Guida e fillestarëve

Kjo guidë tregon hap pas hapi se si të nisni me OpenStreetMap. Ju do të mësoni si të krijoni një llogari, si të përdorni programe bazikë për editimin e hartave dhe në kapitujt më vonë ju mund të mësoni si të dilni jashtë dhe të mblidhni informacion për ta vendosur në hartë. Kapitujt e koordinimit përmbajnë informacion rreth HOT Remote Mapping

Rishikuar 2015-07-12