GPS Essentials

Zkontrolováno 2015-05-24

Instalace GPS Essentials

 1. Otevřete si aplikaci “Google Play Store” ve vašem Android zařízení.
 2. Klikněte na “Vyhledávací” ikonu vpravo nahoře.
 3. Vyhledejte “GPS Essentials”.
 4. Označte ikonu GPS Essentials a vyberte “Instalovat”. Ikona vypadá takhle:

  GPS Essentials logo

Pokud nemáte přístup do Google Play nebo chcete stáhnout jinou než stabilní verzi, jako třeba starší nebo nejnovější betu, můžete stáhnout GPS Essentials z http://www.images.com.

Konfigurace GPS Essentials pro práci offline

 1. Spusťte GPS Essentials. Otevřete Settings a vyberte Map Cache. Nastavte cache limit na maximum.

  Map Cache

 2. Připojte se k rychlé síti. Na hlavní obrazovce vyberte ‘Portable Maps’. Všechny mapy zobrazené v módu portable map se automaticky uloží do paměti Androidu. Uložte si mapy, které budete potřebovat offline v maximálním detailu a pomalu si přibližte každý výchozí bod.

 3. Odpojte se ze sítě a podívejte se na mapy v módu portable map. Pokud některé mapy postrádají detail, znovu se připojte k Internetu a pomalu si přibližte oblast, kterou potřebujete.

Funkce GPS na Android telefonu

Před použitím GPS Essentials se ujistěte, že máte povolenou GPS v telefonu.

Enable GPS in Android

Připojení k satelitům

Dříve než začne přijímač GPS vysílat lokaci (taktéž nazáváno GPS fix), musí přijmout signály z nejméně čtyř satelitů. Čím níže je satelit nad horizontem, tím déle signál putuje skrze atmosféru, takže satelity vysoko nad horizontem mají obvykle lepší signály.

Kontrola satelitů ve vaší oblasti:

 1. V hlavním menu vyberte Satellites.

  Satellites page

 2. Pokud se zobrazí alespoň čtyři připojené satelity, pak můžete začít používat funkce GPS Essentials.

Vytváření tras

 1. Z hlavního menu vyberte Tracks.

 2. Zmáčkněte Start. Vytvoří se nová trasa a začne záznam. Vyčkejte několik sekund dokud se GPS nepřipojí.

  New Track

 3. Tlačítkem Pause pozastavíte záznam. Opětovným zmáčknutím záznam znovu spustíte.

Vytváření výchozích bodů

Pomocí Portable Maps

 1. Z hlavního menu vyberte Portable Maps.

 2. Podržte prst na mapě pro vytvoření nového kurzoru.

  Waypoints1

 3. Přesuňte kurzor na místo, kde chcete vytvořit nový výchozí bod.

 4. Zmáčkněte tlačítko Actions a zobrazí se podokno akcí. Ikona Actions vypadá takhle:

  Actions

 5. Zmačknutím Add Tool vytvoříte výchozí bod.

  Waypoints2

Pomocí Google Maps

 1. Z hlavního menu vyberte Google Maps.

 2. Nejďte na místo, kde chcete vytvořit váš výchozí bod.

 3. Zmáčkněte tlačítko Add Tool. Ťukněte na místo na mapě a tam se výchozí bod vytvoří. Pokud ho chcete vytvořit na vaší aktuální pozici, zmáčkněte tlačítko Přidat výchozí bod ještě jednou.

  GoogleMaps

 4. Opakujte krok 2 a 3 dokud nebudete mít umístěné všechny výchozí body.

Pomocí stránky Waypoints

 1. Z hlavního menu vyberte Waypoints.

 2. Výchozí bod vytvoříte přes ikonu Add tool.

  Waypointspage1

 3. Začne se zaznamenávat váš první výchozí bod. Můžete změnit atributy výchozího bodu a poté zmáčknout Back, pro návrat zpět na seznam.

  Waypointspage2

 4. Přepnutím do mapy se vám výchozí bod zobrazí přímo ve své lokaci.

  Waypointspage3

 5. Zmáčknutím ikony Close se výchozí bod uloží. Ikona Close vypadá takhle:

  Close

Přidání lokace k fotkám

 1. V hlavním menu vyberte Camera.

 2. Vyfoťte oblast, ke které chcete přidat lokaci.

 3. Foto bude sloužit jako výchozí bod a automaticky se uloží do Portable Maps a na stránku Google Maps.

 4. Data (lokace obrázku a název fota) se také zapíšou na stránku Waypoints. Každému obrázku můžete přiřadit ikonu. Ikona se zobrazí v Portable Maps a na stránce Google Maps.

Uložené fotky

Všechny vaše obrázky jsou uloženy v adresáři com.mictale.images na vaší SD kartě. Můžete je odsud smazat a dokonce sem můžete přidat i nové. GPS Essentials pravidelně prohledává tento adresář, jestli neobsahuje něco nového.

Export/Ukládání výchozích bodů

 1. Z hlavního menu vyberte Waypoints. Zobrazí se vám seznam výchozích bodů, které jste zaznamenali.

 2. Pokud je chcete exportovat, vyberte Export z nabídky Options. Pokud chcete exportovat jeden výchozí bod, vyberte jej a klikněte na Options a pak Export.

 3. Dostanete na výběr z dostupných formátů k exportu. Tentokrát zvolíme KML (Google Earth).

  Export file format

 4. Zmáčkněte ikonu SD karty pro vlastní výběr umístění soubor.

  Export to SD card

 5. A zmáčkněte Save pro uložení.

  Arrow

Export/Ukládání tras

 1. Z hlavního menu vyberte Tracks. Zobrazí se vám seznam vašich zaznamenaných tras.

 2. Zmáčkněte tlačítko Options a pak vyberte Export, pro vytvoření souboru z aktuálně vybrané trasy.

 3. Pokud chcete exportovat předchozí trasu, zmáčkněte ikonu Tracks a vyberte požadovanou trasu. Dále tlačítko Options a vyberte Export. Ikona Tracks vypadá takhle:

  Footprints

 4. Z nabídky si vyberte formát souboru, do kterého chcete data exportovat. Tentokrát zvolíme KML (Google Earth).

  ![Export1][]

 5. Zmáčkněte ikonu SD karty pro vlastní výběr umístění soubor.

  Export3

 6. A zmáčkněte Save pro uložení.

  Arrow