místo v Lombok, Indonésie.

Google Earth software, showing coordinates of Lombok, Indonesia

Garmin eTrex Vista HCx

Zapínáme GPS

Než zapnete GPS, vyjděte ven kvůli přímému výhledu na oblohu. Jelikož GPS určuje vaši polohu příjmem signálů ze satelitů, nebude fungovat uvnitř.

Na pravé straně vaší GPSky zmáčkněte a podržte tlačítko Power. GPSka se spustí a naběhne obrazovka se satelity. Měli byste vidět něco podobného jako na obrázku níže. Vaše GPS hledá satelitní signály. Jakmile se připojí ke 3 a více satelitům, získá vaši pozici.

GPS determined location

Jakmile je vaše pozice rozpoznána, obrazovka se satelity zmizí a objeví se hlavní menu.

GPS main menu

Ovládání GPSky

 • GPSka má různé obrazovky a nabídky, které vám umožní provádět různé věci. Mezi obrazovkami se přepínáte zmáčknutí tlačítka s písmenem “X”, nachází se nad tlačítkem power na pravé straně zařízení. Tímto tlačítkem se také vrátíte zpět. Když něco nechtěně zmáčknete a chcete to zrušit nebo se vrátit zpět, zmáčkněte tlačítko “X”.
 • Zmáčknutím tlačítka X se můžete pohybovat skrz různé obrazovky, které vypadají nějak takhle:

GPS all

 • Když se vrátíte na obrazovku se satelity, zjistíte, že jste připojeni ke 3 nebo více satelitům. V pravém horním rohu jsou vaše souřadnice, vaše zeměpisná šířka a výška.

 • Přejděte na stránku s mapou, na které vidíte svoji pozici. Pokud jste do GPS přidali OSM mapy, tak můžete vidět cesty a obydlí. V opačném případě je mapa docela prázdná. Přibližte nebo oddalte ji zmáčknutím šipky nahoru nebo dolů, které jsou na levé straně GPSky.

 • Další informace kde získat OSM mapy pro zařízení Garmin a jak je nainstalovat můžete nalézt v OSM wiki

Trasy a waypointy

Vaše GPS zaznamenává dva druhy informací, které jsou užitečné pro vytváření map nebo ukládání souřadnic místa. Zaprvé, umožní vám uložit vaši pozici do paměti GPS. Když ji uložíte, souřadnice se zapíšou pod názvem, např. váš první uložený bod bude mít název 001, druhý 002 atd.

Když vaše GPS nezačne ukládat od 001 a chcete vymazat předchozí body, přejděte na ikonu “Find” v hlavním menu. Zadejte “waypoints” a pomocí tlačítka podmenu v pravé části si zobrazte podmenu Waypoint. Sjeďte dolů na “Delete”, klikněte na “all symbols” a “Yes”.

Když uložíte bod, můžete si zapsat jeho číslo na kus papíru, spolu s poznámkou o co se jedná a případně také nějaký atribut nebo indikátor, který si chcete zapamatovat. Uložené pozice v GPS se nazývají waypointy.

Zadruhé, vaše GPS může ukládat trasy. Zatímco waypoint uloží pouze jednu pozici, trasa se skládá z několika záznamů míst, kterými jste prošli. Kupříkladu trasa zaznamenává vaši pozici každou vteřinu, nebo každý metr a výsledkem je série teček tvořící cestu, kterou jste prošli. Trasy jsou užitečné pro mapování objektů, které jsou tvořeny přímkami nebo tvary, jako třeba cesty, nebo pole.

GPS path

Uložte si svoji pozici

 • Pokud si chcete uložit svoji pozici jako waypoint, klikejte na tlačítko “X” dokud se nedostanete do hlavního menu. Pomocí joysticku, nastavte kurzor na ikonu “Mark”. Zmáčkněte joystick a tím si otevřete obrazovku “Save Waypoint”. Případně můžete mačkat joystick na jakékoliv obrazovce, dokud se neotevře obrazovka “Save Wypoint”.

save location 1

 • Na této obrazovce můžete vidět některé informace o waypoint, které se ukládají. Zaprvé název. Pokud je to váš první waypoint, tak se jmenuje “001”. Toto číslo si můžete poznamenat na papír spolu s informacemi, které si chcete spojit s tímto objektem. Dále zde vidíte čas a datum, ve kterém jste waypoint zaznamenal. Pod tím jsou souřadnice, následované nadmořskou výškou.
 • Pomocí joysticku se přesuňte na “OK” ve spodní části obrazovky. Zmáčkněte joystick pro uložení bodu. Nezapomeňte si zapsat číslo bodu, spolu s popisem místa a dalšími informacemi, které se k tomu místu chcete zapamatovat do svého poznámkového bloku.

save location 2

 • Pomocí tlačítka “X” přejděte na obrazovku s mapou. Nyní byste měli vidět váš waypoint na mapě.

