Lập Bản đồ Nhân đạo

HotGuideLogo

Hướng dẫn này có thể được tải tại đâyhumanitarian_vi.odt or humanitarian_vi.pdf
Reviewed 2015-09-18

Cảm ơn bạn đã tình nguyện giúp đỡ cộng đồng địa phương và các Tổ chức Hỗ trợ ứng phó với sự biến động này bằng cách cung cấp dữ liệu bản đồ cập nhật cho họ

Giống như bạn, chúng tôi muốn giúp đỡ nhanh nhất có thể, và có một cảm giác thực sự cấp bách trong những gì chúng tôi làm. Tuy nhiên, lý do tổ chức viện trợ phụ thuộc vào chúng tôi về dữ liệu bản đồ là vì chúng tôi dành thời gian để đảm bảo rằng những gì chúng tôi sản xuất là hữu ích và đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng tôi cũng cần bạn chăm sóc. Mặc dù nó sẽ trì hoãn bạn bắt đầu cập nhật bản đồ mà chúng tôi cần bạn để hiểu cách thức và những gì để lập bản đồ đầy đủ trước khi bạn bắt đầu. Vui lòng không vội vã và bắt đầu lập bản đồ mà không cần xem hoặc đọc một số hướng dẫn có sẵn trước tiên. Phải mất nhiều thời gian hơn để dọn sạch những sai lầm trong việc lập bản đồ hơn là tạo ra chúng, và chúng có thể khiến một nhân viên chăm sóc quan ngại về sự tin cậy của các bản đồ chúng tôi sản xuất.

Chúng tôi liên tục cập nhật phần mềm và hướng dẫn đào tạo của mình nhưng phải mất thời gian. Phần mềm trong Tasking Manager sẽ sớm được cập nhật để chỉ những người có kinh nghiệm mới có thể xem lại công việc lập bản đồ và đánh dấu nó là “đã được xác thực”, nhưng tại thời điểm chúng tôi yêu cầu quá trình xác nhận “” cho những người lập bản đồ có kinh nghiệm nhất - hãy giữ bản đồ và bạn sẽ trở thành một trong những người xác nhận lập bản đồ của chúng tôi trong tương lai. ** Nếu bạn chọn một hình vuông và nút màu xanh lá cây hiển thi ‘Xem lại công việc’ thì vui lòng chỉ cần nhấp vào một hình vuông khác, bởi vì đánh giá đó cần một người lập bản đồ giàu kinh nghiệm để hoàn thành.**

Chúng tôi không cần bạn đọc tất cả các trang web này trước khi bạn bắt đầu, nhưng chúng tôi cần bạn để hiểu những điều cơ bản:

  1. Bạn cần phải đọc kỹ Hướng dẫn Quản lý Tác vụ cho bất kỳ dự án nào bạn muốn giúp bản đồ. Chúng có thể khác nhau, do đó hãy chắc chắn bạn đọc và hiểu chúng. Có một mô tả đầy đủ về cách sử dụng Trình Quản lý tác vụ ở đây trong LearnOSM, và bao gồm cách nhận được trợ giúp trực tiếp từ một người lập bản đồ có kinh nghiệm.

  2. Đảm bảo bạn đã phóng to đủ để bạn thực sự có thể nhìn thấy những gì bạn cần theo dõi - nó và nhiều điều khác được giải thích ở đây

    1. Các tòa nhà phải được tìm kiếm, và hình dạng của đường đi phù hợp với hình dạng của tòa nhà. Phần LearnOSM giải thích điều này và cách tạo đường xá và mạng lưới đường bộ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài này và chúng tôi hy vọng bạn sẽ mất một thời gian ngắn cần thiết để đảm bảo bạn làm những điều quan trọng đúng. Chúng tôi cần tất cả sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể có, và hy vọng rằng bạn có thể giúp chúng tôi với điều này.

Hãy nhớ rằng, mặc dù sự kiện này là rất gần đây, những vấn đề sẽ tiếp tục trong một thời gian rất dài. Con người không còn chỗ ở nữa, và đang sống trong những nơi trú ẩn với tình trạng thời tiết xấu. Vệ sinh sẽ trở nên khó khăn và có khả năng mắc bệnh và các vấn đề khác liên quan đến thực phẩm và nước. Mặc dù bạn có thể không nhìn thấy các vấn đề được đề cập trong tin tức, họ vẫn sẽ tồn tại, và nhân viên cứu trợ sẽ cần bản đồ phản ánh tình hình hiện tại. Xin hãy giúp chúng tôi bây giờ, nhưng hãy nhớ trở lại và giúp chúng tôi một lần nữa trong tương lai.