Guida e fillestarëve

Kjo guidë tregon hap pas hapi se si të nisni me OpenStreetMap. Ju do të mësoni si të krijoni një llogari, si të përdorni programe bazikë për editimin e hartave dhe në kapitujt më vonë ju mund të mësoni si të dilni jashtë dhe të mblidhni informacion për ta vendosur në hartë. Kapitujt e koordinimit përmbajnë informacion rreth HOT Remote Mapping

Kjo guidë mund të shkarkohet si beginner_sq.odt ose beginner_sq.pdf
Rishikuar 2015-07-12

CC0
Official HOT OSM learning materials