Zapínáme záznam trasy

 • Uložit body už umíme, teď se pojďme naučit zapnout a vypnout záznam trasy. Když se záznam zapne, začne automaticky nahrávat vaši trasu. Je dobrou praxí zapnout záznam ve chvíli, kdy začnete mapovat a vypnete až skončíte. Poté se budete moci shlédnout trasu na počítači a uvidíte trasu, kterou jste zmapovali. Pokud byste rádi zmapovali projetou cestu, je dobré si uložit výchozí a konečný waypoint cesty, také si zapište do poznámkového bloku název a typ silnice a jakoukoliv zajímavou informaci o ní.
 • Pro zapnutí záznamu trasy mačkejte tlačítko “X” dokud nenajedete na obrazovku s názvem Track Log.

turn on track

 • Pokud chcete smazat dřívější záznamy trasy, pomocí joysticku vyberte “Clear” a zmáčkněte joystick. V pruhu navrchu displaye se zobrazí “0%”.
 • Záznam zapnete najetím kurzoru na “On” a zmáčknutím joysticku. Trasa se začne okamžitě nahrávat.
 • V nabídce “Set up” můžete nastavit interval času nebo vzdálenosti záznamu. Časové intervaly určují vaší GPS, jak často mají pořídit záznam. Pokud máte v GPS paměťovou kartu, tak je dobré si nastavit interval 1 vteřinu, takže každou vteřinu bude vaše pozice přidána do záznamu trasy. Je to užitečné, když je požadavek na detailní průzkum.
 • Pomocí tlačítka “X” přejděte na obrazovku s mapou. Při pohybu uvidíte vaši trasu složenou ze série bodů.

Zkopírování waypointů a tras do počítače

Když dokončíte mapování s GPSkou, budete si chtít zkopírovat waypointy a trasy do počítače a nahrát si je do JOSM.

Jeden způsob je pomocí programu, který je zdarma. Poskytuje ho Garmin a jmenuje se BaseCamp. Je ke stažení zde. Ačkoliv, v tomto případě použijeme program GPSBabel, který má několik zajimavých funkcí navíc.

Připojení GPS k počítači

 • Nejprve vypněte záznam trasy v GPS, což provedete na obrazovce trasy pomocí volby “Off”.
 • Připojte GPSku k počítači pomocí kabelu. Jeden konec kabelu do USB portu počítače a druhý do zadní části GPSky pod gumovou krytku. GPS můžete zapnout a zkopírovat body a trasy.

Instalace ovladačů GPS

 • Možná bude potřeba nainstalovat ovladače GPSky na počítači. Jsou ke stažení na webu Garminu.
 • Kliknutím na “Download” si stáhnete instalační soubor. Najděte ho na svém počítači a dvojklikem nainstalujte.

Linuxové systémy (např. Fedora) nepotřebují speciální ovladače pro komunikaci se zařízením od Garminu (aspoň co se týče eTrex Vista HCx). Jen se ujistěte, že váš Garmin je nabitý a připojený k počítači USB kabelem. Nyní můžete použít GPSBabel (instruktáž uvedena níže) nebo GpsPrune ke stažení dat z vašeho zařízení.

Získejte instalační program GPSBabel

 • GPSBabel je program, pomocí něhož můžete stáhnout data z GPS. Pokud máte kopii GPSBabel na CD či USB disku, můžete přeskočit do další kapitoly.
 • Pokud nemáte, tak si otevřete prohlížeč a zadejte adresu www.gpsbabel.org
 • Klikněte vlevo nahoře na “Download”.
 • Sjeďte na konec stránky a vyberte verzi svého operačního systému. Linuxový uživatelé by ho měli najít v manažeru balíčků své distribuce.

Instalace GPSBabel

 • Najděte stažený soubor v počítači a dvojklikem nainstalujte.
 • Vyberte “Next”.
 • Potom “I accept” a “Next”.
 • Nakonec několikrát “Next” dokud se program nenainstaluje.
 • Když program dokončí instalaci, klikněte na “Finish” a tím se spustí GPSBabel.

GPSBabel Interface

Kopírování Tras a Waypointů

 • Přepněte Input na “Device” v horní části okna.
 • V rolovacím menu s popiskem “Format” vyberte “Garmin serial/USB protokol”
 • Přesuneme se doprostřed okna k poli Output. V rozbalovacím menu s popiskem “Format” vybereme “GPX XML”:

Choose GPX XML

 • Klikněte na “File Name” a vepište název pro ukládaný soubor. Mělo by to být něco výstižného pro daná data, jako třeba datum a lokace. Např. jakarta-07-07-2011
 • Zkontrolujte, že je GPS připojena k počítači a zapnutá.
 • Klikněte na “Apply” v pravém dolním rohu okna.
 • Pokud vše probíhá vpořádku, měli byste vidět lištu přes obrazovku, indikující příjem dat z GPS. Když je přenos dokončen, vaše body a trasy jsou uloženy v souboru, který jste si vybrali.

Načtení do JOSM

 • Nyní si spusťte JOSM. V hlavním menu vyberte “File” a klikněte na “Open…”
 • Najděte a vyberte soubor, který jste vytvořili pomocí GPSBabel. Klikněte na “Open”.
 • Měli by se vám zobrazit vaše body a trasy v JOSM.

GPS Files Open in JOSM

Shrnutí

Gratuluji! Nyní byste měli vědět, jak používat GPS. Pokud máte pochybnosti, procvičujte si ukládání bodů v nějaké zajímavé lokaci.

V této kapitole jsme si ukázali, jak sbírat body a trasy a jak je nahrát do JOSM. Později tyto informace využijeme k přidávání nových míst do OpenStreetMap.